7 Nisan 2010 Çarşamba

notidin 40 mg 10 tablet

» H2 Reseptör Antagonist


Etken Maddesi
Famotidin


NOTIDIN 40 MG 10 TABLET

Yerli, Beşeri bir ilaçdır.


FORMÜLÜ


Bir Notidin Film Tablet 40 mg Famotidin içerir.


ENDİKASYONLARI


· Duodenum ülseri, · Tekrarlayan duodenum ülseri, · Benign gastrik ülser, · Patolojik hipersekretuar durumlar (Zollinger - Ellison sendromu ve Multipl Endokrin Adenoma gibi).


KONTRENDİKASYONLARI


Famotidine karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir.


UYARILAR & ÖNLEMLER


Kesin gerekli görülmedikçe gebelerde ve laktasyonda kullanılmaz. Hepatik fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dikkatle kullanılır.


YAN ETKİLER


Baş ağrısı, ödem, yorgunluk, bulantı, yüz kızarması ve baş dönmesi gibi yan etkiler görülebilir.


ETKİLEŞMELER


CYP3A aktivitesini atrıran ajanların ritonavir klirensinde artışa sebep olarak ritonavirin plazma konsantrasyonunu düşürmeleri beklenir. Sigara kullanımı ritonavir EAA'sında % 18 düşüşe neden olur. Klaritromisin : Renal bozuklukta, ritonavir ile birlikte uygulandığında, CL-cr 30-60 ml/dakika olan hastalarda klaritromisin dozu % 50 azaltılmalıdır. CL-cr 30 ml/dakikadan küçük olan hastalarda klaritromisin dozu % 75 azaltılmalıdır. 1 g/gün'den büyük klaritromisin dozları, ritonavir ile birlikte verilmemelidir. Desipramin : 12 saatte bir 500 mg ritonavir ve 100 mg'lık tek bir desipramin dozunu birlikte alan hastalarda desipraminin EAA'sında % 145 artış olması nedeniyle her iki ilacı birlikte alanlarda desipramin dozunun azaltılması gerekir. Didanosin : 12 saatte bir ritonavir ve 12 saatte bir 200 mg didanosin'in birlikte uygulanması sırasında ddl'nin kararlı durum Cmaks ve EAA değerlerinde sırasıyla % 16 ve % 13 oranında azalmaya karşılık ritonavirde önemli bir değişiklik olmadığından doz ayarlaması gerekmeyecektir. Bununla birlikte, formülasyon geçimsizliğini önlemek amacıyla iki ilaç 2.5 saat arayla uygulanmalıdır. Sülfametoksazol/Trimetoprim : 12 saatte bir 500 mg ritonavir ve sülfametoksazol/trimetoprim birlikte uygulandığında sülfametoksazol EAA'sında % 20 azalma ve trimetoprimde % 20 artış görüldüğünden doz ayarlaması gerekmeyecektir. Oral kontraseptifler : 12 saatte bir 500 mg ritonavir ve etinil estradiol içeren oral kontraseptifler birlikte uygulandıklarında, etinil estradiolün ortalama Cmaks ve ortalama EAA değerlerinde sırasıyla % 32 ve % 40 azalma görülmesi nedeniyle etinil estradiol içeren oral kontraseptif dozlarının artırılması veya alternatif kontrasepsiyon metodları düşünülmelidir. Rifabutin : 12 saaatte bir ritonavir ve rifabutinin birlikte uygulanması sonucu rifabutin ve 25-O-deasetil rifabutin aktif metabolitinin EAA değerlerinde sırasıyla yaklaşık 4 ve 35 katlık bir azalmaya neden olduğundan ritonavir ve rifabutinin bir arada kullanılması kontrendikedir. Saquinavir : Ritonavirin saquinavir plasma konsantrasyonunun büyük oranda artmasıyla sonuçlanan, saquinavir metabolizmasını inhibe etmesi söz konusudur. HIV ile enfekte hastalarda yaklaşık 4 haftalık saquinavir ve ritonavir kombine rejimi takiben saquinavir EAA değerleri, önceden tek başına 600 mg TID saquinavir alan hastaların EAA değerlerinden en az 17 kat daha büyüktür. Bu nedenle, 24 haftaya kadar kombinasyon tedavisi olarak kullanıldıklarında ritonavir veya saquinavirin günde 2 defa 400 mg'dan yüksek dozları advers etkilerde artış ile ilgilidir. Günde 2 kere 400 mg Invirase ve günde 2 kere 400 mg ritoonavir dozları ile elde edilen plasma düzeyi, günde 2 kere 400 mg ritonavir dozları ile elde edilen plasma düzeyine benzer. Teofilin : 12 saatte bir 500 mg ritonavir ve teofilin birlikte uygulandıklarında teofilin EAA değerlerinde % 43 düşüş görülmesi nedeniyle, teofilin dozajında bir artış gerekli olabilir. Zidovudin : 6 saatte bir 300 mg ritonavir ve 8 saatte bir 200 mg zidovudin birlikte uygulandıklarında zidovudin Cmaks ve EAA değerlerinin sırasıyla % 27 ve % 25 azalmasına karşılık ritonavir etkisinde bir değişiklik görülmediğinden, ritonavir ile birlikte uygulandıklarında ritonavir ve AZT için doz ayarlaması gerekmeyecektir. Disülfiram/Metronidazol : Ritonavir solüsyonlarında % 43 etanol bulunur, bu nedenle ritonavir ve disülfam veya disülfiram benzeri reaksiyonları olan ilaçların birlikte kullanılmasından kaçınılmalıdır.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Akut duodenum ülseri: Önerilen günlük doz gece yatmadan önce 40 mg (1 film tablet)’dır. Tedavi süresi 4-8 haftadır. Gerekirse günlük 40 mg doz sabah akşam 20 mg şeklinde de uygulanabilir. Tekrarlayan duodenum ülseri: Uygulanacak idame dozu gece yatmadan önce 20 mg’dır. Benign gastrik ülser: Önerilen günlük doz gece yatmadan önce 40 mg (1 film tablet)’dır. Tedavi süresi 6-8 haftadır. Zollinger-Ellison sendromu: Önerilen doz 6 saat ara ile 20 mg’dır. Doz hastanın ihtiyacına göre 6 saatte bir 160 mg’a dek arttırılabilir. Böbrek yetmezliği halinde (kreatinin klirensi < 10 ml/dak) önerilen doz azaltılmalı (geceleri yatmadan önce 20 mg) veya doz araları 36-48 saate uzatılmalıdır.


İlaç Fiyatı 8.9 YTL


Reçeteli Verilir.


İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ)


* SESKATIDIN 20 MG 10 TABLET
* SESKATIDIN 20 MG 10 TABLET
* SESKATIDIN 40 MG 10 TABLET
* SESKATIDIN 40 MG 10 TABLET
* NEVOFAM-L 20 MG 2 AMPUL
* GASTROFAM 40 MG 30 TABLET
* FAMOGAST 40 MG 30 FİLM TABLET
* FAMOGAST 20 MG 60 FİLM TABLET
* NEVOFAM 40 MG 30 TABLET
* GASTEROL 40 MG 30 TABLET
* FAMOTEP 40 MG 30 TABLET
* GASTIFAM 40 MG 30 TABLET
* GASTOVER 40 MG 30 TABLET
* NEOTAB 40 MG 30 FILM TABLET
* NEVOFAM 20 MG 60 TABLET
* FAMOSER 40 MG 30 TABLET
* FAMOSER 20 MG 60 TABLET
* FAGASTRIL 20 GR 60 FİLM TABLET
* DUOVEL 40 MG 30 TABLET
* DUOVEL 20 MG 60 TABLET
* FAMOTSAN 40 MG 30 TABLET
* GASTOVER 40 MG 60 TABLET
* FAMEC FORT 40 MG 30 FİLM TABLET
* FAMEC FORT 20 MG 60 FİLM TABLET
* FAMO 40 MG 30 FILM TABLET
* GASTROSIDIN 40 MG 30 FİLM TABLET
* PEPDIF 40 MG 30 TABLET
* FAMODIN 40 MG 30 TABLET
* FAMODIN 20 MG 60 TABLET
* DUOVEL 40 MG 60 TABLET

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder