14 Nisan 2010 Çarşamba

novakom -s 4 ml 2 mg 5 ampul

» Antinevritik, Antiromatizmal


Etken Maddesi
Metamizol Sodyum


NOVAKOM-S 4ML 2 GR 5 AMPUL

Yerli, Beşeri bir ilaçdır.


FORMÜLÜ


Enjeksiyon çözeltisinin 1 ml’sinde etken madde olarak 0,5 gr metamizol sodyum vardır. 2 ml’lik bir Novakom-S Ampul, 1 g metamizol sodyum ve enjeksiyonluk su içerir.


ENDİKASYONLARI


Novakom-S enjeksiyonuna ancak oral veya rektal uygulamanın uygun olmadığı aşağıdaki durumlarda başvurulmalıdır: Şiddetli akut ağrılar(örneğin tümör ağrıları, yaralanmalar, postoperatif ağrılar); mide-barsak kanalına, safra yollarına, böbrek ve alt idrar yollarına ait şiddetli akut ağrılar; başka önlemlerle örneğin soğuk nemli kompresle düşürülemeyen yüksek ateş. Novakom-S enjeksiyonunun hafif ağrılı durumlarda ve uzun süreli tedavilerde kullanımı önerilmez.


KONTRENDİKASYONLARI


Pirazolon alerjisi veya intoleransı ( örneğin metamizol izopropilaminofenazon, propifenazon, fenazon veya fenilbutazon içeren ilaçlara aşırı duyarlılık) olanlarda hepatik porfiri, doğuştan glikoz -6-fosfat-dehidrogenaz eksikliği, kan diskrazileri gibi bazı metabolizma hastalıklarında Novakom-S Ampul kullanılmamalıdır.


UYARILAR & ÖNLEMLER


Kan basıncı 100 mmHg’nın altında olanlarda, dolaşımı stabil olmayanlarda (örneğin miyokard enfarktüsünde kalp yetmezliği başlıyorsa, politravmalarda, şok başlangıcında) daha önceden kan yapımı bozulmuş olanlarda (örneğin sitostatik tedavi sonucu) Novakom-S Ampul çok dikkatle ve yalnız doktor gözetiminde kullanılmalıdır. Böbrek fonksiyonu ile etkileşme olasılığı nedeniyle tıbbi zorunluluk olmadıkça Novakom-S Ampul, 3 aylıktan küçük veya 5 kg’dan düşük ağırlıklı çocuklarda kullanılmamalıdır. Hamilelik sırasında, özellikle ilk 3 ayı ile son 6 haftası içinde ancak kesin bir endikasyon varsa Novakom-S Ampul kullanılmalıdır.


YAN ETKİLER


Novakom-S Ampul'ün başlıca yan etkileri aşırı duyarlık reaksiyonlarından ileri gelmektedir. Bunların en önemli olanları şok ve agranülositoz, lökopeni, trombositopeni gibi kan tablosu bozukluklarıdır. Her iki reaksiyon da nadiren görülür; ancak hayatı tehdit edici olup komplikasyonsuz uygulamadan sonra dahi ortaya çıkabilir. Önemli bir aşırı duyarlık reaksiyonu olan şok, soğuk ter, baş dönmesi, uyuşukluk, bulantı, deri renginin solması, solunum güçlüğü şeklinde ortaya çıkabilir.


ETKİLEŞMELER


Nova T 380 ile yapılan deneyler Nova T'nin kontraseptif etkinliği ile etkileşen ilaç etkilerinin pek olası olmadığını göstermektedir. Non steroid antienflamatuar ilaçlar ve kortikoidlerle olan etkileşimler gibi yayınlanmış raporlardan elde edilen veriler genel önlemleri haklı kılmamaktadır.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Yetişkinler ve 15 yaşın üzerindeki gençler: İntravenöz veya intramüsküler yoldan uygulanacak bir defalık doz 2-5 ml’dir; günlük doz 10 ml’ye kadar artırılabilir. Çocuklar ve küçük çocuklar: Bir yaşından küçük çocuklarda Novakom-S Ampul yalnızca intramüsküler yoldan uygulanmalıdır. Yaklaşık 30 kg ağırlığındaki bir çocukta bir defalık doz 0.4 ila 1 ml’dir. Aşağıdaki doz şeması yol gösterici olabilir. Bebekler (5-8 kg) İ.V. (tek doz) 0.1 - 0.2 ml. İ.M. (tek doz) 0.4 g Çocuklar (9-15 kg)İ.V. (tek doz) 0.2 - 0.5 ml İ.M.(tek doz) 0.2 - 0.5 ml Maksimum doz/gün 1.0 g Çocuklar (16-23 kg)İ.V. (tek doz)0.3 - 0.8 ml İ.M. (tek doz)0.3 - 0.8 ml Maksimum doz/gün 1.6 g Çocuklar (24 - 30 kg)İ.V. (tek doz)0.4 - 1 ml İ.M. (tek doz)0.4 - 1 ml Maksimum doz/gün 2.0 g Çocuklar (31 - 45 kg)İ.V. (tek doz)0.5 - 1.5 ml İ.M. (tek doz)0.5 - 1.5 ml Maksimum doz/gün 3.0 g Çocuklar (46 - 53 kg)İ.V. (tek doz)0.8 - 1.8 ml İ.M. (tek doz)0.8 - 1.8 ml Maksimum doz/gün 3.6 g Bildirilen bu bir defalık dozlar günde 4 kereye kadar tekrarlanabilir. Dozlar hastanın ağrısının durumuna göre uygulanır. İlacın uygulanmasından yaklaşık 30 dakika sonra ağrıda önemli derecede bir azalma beklenir ve bu etki yaklaşık olarak 4 saat sürer. Dozlar gerektikçe günlük maksimum doza kadar tekrarlanabilir.


İlaç Fiyatı 3.91 YTL


Reçeteli Verilir


PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLERİ


* NOVAKOM 2 ML 1 MG 5 AMPUL


İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ)


* SESKALJIN 500 MG 10 TABLET
* SESKALJIN 500 MG 10 TABLET
* DEVALJIN 2 ML 1 GR 5 AMPUL
* KAFALGIN 500 MG 20 TABLET
* NOGESIC 500 MG 20 TABLET
* ADEPİRON TABLET 500 MG 20 TABLET
* DEVALJIN 500 MG 20 TABLET
* NOVOPYRINE 500 MG 20 TABLET
* VERALJIN 500 M G 20 TABLET
* ANDOLOR 0,5MG 20 TABLET
* NOVALGIN 500 MG 20 TABLET
* NOVALGINE 300 MG 5 SUPOZITUAR
* DEVALJIN 2 ML 1 GR 10 AMPUL
* ADEPİRON 250 MG/5 ML 100 ML ŞURUP
* GERALGINE-M 5 ML 250 MG 100 ML ŞURUP
* SEBON 1 GR 5 AMPUL
* NOVALGIN %5 100 ML ŞURUP
* ADEPİRON 1GR/2ML 500MG/ML 10 AMPUL
* NOGESIC 2,5 GR/5 ML 5 AMPUL
* NOVOPYRINE 1 GR/2 ML 10 AMPUL
* NOGESIC 2 ML 1 GR 10 AMPUL
* NOVOPLAN 2 ML 1 GR 10 AMPUL
* GERALGINE-M 2 ML 1 MG 10 AMPUL
* NOVALGIN 5 ML 5 AMPUL
* SEBON 1 GR 10 AMPUL
* ANDOLOR 2 ML 1 GR 10 AMPUL
* NOVALGIN 2 ML 10 AMPUL

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder