2 Nisan 2010 Cuma

norpace 100 mg 25 kapsül

» Antiaritmik

FORMÜLÜ

100mg disopiramit baza eşdeğer 128,8mg disopiramit fosfat (kapsül boyar madde: kırmızı demir oksit, sarı demir oksit, titandioksit) içerir.

ENDİKASYONLARI

Norpace®, çeşitli atrial ve ventriküler aritmi şikayetleri olan hastaların tedavisinde endikedir. Unifokal ve multifokal prematür ventriküler kontraksiyonlarda, prematür atrial kontraksiyonlarda, paroksismal atrial taşikardi ve paroksismal ventriküler taşikardi kontrollerinde bu aritmiler, yalnız veya kombinasyon halde görüldükleri zamanlarda etkilidir. Norpace® primer kardiyak aritmilerin ve daha evvelce geçirilmiş miyokard enfarktüsü ile ilgili olan aritmilerin tedavisinde de aynı derecede etkilidir. Norpace® konjestif kalp yetmezliği kontrol altına alınmış dijitalize hastalarca da kullanılabilir.

KONTRENDİKASYONLARI

Norpace® daha önceden mevcut A-V kalp bloku, şok, glokom, idrar retansiyonu ve ilaca karşı aşırı duyarlılık halinde kontrendikedir. Norpace® hasta dijitalize edilmeden ve yeterince kompanse olmadan kardiyomiyopati ile birlikte konjestif kalp yetmezliği olan kişilerde kullanılmamalıdır. Norpace® kalp yetmezliğinin dekompanse dönemindeki hiçbir hastaya verilmemelidir.,

UYARILAR & ÖNLEMLER

Norpace® uygulanan hayvanlarda, teratoloji ve üreme incelemeleri, hiçbir aksi tesir ortaya çıkarmamıştır. Bununla birlikte, hamile kadınlarda Norpace® kullanılmasının güvenilirliği, henüz kesin olarak saptanmamıştır. Gebelikte bir ilaç, elde edilecek olumlu etkilere karşı, anne ve bebeğin karşı karşıya kalabileceği tehlikeler göz önüne alınarak verilmelidir. Norpace® ile ilgili klinik çalışmalar, çocuklara uygulanmamıştır. Norpace®’in diğer antiaritmik ilaçlarla birlikte verilmesi üzerinde de kontrollü çalışmalar yapılmamıştır. Norpace® antikolinerjik etkisi nedeniyle selim prostat hipertrofisi olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Norpace® alan bir hastada birinci derecede bir kalp bloku oluşursa dozaj azaltılmalıdır. Doz azaltılmasına rağmen blok devam ederse, ilacın verilmesine devam etmek kararı, risk ve yarar unsurları iyice tartılarak alınmalıdır. İkinci veya üçüncü derecede kalp bloğu oluşması halinde; geçici veya implante edilmiş ventriküler bir pacemaker ile kontrol altına alınmamışsa Norpace® tedavisi durdurulmalıdır. Böbrek fonksiyonu bozulmuş hastalarda Norpace® terapötik dozu azaltılmalı ve P-R, QT ve QRS intervallerinin uzamaları elektrokardiogramda dikkatle kontrol edilmelidir. Norpace® dijital zehirlenmesi olanlarda dikkatle kullanılmalıdır. Nedeni ne olursa olsun, akut idrar retansiyonu oluştuğunda Norpace® bırakılmalıdır. Antiaritmik ilaçlar, şiddetli hipopotasemisi olan hastalarda etkisiz kalabilir. Böyle bir hastaya Norpace® tedavisi uygulanmadan önce potasyum eksikliği giderilmelidir.

YAN ETKİLER

Bazı hastalarda; genellikle ağız kuruması, kabızlık, görmede bulanıklık, baş dönmesi, idrar yapmada güçlük çekme gibi durumlarla meydana çıkan antikolinerjik etkiler görülebilir. Bu etkiler, genellikle hafif ve geçicidir ve dozajın azaltılmasıyla ortadan kalkabilir. Norpace® kullanılmasıyla ilgili görülen diğer reaksiyonlar arasında bulantı, diyare, karın ağrısı veya krampları, uykusuzluk, bayılma, kulak çınlaması ve makülopapüler veya eritemli deri erüpsiyonları belirtilmiştir.

ETKİLEŞMELER

Bildirilmemiştir.

DOZU & KULLANIM ŞEKLİ

Erişkinler için tavsiye edilen başlangıç dozu, 6 saatte bir olmak üzere, günde toplam 400 ile 600 mg'dır. Daha sonra, tedaviden alınan sonuca göre günde 800mg a kadar çıkan bir dozaj ayarlaması yapılabilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder