2 Nisan 2010 Cuma

noroxin 400 mg 14 tablet

» Antibakteriyel


Etken Maddesi
Norfloksasin


NOROXIN 400 MG 14 TABLET

Yerli, Beşeri bir ilaçdır.


FORMÜLÜ


400mgNorfloksasinFilm tablet 1


ENDİKASYONLARI


DNA giraz inhibitbrüdür. Duyarlı E. coli, Pseudomonas asnuginosa, entorobactor tGrleri, Klebsiella pneumoniae, indol + ve - Proteus, Enterococ, Staph. aureus ve Streptococcus faecalls gibi mikroorganizmaların neden olduğu; sistit, piyelit, sistoplyelit, piyelonefrit, kronik prostat, epididimit ve ürolojik cerrahi gibi üriner yol enfeksiyonları akut bakteriyel gastroenterit, gonokoksik üretrit, farenjit ve servisit gibi üriner yol enfeksiyonlarının tedavisi ile bakteriyel gastroenterit ve nötropenili sepsislerin proflaksisinde endikedir.


KONTRENDİKASYONLARI


Ağır böbrek yetmezliklerinde kullnılmamalıdır. Diyaliz uygulanmayan hastalarda yüksek dozların kısa aralıklarla kullnılması tavsiye edilmez.


UYARILAR & ÖNLEMLER


Puberte öncesindeki çocuklarda kullanılmaz. Konvulsiyon hikayesi bulunan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Şiddetli renal fonksiyon bozukluklarında doz ayarı yapılmalıdır. Nitrofurantoin teofilin ve siklosporinle birlikte kullanılmaz. Sukralfat ve antasitler bu preparattan en az iki saat sonra kullanılmamalıdır.


YAN ETKİLER


Gİ nöropsikiyatrik ve cilt reaksiyonlar gibi yan etkiler görülebilir.


ETKİLEŞMELER


Bildirilmemiştir.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Üriner yol enfeksiyonlarında 7-10 gün süreyle 2x1 film teblet/gün sistitte 3-7 gün süreyle 2x1 film tablet/günkronik nükseden üriner yol enfeksiyonlarında 12 hafta2x1 film tablet/gün; akut, bakteriyel gastroenterite 5 gün 2x1 film tablet/gün: gonokoksik enfeksiyonlarda tek toz halinde 2x2 film tablet; tifoda 14 gün 3x1 film tablet/günproflaktik amaçla, sepsiste derin nötropeni süresince (max. 8 hafta) 3x1 film tablet bakteriyel gastroenteritte risk olasılığının bulunmasından 24saat önce başlayarak risk faktörü ortadan kalktıktan 48 saat sonrasına kadar 1x1 film tablettir.Etken maddeye aşırı duyarlılık, gebelik ve laktasyonda kontrendikedir.


İlaç Fiyatı 13.69 YTL


Reçeteli Verilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder