27 Nisan 2010 Salı

novopyrine 500 mg 20 tablet

» Antienflamatuar, Analjezik


Etken Maddesi
Metamizol Sodyum


NOVOPYRINE 500 MG 20 TABLET

Yerli, Beşeri bir ilaçdır.


ENDİKASYONLARI


- Şiddetli akut ağrılar, - Mide-barsak kanalına, safra yollarına, böbrek ve alt idrar yollarına ait şiddetli akut ağrılar, - Başka önlemlerle, örneğin soğuk ıslak kompresle düşürülemeyen yüksek ateş durumlarında kullanılır.


KONTRENDİKASYONLARI


Pirozolon allerjisi veya entoleransı olan hastalarda hepatik porfiri, doğuştan glükoz6-fosfat-dehidrogenaz eksikliği, kan diskrazileri gibi bazı metabolizma hastalıklarında kullanılmamalıdır.


UYARILAR & ÖNLEMLER


Kan basıncı 100 mm Hg'ın altında olanlarda, dolaşımı stabil olmayanlarda daha önceden kan yapımı bozulmuş olanlarda ilaç çok dikkatle ve yanlız doktor gözetiminde kullanılmalıdır. Bronş artması veya özellikle saman nezlesi şeklinde belirtilerin eşlik ettiği kronik solunum yolu enfeksiyonu olan hastalar veya çeşitli ağrı veya romatizma ilaçlarına karşı aşırı duyarlığı olan kişiler ilacı kullandıkları zaman astma veya şoka maruz kalabilirler. aynı öneri, az miktarda alkol aldıkları aksıran, gözleri yaşaran, yüzde şiddetli kızarmadan şikayet eden veya besin maddelerine, küklere, saç boyalarına, konservasyon maddelerine karşı aşırı duyarlık gösteren hastalar içinde geçerlidir. Böbrek fonksiyonu ile etkileşme olasılığı nedeniyle, tıbbi zorunluk olmadıkça, ilaç 3 aylıktan küçük veya 5 gr dan düşük ağırlıktaki çocuklarda kullanılmamalıdır. Gebelik sırasında özellikle gebeliğin ilk 3 ayı ile son altı haftası içinde ancak kesin bir endikasyon varsa ilaç kullanılmalıdır.İlaç tedavisi sırasında aşırı duyarlık reaksiyonları görülebilir.


YAN ETKİLER


İlacın başlıca yan etkileri aşırı duyarlık reaksiyonlarından ileri gelmektedir. Bunların en önemli olanları şok ve agranülositoz, lökopeni, trombositopeni gibi kan tablosu bozukluklarıdır. her iki reaksiyondan nadiren görülür, ancak hayatı tehdit edici olup komplikasyonsuz uygulamadan sonra dahi ortaya çıkabilir. Önemli bir aşırı duyarlık reaksiyonu olan şok, baş dönmesi, uyuşukluk, bulantı, deri renginin solması, solunum şeklinde ortaya çıkabilir. Yüzde şişkinlik, kaşıntı, kalp bölgesinde darlık hissi, nabızda artış, kol ve bacaklarda soğukluk hissi olabilir. Bu belirtiler enjeksiyondan sonra 1-2 saat sonra ortaya çıkabilir. Yüksek ateşi olanlarda ve enjeksiyonun hızlı yapılmasını takiben aşırı duyarlık reaksiyonlarının başka belirtileri olmaksızın doza bağlı olarak kan basıncında şiddetli düşme görülebilir. Diğer önemli bir istenmeyen etki olan agranülositoz, yüksek ateş, titreme, boğaz ağrısı, yutma güçlüğü, ağız-burun-boğaz-genital ve anal bölgelerde enflamatuar lezyonlar gibi belirtilerle ortaya çıkabilir. Beklenmeyen bir etki görüldüğünde doktorunuza baş vurunuz.


ETKİLEŞMELER


Siklosporin ile birlikte kullanıldığında siklosporin seviyeleri düşürebilir. Bu nedenle düzenli olarak kontrol yapılması gereklidir. İlaç ile alkol birbirinin etkisini artırabilir. İlaç geçimsizlik ihtimali nedeniyle aynı enjektörde başka ilaçlarla karıştırılmamalıdır.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


İlaç enjeksiyonu mutlaka doktor tavsiyesinde kullanılmalıdır. İntravenöz uygulama doktor kontrolü altında yapılmalıdır. Doktorun başka bir önerisi yoksa aşağıdaki bildirilen dozlar uygulanır. Yetişkinler ve 15 yaş üzerindeki gençler: İntravenöz ve intramüsküler yolla uygulanacak bir defalık doz 2-5 ml'dir. Bir defalık bu dozlar günlük maksimum doz 10 ml'ye artırılabilir. Çocuklar ve küçük çocuklar: Tıbbi bir zorunluk olmadıkça 3 aylıktan küçük veya 5 gr'dan düşük ağırlıktaki bebeklerde ilaç uygulanmamalıdır.1 yaşından küçük çocuklarda ilaç enjeksiyon solüsyonu yanlızcaintramüsküler yolla uygulanmalıdır. Yaklaşık 30 gr ağırlığındaki bir çocukta bir defalık doz 0.4 ile 1 ml'dir. Vücut ağırlığı daha düşük veya daha fazla olanlarda doz uygun şekilde azaltılır veya artırılır. Bu dozlar 4 kereye kadar tekrarlanabilir. Dozlar hastanın ağrısının durumuna göre uygulanır. Dozlar gerektikçe günlük maksimum doza kadar artırılabilir.


İlaç Fiyatı 1.55 YTL


Reçeteli Verilir.


PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLERİ


* NOVOPYRINE 1 GR/2 ML 10 AMPUL


İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ )


* SESKALJIN 500 MG 10 TABLET
* SESKALJIN 500 MG 10 TABLET
* NOVAKOM-S 2ML 1 GR 5 AMPUL
* DEVALJIN 2 ML 1 GR 5 AMPUL
* KAFALGIN 500 MG 20 TABLET
* NOGESIC 500 MG 20 TABLET
* DEVALJIN 500 MG 20 TABLET
* VERALJIN 500 M G 20 TABLET
* ANDOLOR 0,5MG 20 TABLET
* NOVALGIN 500 MG 20 TABLET
* NOVALGINE 300 MG 5 SUPOZITUAR
* DEVALJIN 2 ML 1 GR 10 AMPUL
* GERALGINE-M 5 ML 250 MG 100 ML ŞURUP
* ADEPİRON 2,5GR/5ML 500MG/ML 5 AMPUL
* NOVALGIN %5 10 ML ORAL DAMLA
* SEBON 1 GR 5 AMPUL
* NOVALGIN %5 100 ML ŞURUP.
* ADEPİRON 1GR/2ML 500MG/ML 10 AMPUL
* DEVALJIN 5 ML 2,5 GR 5 AMPUL
* NOVAKOM-S 4ML 2 GR 5 AMPUL
* NOGESIC 2,5 GR/5 ML 5 AMPUL
* NOGESIC 2 ML 1 GR 10 AMPUL
* NOVOPLAN 2 ML 1 GR 10 AMPUL
* GERALGINE-M 2 ML 1 MG 10 AMPUL
* NOVALGIN 5 ML 5 AMPUL
* SEBON 1 GR 10 AMPUL
* ANDOLOR 2 ML 1 GR 10 AMPUL
* NOVALGIN 2 ML 10 AMPUL

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder