29 Mart 2010 Pazartesi

nipruss ampul 60 mg

» Antihipertansif


Etken Maddesi
Sodyum Nitroprusid


NİPRUSS AMPUL 60 MG 5 ML 5 AMPUL

İthal, Beşeri bir ilaçdır.


FORMÜLÜ


60mgSodyum nitroprussid dihidratAmpul 1


ENDİKASYONLARI


Akut glomorulonofrit, akut sol kalp yetmezliği, düşük tansiyonun gerekli olduğu ameliyatlar, feokromsitoma, hipertansif ensefalopati, hipertansif krizler, kalp yetmezliği, pulmonor ödemle komplike olan hipertansiyon ve serebral homorajinde endikedir.


KONTRENDİKASYONLARI


Kompansasyon hipertansiyonunda kontrendikedir.


UYARILAR & ÖNLEMLER


Pediatride uygun doz ve güvenliği belirlemeden kullanılmamalıdır. Enfüzyon 10-30 dakikaya yayılan bir süre içinde kesilmelidir.


YAN ETKİLER


Bulantı, kusma, ajitasyon ve çizgili kaslarda kasılma gibi yan etkiler görülebilir.


ETKİLEŞMELER


Antihipertansif ilaç alan hastalarda, kullanılan antihipertensif ilacın kan basıncını düşürücü etkisi nimodipin ile artabilir.Diğer kalsiyum antagonistleri (nifedipin, diltiazem, verapamil) veya -metildopa ile kombinasyondan mümkünse kaçınılmalıdır. Bu mümkün olmadığı takdirde, hasta yakın gözlem altında tutulmalıdır.Aynı zamanda intravenöz beta-reseptör blokerlerinin uygulanması negatif inotropik etkinin artmasına ve muhtemelen dekompanse kalp yetmezliğine yol açabilir.Potansiyel nefrotoksik ilaçlarla (örn. aminoglikozidler, ve/veya furosemidle kombine sefalosporinler) birlikte kullanıldığında renal fonksiyonlarda azalmaya yol açabilir. Bu gibi durumlarda, böbrek fonksiyonlarının yakından takibi önerilir. Böbrek fonksiyonları olumsuza değiştiğinde tedavinin kesilmesi düşünülmelidir.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Anestezi altındaki veya aynı anda başka antihipertansif ilaçlar kullanılan hastalara 3 saat süreyle toplam 1 mg/kg'dan az dozlar uygulanmalıdır. Preparatın seyreltilmesinde sadece % 5 glikoz kullanılmalıdır.


İlaç Fiyatı 31.07 YTL


Reçeteli Verilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder