14 Nisan 2010 Çarşamba

novonorm 2 mg 30 tablet

** BU İLAÇ UZUN SÜREDİR İLAÇ PAZARINDA BULUNMAMAKTADIR **


» Antidiyabetik


Etken Maddesi
Repaglinid


NOVONORM 2 MG 30 TABLET

İthal, Beşeri bir ilaçdır.


FORMÜLÜ


Her bir tablet 0.5 mg, 1.0 mg, 2.0 mg repaglinide içerir.


ENDİKASYONLARI


NovoNorm® (repaglinide) hiperglisemisi diyet, kilo kaybı ve egzersizle yeterli olarak kontrol edilemeyen Tip 2 diyabetli (İnsüline Bağımlı Olmayan Diyabetes Mellitus (NIDDM)) hastalarda endikedir. NovoNorm, metformin ile tatminkar bir kan glukoz seviyesi kontrolu sağlanamadığı durumlarda, metformin ile kombine olarak kullanılabilir.


KONTRENDİKASYONLARI


Repaglinide veya NovoNorm®'un içermekte olduğu katkı maddelerinden herhangi birine aşırı duyarlılığı olduğu bilinen vakalar, C-peptid negatif Tip-1 diyabet (İnsüline Bağımlı Diyabetes Mellitus:IDDM), koma ile birlikte olan veya olmayan diyabetik ketoasidoz . . Gebelik ve laktasyon, 12 yaşın altındaki çocuklar, Ağır böbrek veya karaciğer fonksiyon bozuklukları, CYP3A4 enzim sistemini inhibe eden (ketakonazol, itrakonazol, eritromisin, flukonazol, mibefradil gibi) veya indükleyen (rifampisin, fenitoin gibi) ilaçların kullanıldığı tedavilerin birlikte uygulanması.


UYARILAR & ÖNLEMLER


Repaglinide, diyet, egzersiz veya kilo verme gibi önlemlere rağmen yeterli kan glukoz kontrolünün yapılamadığı veya diyabet semptomlarının sürdüğü durumlarda uygulanmalıdır. Diğer insülin salgılattırıcı ajanlarda olduğu gibi, repaglinide'in de hipoglisemi oluşturma potansiyeli vardır.


YAN ETKİLER


Hipoglisemi, vizüel değişiklikler, gastrointestinal şikayetler, karaciğer enzimlerinde yükselme, alerji seyrek olarak gözlenmiştir. BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ


ETKİLEŞMELER


Ketokonazol, itrakonazol, mibefradil,rifampisin ve fenitoinle birlikte kullanılmamalıdır.MAO inhibitörleri,nonselektif betablokerler, angiotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri, salisilatlar, nonsteroid antienflamatuarlar, okreotid, alkol ve anabolik steroidler preparatın etkisini arttırabilirler.Oral kontraseptifler, tiyazid grubu diüretikler, kortikosteroidler, danazol, tiroid hormonları ve sempatomimetikler preparatın etkisini azaltabilirler.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Repaglinide preprandiyal olarak kullanılmalı ve glisemik kontrolün iyi bir şekilde düzenlenmesi için doz kişiye göre ayarlanmalıdır. NOVONORM® ANA YEMEKLERDEN HEMEN ÖNCE ALINMALIDIR ( preprandiyal kullanım). Başlangıç dozu: Bu doz, daima hastanın gereksinimlerine göre hekim tarafından düzenlenmelidir. Önerilen başlangıç dozu 0.5 mg'dır. Doz ayarlaması basamakları arasında bir veya iki haftalık aralar bulunmalıdır bu süre kan glukozu yanıtı ile belirlenmektedir. İdame tedavisi: Bir seferde önerilen en yüksek doz ana öğünlerden önce alınabilecek 4 mg'dır. Günlük maksimum toplam doz 16 mg'ı geçmemelidir. REPAGLİNİDE TEDAVİSİNE TRANSFER EDİLMİŞ HASTALARDA ÖNERİLEN EN YÜKSEK BAŞLANGIÇ DOZU, ANA ÖĞÜNLERDEN ÖNCE, 1 mg'dır.


Reçeteli Verilir.


PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLERİ


* NOVONORM 1 MG 30 TABLET
* NOVONORM 0,5 MG 30 TABLET
* NOVONORM 2 MG 90 TABLET
* NOVONORM 1 MG 90 TABLET
* NOVONORM 0,5 MG 90 TABLET

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder