14 Nisan 2010 Çarşamba

novomıx 30 flexpen

» İnsan insüliniEtken Maddesi
İnsülin Aspart


NOVOMIX 30 FLEXPEN 100 IU 5 FLEXPEN

İthal, Beşeri bir ilaçdır.


FORMÜLÜ


İnsulin aspart (rekombinant DNA orjinli), 100 IU/ml


ENDİKASYONLARI


Diabetes Mellitus tedavisi


KONTRENDİKASYONLARI


Hipoglisemi, insülin aspart veya içindeki maddelerden herhangi birisine aşırı duyarlılık durumları


UYARILAR & ÖNLEMLER


Yetersiz dozlarda kullanımı veya tedaviye ara verilmesi, özellikle Tip 1 diyabette (insüline bağımlı diabetes mellitus), hiperglisemi ve diyabetik ketoasidoza yol açabilir. NovoMix® 30 yemeklerle birlikte kullanılmalıdır. Eşlik eden başka hastalık, özellikle enfeksiyon hastalıkları genellikle hastanın insülin gereksinimini artırır. Hastaların yeni bir çeşit veya marka insüline transfer edilmesi bir doktor denetiminde yapılmalıdır. İnsülin süspansiyonları infüzyon pompaları ile kullanılmamalıdır. Hastanın konsantre olma ve reaksiyon gösterme becerisi hipoglisemi atağı geçirme eğilimine bağlı olarak bozulabilir. Bu durum, bu becerilerin özel önem gösterdiği koşullarda risk oluşturabilir (örn. araba sürme veya makine kullanma). Gebelik ve Laktasyonda Kullanımı: İnsülin aspart’ın gebelikte kullanımı ile ilgili klinik deneyimler sınırlıdır. Laktasyon döneminde NovoMix® 30 tedavisinde herhangi bir kısıtlama yoktur.


YAN ETKİLER


Hipoglisemi, insülin tedavisinin en sık görülen istenmeyen etkisidir. İnsülin tedavisinin başlangıç döneminde ödem ve gözde refraksiyon anomalileri görülebilir. Bu semptomlar genellikle geçicidir. İnsülin tedavisi sırasında lokal aşırı duyarlılık reaksiyonları (enjeksiyon yerinde kızarıklık, şişme, kaşıntı) görülebilir. Bu reaksiyonlar da genellikle geçici karakterdedir ve tedavi sürdürüldükçe kaybolur. Aynı bölge içinde enjeksiyonların aynı yere yapılmasına bağlı olarak enjeksiyon bölgesinde lipodistrofi görülebilir.


ETKİLEŞMELER


Oral hipoglisemik ajanlar, oktreotid, monoamin oksidaz inhibitörleri, non-selektif beta adrenerjik blokerler, anjiyotensin dönüştürücü enzim (ADE) inhibitörleri, salisilatlar, anabolik steroidler, sulfonamidler, alkol insülin ihtiyacını azaltabilir. Oral kontraseptifler, tiyazidler, glukokortikoidler, tiroid hormonları, sempatomimetikler ve danazol insülin ihtiyacını artırabilir. Beta blokör ajanlar hipoglisemi semptomlarını maskeleyebilirler.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


NovoMix® 30’un dozu bireye özgüdür ve hastanın gereksinimlerine göre belirlenir. Genel olarak yemekten hemen önce kullanılmalıdır. Gerekli olduğu zaman, NovoMix® 30 yemekten hemen sonra verilebilir. Bireyin günlük insülin gereksinimi genellikle 0.5 ve 1.0 U/kg/gün arasındadır. NovoMix® 30 subkutan olarak kullanılmalıdır, intravenöz olarak kullanılmamalıdır. NovoMix® 30 ile çocuklarda ve 18 yaşın altındaki adolesanlarda hiçbir çalışma yapılmamıştır. Doz Aşımı : İnsülin için spesifik doz aşımı belirlenemese de hipoglisemi çeşitli evrelerde gelişebilir.Hastanın bilincini kaybettiği şiddetli hipoglisemi atakları eğitimli bir kişi tarafından kas içi veya deri altı glukagon (0.5 - 1 mg) veya damar içi yoluyla glukoz enjekte edilerek tedavi edilebilir.


İlaç Fiyatı 80.48 YTL


Reçeteli Verilir.


PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLERİ


* NOVOMIX 30 PENFILL 3 ML 5 PENFILL


İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ)


* NOVORAPID- HM 100 IU 5 PENFİLL
* NOVORAPID 100 IU 1 FLAKON
* NOVORAPID FLEXPEN 3 ML

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder