28 Nisan 2010 Çarşamba

nutrineal pd4 çiftli 2000 ml solüsyon

» Steril apirojen


FORMÜLÜ


Amino Asit Karışımı Blend F11.205 g/l L-Tirosin 0.300 g/l L-Triptofan 0.270 g/l L-Fenilalanin0.570 g/l L-Treonin 0.646 g/l L-Serin 0.510 g/l L-Prolin 0.595 g/l Glisin 0.510 g/l L-Alanin 0.951 g/l L-Valin 1.393 g/l L-Methiyonin 0.850 g/l L-İzolösin 0.850 g/l L -Lösin 1.020 g/l L-Lisin (HCI)0.955 g/l L-Histidin 0.714 g/l L-Arginin 1.071 g/l Sodyum Klorür 5.380 g/l Kalsiyum Klorür Dihidrat 0.184 g/l Magnezyum Klorür Hekzahidrat 0.051 g/l Sodyum Laktat (konsantre sodyum laktat solüsyonu olarak) 4.480 g/l Konsantre Hidroklorik Asit (pH ayarı için)q.s. pH= 6.7 Enjeksiyonluk su q.s. 1000 ml Konsantre sodyum laktat solüsyonunun bileşimi Laktik asit 139 g Sodyum hidroksit 52.25 g Enjeksiyonluk su q.s. 100 ml Osmolarite: 365 mOsm/l Elektrolit konsantrasyonları Sodyum 132 mmol/l Kalsiyum 1.25 mmol/l Magnezyum 0.25 mmol/l Laktat 40 mmol/l Klorür 105 mmol/l Amino asitler 87 mmol/l


ENDİKASYONLARI


Periton diyalizi idame tedavisi uygulanan ve beslenme yetersizliği bulunan böbrek yetmezlikli hastalarda (albumin konsantrasyonu 35 g/l’ den düşük olan hastalar) beslenme desteği olarak kullanılır.


KONTRENDİKASYONLARI


Yakın bir tarihte geçirilmiş batın ameliyatları ve gastrointestinal rahatsızlıklar gibi bazı klinik durumlar, kontrendikasyon olarak kabul edilmelidir. Her vakada, tedavinin yararları ile olası komplikasyonlar kıyaslanmalıdır. Nutrineal tedavisi önerilen hastalarda serum üre düzeyi, 38 mmol/l’den (2.4 g/l) düşük olmalıdır.


UYARILAR & ÖNLEMLER


Nutrineal PD4 % 1.1 Amino Asit solüsyonunun çocuklarda kullanımının etkinliği ve güvenilirliği araştırılmamıştır. -Düzeltilmemiş asidoz, ağır karaciğer yetmezliği, hiperamonemi ya da bir veya daha fazla amino aside aşırı duyarlılık gösteren hastalarda dikkatli olunmalıdır. -Aseptik uygulama kurallarına dikkatle uyulmalıdır. -Peritonit durumunda, hekim tarafından uygun bir tedaviye başlanmalıdır. -Solüsyonun berraklığı kontrol edilmelidir. Ambalajı hasar görmüş ya da kullanılmış solüsyonlar atılmalıdır. Solüsyon, dış ambalajın açılmasından sonra en fazla 20 dakika içinde kullanılmaya başlanmalıdır. -Başka bir ilaç ya da solüsyon katıldığında, geçimlilikleri kontrol edilmeli ve hazırlanan solüsyon derhal kullanılmalıdır. -Evlerinde sürekli ayaktan periton diyaliz tedavisi gören hastalar, özel merkezlerde eğitilmelidir. -Sıvı ve elektrolit dengesi, asit-baz dengesi ve nitrojen dengesindeki değişiklikler monitorize edilmelidir. Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanım Riskler, hastanın durumuna göre değerlendirilmelidir.


YAN ETKİLER


Periton diyalizi sırasında görülen yan etkiler, özellikle, periton enfeksiyonları, elektrolit ve sıvı dengesizliği, metabolik asidoz ve hiperazotemi görülebilir. BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.


ETKİLEŞMELER


Kullanılan ilaçların dozları, hastanın durumuna göre ayarlanmalıdır. Dijital tedavisi gören hastalarda potasyum düzeyi izlenmelidir. Diyabetli hastalarda insülin dozu ya da hipoglisemik tedavi dikkatle izlenmelidir. İLAÇ GEÇİMSİZLİKLERİ Başka bir ilaç ya da solüsyonla karıştırılacaksa, pH ve tuzlar ile geçimsizlik olasılığı göz önüne alınmalıdır. Nutrineal ile heparin, insülin ya da vankomisinin eklenmesi sonucunda geçimsizlik yoktur. Başka bir ilaçla karıştırılmadan önce geçimli olup olmadıkları kontrol edilmelidir. Kullanmadan önce solüsyonun berraklığı ve rengi kontrol edilmelidir.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Nutrineal PD4 %1.1 Amino Asit solüsyonu, yalnız intraperitoneal yoldan kullanılır. İntraperitoneal uygulama yolu, spesifik bir kateter ve solüsyon torbasının hastanın kateterine bağlantısını sağlayan uygun bir uygulama seti gerektirir. Kullanımdan önce dış ambalajından çıkarılmalı ve solüsyon vücut sıcaklığına kadar ısıtılmalıdır. Dozaj, tedavi sıklığı ve solüsyonun periton boşluğunda kalma süresi, hastanın durumuna göre tedaviyi yürüten hekim tarafından belirlenmelidir. Diyetle alınmasına izin verilen protein miktarı, diyaliz tedavisi gören erişkinlerde yaklaşık 1.2-1.3 g/kg, bebeklerde ise 2-3 g/kg’dır. Daha yüksek miktarlar ağır katabolik durumlarda gerekebilir. İki litrelik Nutrineal %1.1 Amino Asit solüsyonu, 70 kg’lık bir erişkin için 0.30 g/kg/gün’e eşdeğer 22 g amino asit sağlar.


PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLERİ


* NUTRINEAL PD4 CIFTLI 2500 ML SOLÜSYON

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder