7 Nisan 2010 Çarşamba

norsol % 1 5 ml damla

» Kortikosteroid


Etken Maddesi
Prednizolon


NORSOL %1 5 ML DAMLA

Yerli, Beşeri bir ilaçdır.


FORMÜLÜ


%1Prednizolon sodyum fosfatForte göz ve kulak damlası


ENDİKASYONLARI


Göz: Allerjik konjunktivit, akne rozasea, yüzeyel nokta şeklindeki keratit, herpes zoster keratiti, irit, siklit; kimyasal, ışınlama yada yanıklara bağlı konjunktival, korneal ve skleral yaralanmalarda, yabancı cisim batmalarında, bakteriyel göz enfeksiyonlarında kullanılır. Bakteriyel göz enfeksiyonlarında uygun antienfektif tedaviye ek olarak kortikosteroidler de kullanılabilir. Ancak kortikosteroidlerin bakteriyel, viral ve fungal enfeksiyonlara karşı direnci azaltabileceği, belirtileri maskeleyebileceği ve aşırı duyarlığı arttıracağı unutulmamalıdır. Kulak: Dış kulak yolu enflamasyonları, jeneralize enflamatuar dermatozlarla (Seborre, psoriazis, allerjik dermatit veya nörodermatit) beraber görülen otitis eksternada kullanılır.


KONTRENDİKASYONLARI


Akut yüzeyel herpes simpleks keratiti - Göz ve kulaktaki mantar enfeksiyonları - Kornea ile konjunktivanın virüs hastalıkları - Göz tüberkülozu - Kulak zarı perforasyonları - İçeriğinde bulunan herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlık - Komplikasyona yol açmamış, yüzeyel kornea yabancı cisimlerinin çıkarılmasından sonra kullanılması önerilmez.


UYARILAR & ÖNLEMLER


Stromayı kapsayan herpes simpleks keratitinin tedavisinde, kortikosteroidlerin kullanılmasında dikkatli olunması ve slit-lamp mikroskopisi ile takip edilmelidir. - Uzun süreli kullanımda; glokom, görme siniri hasarı, görme keskinliğinde ve görme alanında azalma, arka subkapsüler katarakt gelişebilir. Bu nedenle göz içi basıncı sık kontrol edilmelidir. Birkaç gün içinde iyileşme gerçekleşmez ise NORSOL FORTE kesilmelidir. - Uzun süreli steroid uygulamaları sırasında bakteriyel, fungal, viral enfeksiyonlara eğilimin artabileceği unutulmamalıdır. - Kornea ile skleranın incelmesine sebebiyet veren hastalıklarda yerel steroid kullanımının delinmeye neden olabileceği akıldan çıkarılmamalıdır. - Steroid tedavisi, gözün ve kulağın tedavi edilemeyen akut cerahatli enfeksiyonunu maskeleyebilir veya faaliyetini arttırabilir. - Gebelikte kullanılması: Gebelik sırasında kortikosteroid kullanımıyla ilgili olarak yeterli çalışma bulunmamaktadır. Bu nedenle gebelikte kullanılması önerilemez. - İperit (Hardal) gazı keratitinde ve Sjögren kerato-konjunktivitinde kortikosteroidler etkili değildir. Eğer irritasyon devam ederse veya gelişirse, hastanın ilacı kullanmayıp doktoruna başvurması gereklidir. -Anteriorsegment göz hastalıklarının inatçı vakalarında, sistemik adrenokortikal hormon tedavisi gerekebilir. Özellikle gözün derin yapıları tutulmuşsa sistemik tedavi yapılmalıdır. -Bu preparat benzalkonyum klorür içerdiğinden, gözde yumuşak kontakt lens takılı iken uygulanmamalıdır.


YAN ETKİLER


Görme sinirinin hasarı ile birlikte glokom, görme keskinliğinde ve görme alanında azalma, arka subkapsüler katarakt oluşumu, göz dokularında serbest kalan patojenlere bağlı tali göz enfeksiyonları, göz küresinin delinmesi ve derine batma ve yanma olabilir. BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.


ETKİLEŞMELER


Bildirilmemiştir.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Göz: İyileşme gerçekleşinceye kadar gündüz saatte bir, gece 2 saatte bir konjunktiva kesesine 1-2 damla damlatılır. Daha sonra tedricen 3-4 saatte bir 1 damlaya indirilir. Kullanırken damlalık ucunun göz çevresine veya etrafa değdirilmemesine dikkat edilmelidir. Tedavi süresi lezyon tipine bağlı olarak birkaç gün veya birkaç hafta olabilir. Kulak: Dış kulak yolu temizlenip kurulandıktan sonra, solüsyon damlalıkla kulak yoluna damlatılır. Başlangıç dozu olarak günde 2-3 defa 3-4 damla önerilir. Yeterli sonuç alındıktan sonra doz tedricen azaltılır ve tedavi sonlandırılır. Eğer gerekli görülürse, dış kulak yolu solüsyonla doyurulmuş bir gazlı bezle kapatılır. Gazlı bezin solüsyonla devamlı nemli kalması sağlanır ve 12-24 saat sonra yerinden alınır. Uygulama doktorun tavsiyesine göre gerektiği kadar tekrar edilebilir. Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız. Açılıncaya kadar sterildir. Açıldıktan sonra 15 gün içinde kullanılmalıdır. Işıktan koruyarak saklayınız.İlaç Fiyatı 4.98 YTLReçeteli Verilir.


İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ)


* CODELTON 5 MG 20 TABLET
* DELTACORTRIL 5 MG 20 TABLET
* OTIMISIN 10 ML DAMLA
* NEOCORTEN 5 MG 20 TABLET
* PROZOLON % 0,125 30 GR KREM
* HEXACORTON % 0,5 30 GR KREM
* CODELSOL %1 5 ML DAMLA
* PREDNISOLON 1 ML 25 MG 5 AMPUL

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder