2 Nisan 2010 Cuma

Nörotrop 800 mg 30 tablet

» Nootropik ajan


Etken Maddesi
Pirasetam


NÖROTROP
[800 mg 30 Film Tablet Blister Ambalaj]

Yerli, Beşeri bir ilaçdır.


FORMÜLÜ


Her bir film tablet, Pirasetam 800 mg; Boyar madde: Titandioksit içerir.


ENDİKASYONLARI


Anımsama, anıları tutma dikkati bir noktaya teksif etme eksikliği, uyku bozuklukları , vijilans yetersizlikleri gibi yerleşmiş bunama durumlarıile pick ve alzheimer hastalıkları dışında kalan yaşlanmaya bağlı ruhsal davranış kusurları. Kafa tıravması geçirenlerde görülebilen baş dönmesi baş ağrısı, ajitasyon gibi subjektif post-travmatik semptomlar. İskemik ve hemorajik akut serebral dolaşım yetersizlikleri ile bunların ve serebral artariosklerozun kronik semptomları. Delirium tremens kronik alkolizm ve toksikomanitlerde görülen fonksiyonel bozukluklar ve zeka kusurları ile dezentoksikfikasyon kürlerinde zihinsel yetneklerin yeniden temini. Derin şuur bulanıklıkları beyin damarlarının travma sonrası sakalleri. Çocuklarda görülen davranış bozuklukları (topluma uyum sağlamama gibi), öğrenim performansında düşüklük.


KONTRENDİKASYONLARI


Ağır böbrek yetmezliklerinde kullnılmamalıdır. Diyaliz uygulanmayan hastalarda yüksek dozların kısa aralıklarla kullnılması tavsiye edilmez.


UYARILAR & ÖNLEMLER


Pirasetam'ın teratojen etkisine rastlanmamakla beraber hamileliğin ilk üç ayında kullanılması tavsiye edilmez. Böbrek yetersizliği olan hastalarda dikkatli olunmalıdır. İlacın plazma düzeyini kontroletme imkanı yoksa kreatinin klirensi kriter olarak alınarak ya doz azaltılmalı, ya da dozlar arasındaki süre uzatılmalıdır.


YAN ETKİLER


Tedavinin başlangıcında alltasyon görülebilir. Başdönmesi baş ağrısı ekstrapramidal semptomlar ve konvülsiyon uyku bozuklukları , sinirlilik irritablite, tranmor gibi nörolojik mide eğrısı, bulantı, kusma diyare, kabızlık ve anoraksi,gibi gastrointestinal sistem bozuklukları, hemoglobin ve hematokrit değerlerinde azalma görülür.


ETKİLEŞMELER


Bildirilmemiştir.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Erişkinlerde başlangıçta i.v. veya i.m. yoldan 3x1g/gün ve oral yoldan 3x800mg/gün'dür, daha sonra 3x800mg/gün dozda devam edilir. Çocuklarda günlük doz vücut ağırlığının her 10 kg'ı için 400 mg olarak hesaplanmalıdır. Etkinin belirdiği gibi bazı akut vakalar dışında iyileşme genel olarak 3. haftaya doğru görülmeye başlar. İyileşmeyi tamalamak ve sürdürmek amacı ile hekimin tavsiyesine uyularak tediviye bu dönemden sonrada devam edilmelidir.


İlaç Fiyatı 6.12 YTLİLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ)


* NOOTROPIL 800 MG 30 FİLM TABLET
* CEREBROFİL 1 GR 5 ML 12 AMPUL
* NOOTROPIL 1 GR 12 AMPUL
* NOOTROPIL 200 ML ŞURUP
* NOOTROPİL 1200 MG 40 FİLM TABLET

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder