2 Nisan 2010 Cuma

Norlopin 10 mg 20 tablet

Vazodilatatör antihipertansif (damar genişletici tansiyon düşürücü)


Etken Maddesi
Amlodipin Besilat


NORLOPIN 10 MG 30 TABLET

Yerli, Beşeri bir ilaçdır.


FORMÜLÜ


Her tablet : 10 mg amlodipin'e eşdeğer amlodipin besilat içerir.


ENDİKASYONLARI


Amlodipin hipertansiyonun tedavisi için endikedir. Ve birçok vakada monoterapi olarak kullanılabilir. Bir antihipertansifle kontrol edilemeyen hastalarda amlodipin eklenmesi yararlı olabilir. Gerçekte bu ilaç tiazid diüretikler, beta blokerler ve konversiyon enzim inhibitörleri ile kombine kullanılmaktadır. Amlodipin, angina pektoris'in tedavisinde, kronik stenoz olan vakalarda (Stable angina) ve bunu takiben koroner vazokonstriksiyon ve vasospazm (Prinzmetal veya variant angina) durumlarında endikedir.


KONTRENDİKASYONLARI


Amlodipin, dihidropiridine karşı hassasiyeti bilinen hastalarda kullanılmamalıdır.


UYARILAR & ÖNLEMLER


Amlodipin'in yarı ömrü karaciğer fonksiyonları bozulmuş hastalarda uzamaktadır. Bu tip hastalarda ilaç dikkatle kullanılmalıdır. Amlodipin yaşlılarda ve genç insanlarda iyi tolere edilmektedir. Yaşlılar için tavsiye edilen, önerilen dozların aşılmamasıdır. Gebelikte, Emziklilikte ve Pediatride Kullanımı : Gebelik, emzirme ve pediatrik kullanımının güvenirliği konusunda yeterli deneysel veriler mevcut değildir. Bu şartlarda ilacın kullanımı kontrendikedir.


YAN ETKİLER


Amlodipin, güvenle kullanılabilen ve genelde iyi tolere edilen bir preparattır. Yapılan klinik çalışmalarda, biyokimyasal ve hematolojik değerlerde, vücut ağırlığı ve EKG'de değişiklikler saptanmamıştır. Amlodipin'in klinik olarak anlamlı bir yan etkisi yoktur ; mukayeseli klinik verilerde plaseboya yakın yan etki sıklıkları bildirilmiştir. Nadiren görülen yan etkiler arasında periferik ödem, yüz kızarması, baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk hissi, çarpıntı, kas krampları sayılabilir. Fakat, bu şikayetlerin büyük çoğunluğu tedaviyi yarıda kesmeyi gerektirmez.


ETKİLEŞMELER


Amlodipin, herhangi bir istenmeyen etkileşim olmadan tiazid diüretikler, beta blokerler, konversiyon enzim inhibitörleri, uzun etkili nitratlar, dil altı nitrogliserin, non-steroid antienflamatuar ajanlar, steroidler, antibiotikler ve oral antidiabetik ilaçlarla kombine kullanılmaktadır.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Hem hipertansiyon ve hem anjina için Amlodipin'in başlangıç dozu günde bir kez 5 mg.dır. Bu dozaj bireysel cevaba bağlı olarak 10 mg/gün'e çıkarılabilir. Tiazid diüretikler, beta-blokerler veya konversiyon enzim inhibitörleri ilei birlikte alımında dozajın değiştirilmesine gerek yoktur. Doz Aşımı Halinde Alınacak Tedbirler : Amlodipin'in doz aşımı konusunda bir deneyim bildirilmemesine rağmen, bilinen veriler, kuvvetli bir periferik vazodilatasyon ve belirgin, uzun sürebilen sistemik bir hipotansiyon olasılığı göstermektedir. Amlodipin doz aşımı nedeniyle oluşan klinik olarak belirgin bir hipotansiyon durumunda, solunum ve kalp fonksiyonlarının izlenmesi, bacakların kaldırılması, verilen sıvıların ve diürezin izlenmesi gereklidir. Vasküler tonusun ve arteriyel basıncın düzenlenmesi için, eğer bir kontrendikasyon söz konusu değilse, bir vasokonstriktör ajan kullanılması yararlı olabilir. Amlodipin çoğunlukla proteinlere bağlandığı için, diyaliz yararlı görülmemektedir.


İlaç Fiyatı 19.57 YTL


Reçeteli Verilir.


PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLERİ


* NORLOPIN 5 MG 20 TABLET
* NORLOPİN 10 MG 30 TABLET


İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ)* DILOPIN 5 MG 20 TABLET
* MONOVAS 5 MG 20 TABLET
* NORVADIN 5 MG 20 TABLET
* NIPIDOL 5 MG 20 TABLET
* VASOCARD 5 MG 20 TABLET
* AMLODIS 5 MG 20 TABLET
* NORMOPRES 5 MG 20 TABLET
* AMLOVAS 5 MG 20 TABLET
* VASONORM 5 MG 20 TABLET
* AMLOVAS 5 MG 30 TABLET
* PENVASC 5 MG 30 TABLET
* MONOVAS 5 MG 30 TABLET
* AMLODIS 5 MG 30 TABLET
* NORMOPRES 5 MG 30 TABLET
* VASOCARD 5 MG 30 TABLET
* NORVASC 5 MG 30 TABLET
* DILOPIN 10 MG 20 TABLET
* NORMOPRES 10 MG 20 TABLET
* AMLODIS 10 MG 20 TABLET
* MONOVAS 10 MG 20 TABLET
* NORVADIN 10 MG 20 TABLET
* VAZKOR 10 MG 20 TABLET
* VASOCARD 10 MG 20 TABLET
* NIPIDOL 10 MG 20 TABLET
* NORVASC 5 MG 20 TABLET
* AMLOVAS 10 MG 20 TABLET
* VASONORM 10 MG 20 TABLET
* NORVADIN 5 MG 30 TABLET
* AMLOKARD 5 MG 30 TABLET
* AMLOVAS 10 MG 30 TABLET
* PENVASC 10 MG 30 TABLET
* NORMOPRES 10 MG 30 TABLET
* AMLODIS 10 MG 30 TABLET
* VASOCARD 10 MG 30 TABLet
* MONOVAS 10 MG 30 TABLET
* NORVADIN 10 MG 30 TABLET
* NORVASC 10 MG 20 TABLET
* AMLOKARD 10 MG 30 TABLET
* NORVASC 10 MG 30 TABLET

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder