27 Nisan 2010 Salı

Novosef 500 mg IV 1 flakon

» Antibakteriyel


Etken Maddesi
Sefriakson Sodyum


NOVOSEF 500 MG IV 1 FLAKON

Yerli, Beşeri bir ilaçdır.


FORMÜLÜ


0.5gSeftriakson disodyumFlakon i.m.0.5gSeftriakson disodyumFlakon i.v.1gSeftriakson disodyumFlakon i.v.1gSeftriakson disodyumFlakon i.m.


ENDİKASYONLARI


Duyarlı Staph. aureus, Staph. epidermidis, St. pneumoniae, St. viridans, St. bovis, A ve E grubu Stroptoc, Aeromans, Alcaligenes Br. Catarrhalis, Citrobacter, Enterobacr, E. coli, H. ducreyi, H. influenzae, Klebsiella, Moraxella, Neisse, Proteus, Providencia Pseudomonas, Salmonella, Serratia, Shigela, Vibrio, Yersinia, T. pailidum, Bacteroides, Clostridium Fusobacterium, Peptococcus ve Peptostreptococcus'ların neden olduğu; Menenjit; ürogenital enfeksiyonlar, septisemi ve pnömonide endikedir.


KONTRENDİKASYONLAR


Pirozolon allerjisi veya entoleransı olan hastalarda hepatik porfiri, doğuştan glükoz6-fosfat-dehidrogenaz eksikliği, kan diskrazileri gibi bazı metabolizma hastalıklarında kullanılmamalıdır.


UYARILAR & ÖNLEMLER


Penisilinlere ve sefalosporinlere duyarlı hastalarda ve kesin endikasyon dışında gebelerde kullanılmaz. Renal ve hepatik yetmezliklerde plazma konsantrasyonları düzenli aralıklarla kontrol edilmelidir. Aminoglikozitlerle birlikte sinerjik etki gösterir.


YAN ETKİLER


Yumuşak dışkı, diyare, bulantı, kusma, ekzantem, allerjik dermatit, prurit eozinofili, kanama, trombositopeni, lökopeni, granülositopeni, baş ağrısı ve dönmesi gibi yan etkiler görülebilir.


ETKİLEŞMELER


Siklosporin ile birlikte kullanıldığında siklosporin seviyeleri düşürebilir. Bu nedenle düzenli olarak kontrol yapılması gereklidir. İlaç ile alkol birbirinin etkisini artırabilir. İlaç geçimsizlik ihtimali nedeniyle aynı enjektörde başka ilaçlarla karıştırılmamalıdır.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Erişkinlerde tek doz halinde 1-2g yeni doğanlarda 20-50mg/kg çocuklarda 20-80mg/kg'dır. Gonore tedavisinde 250 mg'lık tek i.m. doz kullanılır. ı.m. enjeksiyon için 0.5g etken madde 2ml ve 1g etken madde 3.5ml'lik lidokain çözeltisinde çözünerek derin i.m. enjekte edilir. Lidokain çözeltisi i.v. uygulanmamalıdır. ı.v. enjeksiyonlar için 0.5g etken madde 5ml ve 1g etken madde ise 10ml çözücüde çözünerek 2-4 dakikada enjekte edilir. Enfüzyon için 2g etken madde 40ml, %0.9 S.F, %0.45 S.F+%2.5 dekstroz, %5 dekstroz; %10 dekstroz ve %5 levüloz içeren kalsiyumsuz çözeltilerde en az 15 dakika uygulanır


İlaç Fiyatı 5.98 YTL


Reçeteli Verilir.


PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK TAKDİM ŞKİLLERİ


* NOVOSEF 2 G INFÜZYON ÇÖZ. HAZIRLAMAK İÇİN TOZ
* NOVOSEF 1000 MG IV 1 FLAKON
* NOVOSEF 1000 MG IV 1 FLAKON
* NOVOSEF 500 MG IM 1 FLAKON


İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ)


* CEFADAY IV 250 MG 1 FLAKON
* CEFADAY IM 250 MG 1 FLAKON
* CEFADAY IV 500 MG 1 FLAKON
* CEFADAY IM 500 MG 1 FLAKON
* IESEF IV 0,5 GR 1 FLAKON
* IESEF IM 0,5 GR 1 FLAKON
* EQICEFT- IM 500 MG 1 FLAKON
* EQICEFT- IV 500 MG 1 FLAKON
* UNACEFIN IM 0,5 GR 1 FLAKON
* UNACEFIN IV 0,5 GR 1 FLAKON
* NEVAKSON IV 500 MG 1 FLAKON
* NEVAKSON IM 500 MG 1 FLAKON
* DESEFIN IV 0,5 GR 1 FLAKON
* DESEFIN IM 0,5 GR 1 FLAKON
* BAKTISEF IV 0,5 GR 1 FLAKON
* BAKTISEF IM 0,5 GR 1 FLAKON
* FORSEF IV 500 MG 1 FLAKON
* FORSEF IM 500 MG 1 FLAKON
* CEFADAY IV 1 GR 1 FLAKON
* CEFADAY IM 1 GR 1 FLAKON
* IESEF IV 1 GR 1 FLAKON
* IESEF IM 1 GR 1 FLAKON
* UNACEFIN IM 1 GR 1 FLAKON
* UNACEFIN IV 1 GR 1 FLAKON
* NEVAKSON IV 1 GR 1 FLAKON
* NEVAKSON IM 1 GR 1 FLAKON
* FORSEF IV 1000 MG 1 FLAKON
* FORSEF IM 1000 MG 1 FLAKON
* DESEFİN IV 1 GR 1 FLAKON
* DESEFIN IM 1 GR 1 FLAKON
* CEPHAXON IM 500 MG 1 FLAKON
* BAKTISEF IV 1 GR 1 FLAKON
* BAKTISEF IM 1 GR 1 FLAKON
* ROCEPHIN IV 0,5 GR 1 AMPUL
* ROCEPHIN IM 0,5 GR 1 AMPUL
* CEPHAXON IV 1000 MG 1 FLAKON
* CEPHAXON IM 1000 MG 1 FLAKON
* ROCEPHIN IV 1 GR 1 AMPUL
* ROCEPHIN IM 1 GR 1 AMPUL

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder