14 Nisan 2010 Çarşamba

novo-helisen depot

» Allerjik Rinit Önleyici

FORMÜLÜ

1 PAKET ALLERGOPEN içinde; 1 şişe benzylpenicilloyl polylysin (PPL) ile, 0.175 mg. PPL 20.0 mg. mannitol (lyophilize toz olarak) PPL,BPO gruplarin poly-L-lysine tasıyıcısıyla yaptığı bilesiktir.BPO grubu, benzylpenicillin ve ilgili antibiyotiklerin Tip 1 allerjisindeki temel belirleyicisidir. 5 şişe Minör Determinant Mixture (MDM) içersinde; 0.6 mg. benzylpenicillin monosodium tuzu 0.5 mg. isodium benzylpenicillote (lyophilize toz olarak) Minör Determinant Mixture (MDM), penicillin allerjisinin sadece ana determinantlarına degil, diger minör elemanlarına karşı hassasiyeti olan hastalara yönelik allerjenler içerir. 5ml. çözücü sıvı (PPL lyophilisat'ını çözdürmek için) içeren 1 şişe ile 5 adet 1ml lik şişelerde çözücü sıvı içeriği: 0.50 g. Sodium chloride 0.07 g. Disodium hydrogen phosphate 0.04 g. Potassium dihydrogen phosphate 0.005g. Tween 80 0.005g. ad 100ml. Çözücü sıvılar, Iyophilize (dondurularak kurutulmuş) allerjenlerin çözündürülmesi yoluyla deri testi solüsyonlarının hazırlanmasında rol oynar.

ENDİKASYONLARI

Novo-Helisen Depot ; polenler, evtozu akarları, hayvan epitel tüyleri, mantarlar ve besinlerden elde edilmiş doğal allerjenler içerir. Uzun yıllardır yaygın olarak güvenle kullanılmaktadır. Novo-Helisen Depot birçok önemli avantajlar sunmaktadır. * Çok çeşitli allerjen repertuarı * Standart yıl boyu tedavi (örnek: evtozu akarları,epiteller,mantarlar) * Daha az sayıda enjeksiyon gereksinimi ve allerjik yan etki riskinin azlığı * Mükemmel allerjen standardizasyonu

KONTRENDİKASYONLARI

Yoktur.

UYARILAR & ÖNLEMLER

Yoktur.

YAN ETKİLER

Hiçbir yan etkisi ya da advers etkisi rapor edilmemiştir

ETKİLEŞMELER

Norodol; amfetamin, antikoagülan, kumarin veya indandione türevleri, antikonvülsanlar, barbitüratlar, antidiskinetikler, antihistaminikler, beta-adrenerjik blokerler, santral sinir sistemi depresanları, dopamin, efedrin, epinefrin, levadopa ile birlikte kullanılmamalıdır. Lityum tuz-larının Norodol ile birlikte yüksek dozda kullanılması halinde hasta dikkatle gözlenmelidir, ensefalopati sendromu ortaya çıkabilir. Bu sendromun ilk belirtileri görülen hastalarda Norodol tedavisi derhal durdurulmalıdır. Haloperidol ve lityumun sürekli beraber kullanımı sonucu, birkaç hastada irreversibl beyin harabiyeti gözlenmiştir. Yüksek dozda Norodol, metildopa’nın etkisini artırır.

DOZU & KULLANIM ŞEKLİ

1. PPL deri testi daima ilk olarak uygulanmalıdır.MDM deri testi sadece PPL deri testi negatif sonuç vermişse uygulanır. 2. Prick testi olarak uygulanmalıdır.Prick test negatif sonuç vermişse ancak o zaman Intrakutan test formuna geçilebilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder