7 Nisan 2010 Çarşamba

norvadin 5 mg 30 tablet

** BU İLAÇ UZUN SÜREDİR İLAÇ PAZARINDA BULUNMAMAKTADIR **


» Kalsiyum Antagonistleri, Tek Başina


Etken Maddesi
Amlodipin Besilat


NORVADIN 5 MG 30 TABLET

Yerli, Beşeri bir ilaçdır.


FORMÜLÜ


5 mgAmlodipin besilatTablet10 mgAmlodipin besilatTablet-10


ENDİKASYONLARI


Hipertansiyon, hem kronik stenoza bağlı (stabil anjina) hem de koroner vazokonstriksiyon veya vazospazm ile birlikte görülen (Prinzmetal ya da değişken) anjina pektoris.


KONTRENDİKASYONLARI


Dihidropiridin'e karşı bilinen aşırı duyarlılık, gebelik ve süt verme dönemi ile pediatride kullanılmamalıdır.


UYARILAR & ÖNLEMLER


Yaşlı hastalarda, önerilen dozun aşılmamalsına özen gösterilmelidir


YAN ETKİLER


Ender olarak başağrısı, ödem, kızarma, başdönmesi ve bulantı.


ETKİLEŞMELER


Yoktur.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Gerek hipertansiyon; gerekse anjina'da; başlangıç dozu olarak günde bir kez 5 mg dır. Günde 2 x 5 mg'a çıkarılabilir. Tiazid diüretik, betabloker ya da ACE ihnibitörleri ile birlikte kullanılacaksa, doz ayarlaması gerekmez.


İlaç Fiyatı 10.07 YTL


Reçeteli Verilir.


PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLERİ


* NORVADİN 5 MG 20 TABLET
* NORVADİN 10 MG 20 TABLET
* NORVADİN 10 MG 30 TABLET


İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ)


NORLOPIN 10 MG 20 TABLET
* DILOPIN 5 MG 20 TABLET
* MONOVAS 5 MG 20 TABLET
* NORVADIN 5 MG 20 TABLET
* NIPIDOL 5 MG 20 TABLET
* VASOCARD 5 MG 20 TABLET
* AMLODIS 5 MG 20 TABLET
* NORMOPRES 5 MG 20 TABLET
* VAZKOR 5 MG 20 TABLET
* NORLOPIN 5 MG 20 TABLET
* AMLOVAS 5 MG 20 TABLET
* VASONORM 5 MG 20 TABLET
* AMLOVAS 5 MG 30 TABLET
* PENVASC 5 MG 30 TABLET
* MONOVAS 5 MG 30 TABLET
* AMLODIS 5 MG 30 TABLET
* NORMOPRES 5 MG 30 TABLET
* VASOCARD 5 MG 30 TABLET
* NORVASC 5 MG 30 TABLET
* DILOPIN 10 MG 20 TABLET
* NORMOPRES 10 MG 20 TABLET
* AMLODIS 10 MG 20 TABLET
* MONOVAS 10 MG 20 TABLET
* NORVADIN 10 MG 20 TABLET
* VAZKOR 10 MG 20 TABLET
* VASOCARD 10 MG 20 TABLET
* NIPIDOL 10 MG 20 TABLET
* NORVASC 5 MG 20 TABLET
* AMLOVAS 10 MG 20 TABLET
* VASONORM 10 MG 20 TABLET
* AMLOKARD 5 MG 30 TABLET
* AMLOVAS 10 MG 30 TABLET
* PENVASC 10 MG 30 TABLET
* NORMOPRES 10 MG 30 TABLET
* AMLODIS 10 MG 30 TABLET
** NORLOPIN 10 MG 30 TABLET
* VASOCARD 10 MG 30 TABLET
* MONOVAS 10 MG 30 TABLET
* NORVADIN 10 MG 30 TABLET
* NORVASC 10 MG 20 TABLET
* AMLOKARD 10 MG 30 TABLET
* NORVASC 10 MG 30 TABLET

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder