30 Mart 2010 Salı

Nitrolingual pump püskürtme spreyi

» Farmakolojik Ajan


FORMÜLÜ


0.400 mgNitrogliserinHer püskürtme dozunda 36.695 mgMiglyol 812(orta zincir trigliseridler)Her püskürtme dozunda 9.600 mgDehidrate alkol Her püskürtme dozunda 0.960 mgOrta zincir kısmi gliseridler Her püskürtme dozunda 0.345 mgNane esansıHer püskürtme dozunda


ENDİKASYONLARI


Angina paktoris atakları - Angina pektoris profilaksi ve (Angina pektoris ataklarının tedavisinde) - Akut kardiyak enfarktüste - Akut sol kalp yetmezliğinde - Kateter kullanımına bağlı koroner spazmalarda veya koroner anjiografisinde


KONTRENDİKASYONLARI


Nitrogliserin'in kontrendike olduğu durumlarda preparat kullanılmamalıdır veya doktorun kontrolü ile yarar/zarar ilişkisi göz önünde bulundurularak kullanılmalıdır. Doktorun bu gibi konulara yaklaşımını kolaylaştırmak için diğer hastalıklar, kullanılan diğer tedaviler, yaşam koşulları anlatılmalıdır. Kullanılması kontrendike olan yerler; -Nitro gruplarına olan hassasiyetlerde- Akut dolaşım bozuklukları (Şok, kan dolaşımının bozulduğu durumlar.)-Belirgin hipotoni (Sistolik tansiyonun 90 mm Hg'nin altında olduğu durumlar)- İntraaortik basıncın düşük olduğu veya pozitif inotropik ilaçların verilmediği, yeterli yükseklikte sol ventriküler, sabit diastolik basıncın sağlanmadığı kardiyojenik şokta - Kalp içi hacmini daraltan kalp adalaesi hastalıklarında (Hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopati) - Kalp kesesi tamponadında (Perikard tamponu)-Hipoventile olan alveol bölgesinde (az oksijen alan akciğer kesimleri) oluşabilecek yüksek kan dolşımına bağlı hipoksemi ( arteriyal kanda oksijen miktarının düşmesi) olabileceğinden, primer pulmoner hipertonili (sebebi belli olmayan akciğer dolaşımı yüksek tansiyonlu) hastalarda . Bu özellikle koroner kalp hastalığı olan vakalar için geçerlidir.


UYARILAR & ÖNLEMLER


Akut miyokard enfarktüsünde kullanılmaması gerektiği bazı üreticiler tarafından bildirilmiş olamasına rağmen, son yıllarda yapılan klinik çalışmalar dikkatli bir değerlendirme ile yararlı sonuçlra sağlanabileceğinden göstermektedir. Ancak akut miyokard enfarktüsünün ilk günlerinde Nitrolingual spray dikkatli klinik gözlem altında kullanılmalıdır.
Düşük dolum basınçlı akut kalp enfarktüsünde. Bu kullanımda Nitrolingual çok dikkatli kullanılmalıdır. Düşük dolum basınçlı akut kalp enfarktüsünde. Bu kullanımda Nitrolingual çok dikkatle kullanılmalıdır. Aort ve/veya mitral stenozda dikkatle kullanılmalıdır. Düşük tansiyona bağlı dolaşım bozukluğu eğiliminde dikkatli olunmalıdır. Dil altında püskürtme esnasında, özellikle de yaşlı kişilerde meydana gelebilecek ortostatik hipotansiyonu önlemek, olası hipotansiyonu arttırabilecek diğer ilaçlarla birlikte uygulandığında da hastanın ilk püskürtme esnasında oturur durumda bulunması uygun olacaktır.
Yüksek intrakranial basınçlagelen hastalıklarda dikkatle kullanılmalıdır. (Şimdiye kadar ancak bir vakada I.V olarak yüksek dozda nitrogliserin Tatbikkinde devam eden bir tansiyon yükselmesi izlenmiştir.) Bu ilaca tolerans veya dier nitratlara karşı çapraz tolerans zamanla gelişebilir.
Genel uyarılar: Kullanmadan önce koruyucu kapak çıkarılır. ilk kez kullanılması esnasında doz kamarasını doldurmak için pompaya bir kez basılır ve içeride kalmış olan hava dışarı püskürtülür, bu işlem için pompaya bir kez sonuna kadar basılmalıdır. Bu işlem spray uzun süre kullanılmadığı durumlarda yapılmalıdır. Kullnmadan önce şişenin sallanmasına gerek yoktur.
Şefaf şişe sayesinde kalan ilcın miktarını izlemek mümkündür. Pompaya giden boru ilaç seviyesinin üzerinde kalması durumunda ilacın yenisi ile değiştirmek gerektiği hatırlanmalıdır. Son kullanma tarihi geçmiş ürünler kullanılmamalı, kullanımın bitişinden sonra kap zorla açılmamalı, delinmemeli ve ateşe atılmamalıdır. Ateşe veya kızgın yüzeylere püskürtmeyiniz.


YAN ETKİLER


Tedavi başlangıcında zamanla tolerans gelişerek geçeen baş ağrıları görülebilir. Seyrek olarak ilk kullanımda veya doz arttırıldığı veya sık aralıklarla kullanıldığında kan basıncında düşme veya ortostatik hipotansiyon ortaya çıkabilir. Bu ise nabzın refleks artışı, sersemlik hissi baş dönmesi ve güçsüzlük hissiyle kendini gösterebilir.


ETKİLEŞMELER


Vazodilatatörler, antihipertansif ilaçlar, kalsiyumantagonistleri, nöroleptik veya trisiklik antidepresanlar ve alkol ile birlikte alındığında hipotansif etkinin arttığı bildirilmiştir. heparin ile birlikte uygulandığında heparin etkisi azalabilir.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Hekim tarafındabn başka bir dozaj şeması önerilmediyse angina krizi başlangıcında veya efordan hemen önce 0.4 mg ile 0.8 mg'lık doz (bir veya iki spray) kullanılır. Akut sol kalp yetmezliği veya miyokard enfarktüsünde dolaşım kontrol edilerek ve sistolik kan basıncını 100 mm Hg'nin üzerinde olması koşuluyla 0.4 ila 1.2 mg (1 ila 3 spra) uygulanmalıdır. İstenen etkilerin sağlanması durumunda 10 dakika sonra aynı dozlar tekrarlanabilir. Koroner anjşografiden önce profilaktik olarak 0.4 ila 0.8 mg uygulanır. Spray sırasında şişe düz olarak tutulmalı, pompanın püskürtme deliği dil altona mümkün olduğunca yakın olmalıdır. Pompa deliği elle kolay hissedilebilir şekilde üretildiği için gece kullanımı kolaydır.


İlaç Fiyatı 9.46 YTLReçeteli Verilir.


İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ)


*DEPONİT NT 5 MG 10 TRANSDERMAL FLASTER
*NİTRONAL 5 ML 10 AMPUL
*DEPONİT NT 10 MG 10 TRANSDERMAL FLASTER
*PERLİNGANİT 10 MG 10 AMPUL
*DEPONİT NT 5 MG 30 TRANSDERMAL FLASTER
*DEPONİT NT 10 MG 30 TRANSDERMAL FLASTER

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder