27 Nisan 2010 Salı

nph-insülin organon 1 flakon

» Antidiyabetik

FORMÜLÜ

40Ü/mlİnsülinSolüsyon

ENDİKASYONLARI

Diabetes mellitus'ta endikedir. Subkutan veya i m olarak uygulanır.

KONTRENDİKASYONLARI

- Hipglisemi - Sığır insülini protamine aşırı duyarlılık

UYARILAR & ÖNLEMLER

- Kullanılan insülin türünde herhangi bir değişiklik, ilk dozdsn sonra veya birkaç haftalık bir süre sonunda dıoz ayarlamasını gerektirebilir.bU yüzden diğer insülin türlerinden N.P.H İnsülin Organon'a geçen hastalar ilk haftalarda dikkatle izlenmelidir.
- İnsülin kullanmakta olan hastalar, özellikle gebelik ya da duruma eşlik eden başka hastalığın varlığında, devamlı tıbbi kontrolde tutulmalıdır. Influenza veya diğer enfeksiyöz hastalıklara yakalanmış şahıslarda influenza veya diğer enfeksiyöz hastalıklara yakalanmış şahıslarrda insülin gereksinimi artabilir. - N.P.H İnsülin Organon'un orta etki süresi farkedilmeyen gece hipoglisemisi riskini artturır ve bu nedenle dozaj besi rejiminin özel dikkatle seçilmesini gerektirir. gce terlemeleri,sabah görülen baş ağrıları veya sersemlik ya da uyanmakta güçlük çekilmesi, gece hipoglisemisini belirtileri olabilir.
Gebe ve emzirenlerde kullanımı: Bu preparat gebelikte fetüse zarar vermeksizin kullanılabilir.
Gebe diabetik hastalara insulin gereksinimi, gebeliğin özellikle 2 ve 3trimestrelerinde artar. Preparat emziren annelerde süt oluşumunuetkilemeksizin ve zarar vermeksizin kullanılabilir.

YAN ETKİLER

- İnsülinden kaynaklanan aşırı duyarlık reaksiyonları çok nadir görülür, ancak ortayaçıktığında ciddi sonuçlar doğurabilir ve tüm vücutta deri döküntüleri, nefes darlığı taşikardi, terleme ve hipotansiyon ile belirgindir. Bu tür aşırı duyarlılk reaksiyonlarınamaruz kalanlar, yani bir preperat ile tedaviye başlanmadan önce deri testlerine tabi tutulmalıdır. Bazı durumlarda desensitizasyon gerekebilir.- Bazı hastalarda insülin enjekte edilen bölgede kızarıklık, şişme veya kaşıntı görülebilir. Bu lokal reaksiyon yanlış enjeksiyon tekniği veya, insülin protamin yada temizleme çözeltisine aşırı duyarlık sonucu oluşur. - Yalnış enjeksiyon veya aynı bölgeye sık uygulama sonucu lokal lipodistrofi görülebilir. Bu lokal reaksiyon, yalnış enjeksiyon tekniği veya insülin protamin ya da temizleme çözeltisine aşırı duyarlık sonucu oluşur. Yalnış enjeksiyon tekniği veya aynı kullanılmalı her enjeksiyon bir öncekinden farklı bir yere uygulanmalıdır. Enjeksiyon bölgesi değiştirildiğinde, örn Karından kalçaya, İnsülin'in kana geçiş süresinin değişeceği dikkate alınmalıdır.

ETKİLEŞMELER


İnsülinlerin aşğıdaki ya da maddelerden herhangi biriyle kullanımı klinikle ilgili etkileşimlere neden olabilir.- adrenerjik stimulan ilaçlar(adrenerjik stimülan ilaçlar kan glukoz konsantrasyonlarını, dolayısıyla da insülin gereksinimlerini arttırabilir.)- anabolik steroidler (anbaolik steroidler kan glukoz konsantrasyonlarını dolayısıyla da insülin gereksinimlerini azaltabilirler.- Beta adrenerjik blokerler(beta-adrenerjik blokerler insülin'in hipglisemik etkisini arttırıp hipglisemi semptomlarını maskeleyebilir. İnsülin dozunu ayarlmak gerekebilir.)- oral kontraseptifler(oral kontraseptif kullanan dizbetik kadınlarda insülin gereksinimi artabilir.)- kortikosteroidler-Kortikosteroidler(kortikosteroidler kan gllukoz konsantrasyonunu, dolayısıyla da insülin gereksinimini arttırabilir)- monoamin oksidaz inhibitörleri(mao inghibitörleri insülinin hipoglisemik etkisini arttırabilir veya uzatabilir, insülin dozunu ayarlamak gerekebilir)- Tiroid hormonları(tiroid hormonları kan glukoz konsantrasyonlarını ve dolayısıyla insülin gereksinimlerini arttırabilir.) - hipoglisemik ajanlar( hipoglisemik ajanlar insülinin hipoglisemik etkisini arttırabilir, ilaçlardan biri veya her ikisi için doz ayarlaması gerekebilir.)Alkollü içecekler kandaki glukoz düzeylerinde artış veya düşüşlere neden olabilir.

DOZU & KULLANIM ŞEKLİ

Dozaj hastanın şahsi gereksinimlerine göre ayarlanmalıdır. N.P.H. İnsülin Organon, deri altına ya da kas içine enjekte edilir. Kullanımdan önce, hpjen bir süspansiyon elde etmek için, şişe hafifçe çalkalanmalıdır. Hafif çalkalamayla homojen görünüm almayan şişeler kullanılmalı ve değiştirilmek üzere N.V. Organon temsilciliğine yollanmalıdır. N.P.H. İnsülin Organon'un uygulamasıyla ilgili genelm koşullar bildirilmez. ialcın dozunu ve besi rejimini, ancak hastanın özellikleri uyarınca doktor saptayamayacaktır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder