2 Nisan 2010 Cuma

norditropin 4 UI 1 flacon

** BU İLAÇ UZUN SÜREDİR İLAÇ PAZARINDA BULUNMAMAKTADIR **


» Büyüme hormonu


Etken Maddesi
Somatropin


NORDITROPIN 4 IU 1 FLACON

İthal, Beşeri bir ilaçdır.


FORMÜLÜ


Somatropin (human rekombinant), 4 IU


ENDİKASYONLARI


Somatropin eksikliğine veya yetersizliğine bağlı büyüme geriliği olan çocukların uzun süreli tedavilerinde kullanılır. Preparat uygulanmadan önce hipofiz fonksiyonları araştırılarak teşhis doğrulanmalıdır. Epifizyal füzyon oluşmadığı sürece Norditropin etkisini gösterir. Diğer endikasyonu Turner Sendromu'dur.


KONTRENDİKASYONLARI


Koruyucu maddeye karşı aşırı duyarlılık olduğu bilinen kişilerde; aktif malign tümör belirtisi bulunan hastalarda; gebelik ve laktasyon döneminde, kullanımı kontrendikedir.


UYARILAR & ÖNLEMLER


Norditropin® büyüme hormonu eksikliği ve Turner Sendromu'nun tedavisi konusunda bilgi ve deneyimi olan uzman doktorlar tarafından kullanılmalıdır.Büyüme hormonunun karbonhidrat metabolizması üstüne etki ederek diyabetojenik etki yapması nedeniyle Norditropin®; diyabetli hastalarda; hipotiroidi gelişen durumlarda; intrakraniyal bir lezyona sekonder olarak büyüme hormonu eksikliği sebebiyle Büyüme Hormonu tedavisi alan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Papil ödemi gelişen hastalarda durum benign intrakraniyal hipertansiyon olabileceğinden uygun görülürse, büyüme hormonu tedavisi sonlandırılmalıdır.


YAN ETKİLER


Genellikle doza bağlı ve geçici karakterde olan periferik ödem görülebilir.Nadiren çocuklarda enjeksiyon yerinde geçici,lokal deri reaksiyonları görülebilir. Norditropin tedavisi sırasında antikor oluşumuna ender olarak rastlanır. Titreleri ve bağlanma kapasiteleri çok düşük olan bu antikorlar Norditropin® uygulamasına karşı vücudun verdiği büyüme cevabını etkilememektedir BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.


ETKİLEŞMELER


Norditropin®; glukokortikoid tedavisiyle birlikte kullanıldığında büyümeyi arttırıcı etkisi inhibe olabilir. ACTH eksikliği de bulunan hastalarda, büyüme üzerindeki inhibitör etkisinden kaçınmak için glukokortikoid dozu dikkatli ayarlanmalıdır.


DOZU VE KULLANIM ŞEKLİ


Dozaj hastaya göre düzenlenir. Genellikle haftada 6-7 kere akşamları deri altına (s.c.) enjeksiyonu önerilmektedir. Lipoatrofiyi önlemek amacıyla her enjeksiyon bir öncekinden farklı bir noktaya yapılmalıdır. Erişkinlerde replasman tedavisi Doz mutlaka hastanın ihtiyacına göre belirlenmelidir.Tedaviye günde 0.45-0.90 IU/günlük Düşük dozla başlanması önerilmektedir. Doz hastanın tedaviye verdiği yanıt ve hastanın advers etkiler ile ilgili deneyimleri göz önüne alınarak birer aylık aralıklar ile artırılmalıdır. Doz titrasyonu Serum insülin Benzeri Büyüme Faktörü I (IGF-I) düzeyleri göz önüne alınarak yapılabilir. Doz ihtiyacy yaşa bağlı olarak azalır. İdame dozu kişisel farklılıklar göstermekle birlikte, nadiren 3 IU/gün (1.0 mg/gün' eşdeğer) değerinin üzerine çıkar. Doz Aşımı:Uzun süreli doz aşımı büyüme hormonu fazlalışının bilinen belirti ve bulgularına yol açabilir.Reçeteli Verilir

PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLERİ

* NORDITROPIN SIMPLEX 5 MG/1,5 ML 1 PENFİLL KARTUŞ
* NORDİTROPİN SIMPLEX 10 MG /1,5 ML 1 PENFİLL KARTUŞ
* NORDİTROPİN SIMPLEX 15 MG /1,5 ML 1 PENFİLL KARTUŞ


İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ)


* GENOTROPIN MINIQUICK SC ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇİN TOZ VE ÇÖZÜCÜ İÇEREN 1,8 IU (0,6 MG) TEK DOZ 7 ENJEKTÖR
* GENOTROPIN MINIQUICK SC ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇİN TOZ VE ÇÖZÜCÜ İÇEREN 2,4 IU (0,8 MG) TEK DOZ 7 ENJEKTÖR
* GENOTROPIN MINIQUICK SC ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇİN TOZ VE ÇÖZÜCÜ İÇEREN 3 IU (1 MG) TEK DOZ 7 ENJEKTÖR
* GENOTROPIN MINIQUICK SC ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇİN TOZ VE ÇÖZÜCÜ İÇEREN 3,6 IU (1,2 MG) TEK DOZ 7 ENJEKTÖR
* GENOTROPIN MINIQUICK SC ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇİN TOZ VE ÇÖZÜCÜ İÇEREN 4,2 IU (1,4 MG) TEK DOZ 7 ENJEKTÖR
* GENOTROPIN MINIQUICK SC ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇİN TOZ VE ÇÖZÜCÜ İÇEREN 4,8 IU (1,6 MG) TEK DOZ 7 ENJEKTÖR
* GENOTROPIN MINIQUICK SC ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇİN TOZ VE ÇÖZÜCÜ İÇEREN 5,4 IU (1,8 MG) TEK DOZ 7 ENJEKTÖR
* GENOTROPIN MINIQUICK SC ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇİN TOZ VE ÇÖZÜCÜ İÇEREN 1,8 IU (0,6 MG) TEK DOZ 7 ENJEKTÖR
* GENOTROPIN MINIQUICK SC ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇİN TOZ VE ÇÖZÜCÜ İÇEREN 2,4 IU (0,8 MG) TEK DOZ 7 ENJEKTÖR
* GENOTROPIN MINIQUICK SC ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇİN TOZ VE ÇÖZÜCÜ İÇEREN 3 IU (1 MG) TEK DOZ 7 ENJEKTÖR
* GENOTROPIN MINIQUICK SC ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇİN TOZ VE ÇÖZÜCÜ İÇEREN 3,6 IU (1,2 MG) TEK DOZ 7 ENJEKTÖR
* GENOTROPIN MINIQUICK SC ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇİN TOZ VE ÇÖZÜCÜ İÇEREN 4,2 IU (1,4 MG) TEK DOZ 7 ENJEKTÖR
* GENOTROPIN MINIQUICK SC ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇİN TOZ VE ÇÖZÜCÜ İÇEREN 4,8 IU (1,6 MG) TEK DOZ 7 ENJEKTÖR
* GENOTROPIN MINIQUICK SC ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇİN TOZ VE ÇÖZÜCÜ İÇEREN 5,4 IU (1,8 MG) TEK DOZ 7 ENJEKTÖR
* GENOTROPIN MINIQUICK SC ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇİN TOZ VE ÇÖZÜCÜ İÇEREN 1,8 IU (0,6 MG) TEK DOZ 7 ENJEKTÖR
* GENOTROPIN MINIQUICK SC ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇİN TOZ VE ÇÖZÜCÜ İÇEREN 2,4 IU (0,8 MG) TEK DOZ 7 ENJEKTÖR
* GENOTROPIN MINIQUICK SC ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇİN TOZ VE ÇÖZÜCÜ İÇEREN 3 IU (1 MG) TEK DOZ 7 ENJEKTÖR
* GENOTROPIN MINIQUICK SC ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇİN TOZ VE ÇÖZÜCÜ İÇEREN 3,6 IU (1,2 MG) TEK DOZ 7 ENJEKTÖR
* GENOTROPIN MINIQUICK SC ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇİN TOZ VE ÇÖZÜCÜ İÇEREN 4,2 IU (1,4 MG) TEK DOZ 7 ENJEKTÖR
* GENOTROPIN MINIQUICK SC ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇİN TOZ VE ÇÖZÜCÜ İÇEREN 4,8 IU (1,6 MG) TEK DOZ 7 ENJEKTÖR
* GENOTROPIN MINIQUICK SC ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇİN TOZ VE ÇÖZÜCÜ İÇEREN 5,4 IU (1,8 MG) TEK DOZ 7 ENJEKTÖR
* GENOTROPIN MINIQUICK SC ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇİN TOZ VE ÇÖZÜCÜ İÇEREN 1,8 IU (0,6 MG) TEK DOZ 7 ENJEKTÖR
* GENOTROPIN MINIQUICK SC ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇİN TOZ VE ÇÖZÜCÜ İÇEREN 2,4 IU (0,8 MG) TEK DOZ 7 ENJEKTÖR
* GENOTROPIN MINIQUICK SC ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇİN TOZ VE ÇÖZÜCÜ İÇEREN 3 IU (1 MG) TEK DOZ 7 ENJEKTÖR
* GENOTROPIN MINIQUICK SC ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇİN TOZ VE ÇÖZÜCÜ İÇEREN 3,6 IU (1,2 MG) TEK DOZ 7 ENJEKTÖR
* GENOTROPIN MINIQUICK SC ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇİN TOZ VE ÇÖZÜCÜ İÇEREN 4,2 IU (1,4 MG) TEK DOZ 7 ENJEKTÖR
* GENOTROPIN MINIQUICK SC ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇİN TOZ VE ÇÖZÜCÜ İÇEREN 4,8 IU (1,6 MG) TEK DOZ 7 ENJEKTÖR
* GENOTROPIN MINIQUICK SC ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇİN TOZ VE ÇÖZÜCÜ İÇEREN 5,4 IU (1,8 MG) TEK DOZ 7 ENJEKTÖR
* GENOTROPIN MINIQUICK SC ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇİN TOZ VE ÇÖZÜCÜ İÇEREN 1,8 IU (0,6 MG) TEK DOZ 7 ENJEKTÖR
* GENOTROPIN MINIQUICK SC ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇİN TOZ VE ÇÖZÜCÜ İÇEREN 2,4 IU (0,8 MG) TEK DOZ 7 ENJEKTÖR
* GENOTROPIN MINIQUICK SC ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇİN TOZ VE ÇÖZÜCÜ İÇEREN 3 IU (1 MG) TEK DOZ 7 ENJEKTÖR
* GENOTROPIN MINIQUICK SC ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇİN TOZ VE ÇÖZÜCÜ İÇEREN 3,6 IU (1,2 MG) TEK DOZ 7 ENJEKTÖR
* GENOTROPIN MINIQUICK SC ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇİN TOZ VE ÇÖZÜCÜ İÇEREN 4,2 IU (1,4 MG) TEK DOZ 7 ENJEKTÖR
* GENOTROPIN MINIQUICK SC ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇİN TOZ VE ÇÖZÜCÜ İÇEREN 4,8 IU (1,6 MG) TEK DOZ 7 ENJEKTÖR
* GENOTROPIN MINIQUICK SC ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇİN TOZ VE ÇÖZÜCÜ İÇEREN 5,4 IU (1,8 MG) TEK DOZ 7 ENJEKTÖR
* HUMATROPE 4 IU FLK+2ML ÇÖZ.
* SAIZEN 4 IU 1 FLAKON
* ZOMACTON 4 MG 1 FLAKON
* GENOTROPIN 16 IU 1 FLAKON
* HUMATROPE 18 IU 6 MG KARTUŞ
* SAIZEN CLICKCASY 8 MG 1 FLAKON
* HUMATROPE 36 IU 12 MG KARTUŞ*
* GENOTROPIN MINIQUICK 2,0 MG (6,0 IU) 7 ADET KARTUŞ+7 ADET ENJEKSİYON İĞNESİ
* HUMATROPE 72 IU 24 MG KARTUŞ

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder