14 Nisan 2010 Çarşamba

novopen 1,5

FORMÜLÜ

80 mgTelmisartanTablet40 mgTelmisartanTablet

ENDİKASYONLARI

Esansiyel hipertansiyon tedavisinde endikedir

KONTRENDİKASYONLARI

Telmisartana veya ilacın bileşimindeki maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılığı olanlarda, gebelik ve emzirme döneminde biliyer obstrüktif bozukluklarda, şiddetli karaciğer yetmezliğinde ve şiddetli böbrek yetmezliğinde Micardis kullanılmamalıdır.

UYARILAR & ÖNLEMLER

Renovasküler Hipertansiyon:
Bilateral renal arter stenozlu veya tek işlevsel böbrekteki arterde stenozu olan hastalar renin-anjiyotenisin-aldosteronsistemini etkileyen tınni ürünlerle tedavi edildiğinde şiddetli hipertansiyon ve böbrek yetmezliği riskinde artış olur.
Renal yetmezlik ve böbrek transplantı: Micardis böbrek fonksiyonu bozulmuş hastalarda kullanıldığında potasyum ve kreatinin serum düzeylerinin periyodik gözlemi önerilmektedir. Yeni böbrek transplantı geçirmiş hastalarda Micardis uygulaması ile ilgili deneyim bulunmamaktadır.
İntravasküler hacim kaybı:Etkin diüretik tedavi, diyetteki tuzun kısıtlanması, diyare veya kusma sonucu hacim ve/veya sodyum kaybı olan hastalarda özellikle ilk dozdan sonra semptomatik hipotansiyon görülebilir. Bu gibi durumlar Micardis uygulamasından önce düzeltilmesi gerekmektedir.
Renin-anjiyotenisin-aldosteron-sistemininstimülasyonu ile birlikte diğer durumlar:
Vasküler tonusu ve böbrek fonksiyonu başlıca renin-anjiyotensin-aldosteron sistemi aktivitesine (ör: şiddetli konjestif kalp yetmezliği veya renal arter stenozu dahil böbrek hastalığı olan hastalar)Dayanan hastalarda bu sistemş etkileyen diğer tıbbi ürünlerle tedavi, akut hipoatansiyon, hiperazotemi, oligüri veya nadiren akut ranal yetmezlik ile birlikte görülür.
Primer aldosteronizm:Primer aldosteronzim olan hastalar genellikle renin-anjiyotenisin-aldosteron sisteminin inhibisyonu üzerinden etki eden antihipertansif tıbbi ürünlere cevap vermez. Bu nedenle telmisartan kullanımı önerilmez.
Aoritik ve mitral kapak, stenozu, obstrüktif hipertrofik karyomiyopati:
Diğer vazodilatörlerde olduğu gibi,aoritik veya mitral stenozu veya obstrüktif hipertrofik kardiyomiyopatisi olan hastalarda dikkat gerektirmektedir.
Hiperkalemi:Renin-anjiyotenisin-aldosteron sistemini etkileyen diğer tıbbi ürünlerde tedavi sırasında, özellikle renal yetmezlik ve/veya kalp yetmezliği varlığında hiperkalemi oluşabilir.Bu etki telmisartan ile bildirilmemiş olmasına karşın risk altındaki hastaların serum potasyum düzeylerinin uygun takibi önerilir. Renin-anjiyotenisin sistemini etkileyen diğer tıbbi ürünlerin kullanımı ile elde edilen deneyime dayanarak potasyum tutucu diüretik potasyum takviyesi,tuz yerine kullanıln potasyum içeren bileşikler veya potasyum düzeyini arttıran diğer tıbbi ürünlerin (heparin vb.) birlikte kullanımı serum potasyum düzeyinde artışa neden olabilir ve bu nedenle micardis ile beraber kullanımlarında dikkatli olunmalıdır.
Hepatik bozukluklar
Telmisartan büyük oranda safra ile atılır. Biliyer obstrüktif bozuklukları veya şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda klirens azalması beklenebilir. Bu nedenle, telmisartan bu hastalarda kullanılmalşıdır. Telmisartan hafif veya orta şiddette hepatik yetmezliği olan hastalarda çok dikkatle kullanılmalıdır.
Akrtif gastrik veya duodenal ülser veya gastrointestinalpatoloji:
Gastrointestinal yan etkiler görünüşte plaseboya oranla daha sık oluşmaktadır. Gastrointestinal kanama klinik çalışmalarda çok nadiren bildirilmiştir ve genelikle başlangıçta gastrointestinal hastalığı olan hastalarda görülmüştür. Bu nedenle bu grup hastalara telmisartan hafif uygulanırken dikkatli olunmalıdır.
Sorbitol:
Önerilen günlük doz olan 40 mg Micardis tablet 169 mg sorbitol içerir. Bu nedenle Micardis kalıtsal fruktoz intoleransı olan hastalar için uygun değildir.
Diğer:
Anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri ile gözlendiği gibi, telmisartan ve diğer anjiyotensin antagonistleri siyah olmayan ırka göre siyah ırkta, muhtemelen siyah hipertansif popülasyonda düşük renin durumunun prevalansı daha yüksek olduğu için, kan basıncını düşürmede daha az etkilidir. Herhangi bir antihipertansif ajanda olduğu gibi iskemik kardiyopatisi veya iskemik kardiyovasküler hastalığı olan hastalarda kan basıncının aşırı düşmesi miyokard infarktüsü veya inme (felç)ile sonuçlanabilir. Gebelik ve Emzirme
Micardis gebelikte ve emziren annelerde kullanılmaz (kontrendikedir).
Planlanmış gebeliktem önce uygun alternatif başka bir tedaviye yeterli bir süre önceden geçilmelidir. Eğer gebelik teşhis edilirse telmisartan en kısa sürede kesilmelidir. İkinci ve üçüncü trimesterlerde renin anjiyotenisin sistemi üzerine doğrudan etki eden bileşikler hasara ve hatta gelişen fetusun ölümüneneden olabilir.
Telmisartanın insan sütü ile atılıp atılğı bilinmediğinden emzirme döneminde kullanılması kontrendikedir.
Araç ve Makina Kulanma Yeteneği Üzerine Etkileri:
Taşıt aracı ve makine kullanılacağı zaman alınan antihipertansif tedavi sırsında zaman zaman bai dönmesi ve sersemlik oluşabilecği akılda tutulmalıdır.

YAN ETKİLER

İstenmeyen etkiler genellikle hafif ve geçici özelliktedir ve sadece nadiren tedavinin kesilmesini gerektirir. İstenmeyen etkilerin insidansı dozla ilişikli değildir ve hastaların cinsiyeti, yaşı ve ırkı ile bağlantı göstermemiştir.Gastrointestinal advers etkiler, özellikle diyare plaseboya göre daha sık görülür.Aşağıdaki advers etkiler, telmisartan ile yapılan tüm çalışmalarda %1'den daha fazla oluşmuştur:bronşit,uykusuzluk,artralji, anksiyete, depresyon,palpitasyon, kramp (ayaklarda), döküntü. Bu etkilerin telmisartan ile nedensel ilişkisi saptanmamıştır. Tek bir vakada anjiyoödem bildirilmiştir.Laboratuar bulguları:Nadiren plaseboya nazaran telmisartan tedavisi sırasında kreatinin veya karaciğer enzimlerinde artış gözlenmiştir,fakatlaboratuar bulgularındaki bu değişiklikler plaseboya benzer veya daha az sıklıkta oluşmaktadır.

ETKİLEŞMELER

Telmisartan diğer antihipertansif ajanların hipotansif etkilerini arttırabilir.Klinik önemliliği olan diğer etkileşimler henüz bildirilmemiştir. Farmakokinetik çalışmalarda digoksin, varfarin, hidroklorotiyazid, glibenklamid,ibufrofen, parasetamol, amlodipin moşekülleri çalışılmıştır. Digoksin için medyan plazma digoksin çukur konsantrasyonunda %20 artma gözlenmiştir. (tek bir vakada %39)ve plazma digoksin düzeylerinin izlenmesi düşünülmelidir.Lityumun anjiyotenisin dönüştürücü enzim inhibitörleri ile birlikte kullanımı sırasında serum lityum konsantrasyonunda reversibl artış ve toksisite bildirilmiştir. Bu telmisartan ile bildirilmemiş olmasına rağmen bu gibi etki olasılığı göz ardı edilmez ve birlikte kullanım sırasında serum lityum düzeylerinin dikkatli takibi önerilir.

DOZU & KULLANIM ŞEKLİ

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği taktirde;Erişkinler: Önerilen doz güne 1 kez 40 mg'dır bazı hastalar 20 mg'lık günlük doz ile fayda sağlayabilirler. Hedeflenen kan basıncı elde edilmediği durumarda telmisartan dozu maksimum günde tek doz 80 mg'a artırılabilir. Alternatif olarak telmisartan ilave kanbasıncında düşme etkisi yaptığı gösterilen hidrokloratiyazid gibi tiyazit tipi diüretikler ile kombine olarak kullanılabilir. Doz artımı düşünüldüğünde makdsimum hip ertaansif etkinin tedavinin başlangıcındangenelike 4-8 hafta sonra elde edildiği akılda tutulmalıdır.Böbrek Yetmezliğihafif ve orta derecede böbrek yetmzliği olanlarda doz ayarlamasına gerek yoktur. Telmisartan kandan hemofilitrasyon ile uzaklaştırılmaz.Karaciğer yetmezliği:Hafif ve orta derecede karaciğer yetmezliği olan hastalarda günlük doz 40 mg'ı geçmemelidir.Yaşlılarda kullanımı Doz ayarlaması gerekmez. Çocuklar:MİCARDİS'in etkinliği ve güvenirliliği çocuklarda ve 18 yaşına kadar olan bireylerde belirlenmemiştir.

5 yorum:

 1. Thankѕ for the marνеlοus posting!
  I quite enjoyed reаԁing іt, you mіght
  be a great author. I will make sure to bοokmark yоur blog and
  may come bаck fгоm noω on. I ωant to encourage continuе yοuг gгeat
  wоrκ, haνe a nіce morning!

  Ηeгe is my web-ѕite :: seopressor V5

  YanıtlaSil
 2. Paгagгaph wгiting is alѕo a еxсitement,
  if yοu bе acquainted with then you can write if not іt is complicаtеԁ to wгite.


  Check οut my wеb ρagе :: SEOPressor V5

  YanıtlaSil
 3. Thanks to my father who shared with me on thе topic of this
  ωebsite, this website iѕ gеnuinely aweѕοme.  Have a look аt my webѕite ... seopressor version5

  YanıtlaSil
 4. Hello there, I discoνered уour web site
  by meаns of Googlе while seaгching for а
  similar matteг, your website got heгe up, it appеars gгeаt.
  I havе boοkmaгked іt in mу google bοoκmarκs.

  Hello there, simply became alert to your blog via Gоogle, and found that it's really informative. I'm gonna be cаrеful for
  brusѕels. I wіll be grateful when уou prοceed thіs in future.
  Lots οf other fοlκs ωill be benefitеԁ
  out оf уour writing. Cheeгs!

  Also viѕit my homepage; wedding dresses

  YanıtlaSil
 5. Hi! Do you know if they make any plugins to safeguard against hackers?

  I'm kinda paranoid about losing everything I've worked hard on.
  Any suggestions?

  Stop by my web blog :: canlı tv izle star

  YanıtlaSil