10 Mart 2010 Çarşamba

monodoks 100 mg 14 tablet

Antibiyotikler » Geniş spektrumlu antibiyotik


Etken Maddesi
Doksisiklin Hiklat


MONODOKS 100 MG 14 KAPSÜL

Yerli, Beşeri bir ilaçdır.


FORMÜLÜ


Her kapsül 100 mg Doksisiklin’e eşdeğer Doksisiklin hiklat ihtiva eder.


ENDİKASYONLARI


Monodoks hem gram-pozitif hem de gram-negatif mikroorganizmalara tesir eden geniş spektrumlu, kuvvetli bir antibiyotiktir. Monodoks bakteriyolojik testlerle Doksisiklin’e hassas olduğu saptanan mikroorganizmaların meydana getirdiği enfeksiyonlarda kullanılmalıdır. Alt solunum yolu enfeksiyonları: Streptococcus, Staphylococcus, Pneumococcus, H. influenzae, Klebsiella pneumoniae’nın hassas suşlarının sebep olduğu bronkopnömoni, lober veya multilober pnömoni, Gastrointestinal enfeksiyonları: E. hystolytica, patojenik E. coli’nin hassas suşları, Shigella ve Salmonella türlerinin sebep olduğu gastrointestinal enfeksiyonlar; Ürogenital sistem enfeksiyonları: Sistit, pyelonefrit, üretrit, prostatit, trigonit, gonokoksik üretrit; Jinekolojik enfeksiyonlar: İltihabi pelvis hastalıkları ve akut puerperal enfeksiyonlar Oftalmolojik enfeksiyonlar: Gonococcus, Staphylococcus ve H. influenzae’nın sebep olduğu oftalmik enfeksiyonlar. K.B.B enfeksiyonları: Tonsillit, otitis media, sinüzit, farenjit, bronşit; Dermatolojik enfeksiyonlar: Staphylococcus aureus, Staphylococcus albus, Streptococcus, E. coli ve Klebsiella Aerobacter grubunun hassas suşlarının sebep olduğu paronikia, impetigo, sellülit, furonküloz, abse; enfekte travmatik ve post operatif yaralar, enfekte ekzema, omfalit, acne conglobata, acne vulgaris. Diğer enfeksiyonlar: Pasteurella, Brucella, Bakteroid’ler, Psittakosis, Listeria, Spiroketler, N. menengitis, v.s’nin sebep olduğu hastalıklarda endikedir.


KONTRENDİKASYONLARI


Etken maddeye karşı duyarlı kişilerde kontrendikedir.


UYARILAR & ÖNLEMLER


Gebelerde, laktasyonda ve çocuklarda kullanılmaz. Renal yetmezliklerde dikkatle kullanılmalıdır. Tedavi sırasında güçlü hepatotoksik preparatlar veya metoksifluran gibi nefrotoksik ilaçlar kullanılmaz. Alkali, antikoagülan, aluminyum hidroksit, kalsiyum, demir, magnezyum, süt ve süt ürünleriyle birlikte kullanılmaz. Diş oluşumu sırasında kesinlikle kullanılmaz.


ETKİLEŞMELER


yoktur


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Doksisiklin’in tatbik sıklığı ve dozu diğer tetrasiklinlerden farklıdır. Tavsiye edilen dozun üzerinde bir dozun tatbiki ilacın yan etkisinin görülme sıklığını arttırır. Erişkinler: Mutad doz tedavinin ilk günü 200 mg (12 saatte bir 100 mg olarak), idame dozu ise günde 100 mg'dır. İdame dozu, tek doz halinde veya 12 saatte bir 50 mg olarak verilebilir. Ağır enfeksiyonlarda, özellikle üriner sistemin kronik enfeksiyonlarında 12 saatte bir 100 mg olarak verilmesi tavsiye edilir. 8 yaşın üzerindeki çocuklara: İlk gün vücut ağırlığının her kg’ı için 4 mg olarak hesaplanan günlük doz iki eşit kısma bölünerek 12 saat ara ile verilir. İdame dozu vücut ağırlığının her kg’ı için 2 mg olarak hesaplanır ve tek doz halinde veya iki eşit kısma bölünerek 12 saatte bir verilir. Ağır enfeksiyonlarda bu doz vücut ağırlığının her kg’ı için 4 mg’a kadar arttırılabilir. 45 kg’ın üzerindeki çocuklara: Yetişkin dozu tatbik edilir. Basit gonokokkal enfeksiyonlarda: 7 gün süre ile günde 2 def 100 mg olarak (erkeklerdeki anorektal enfeksiyonlar hariç) verilir. Böbrek rahatsızlıklarında normal oral dozlar bile vücutta sistemik birikme yapacağından karaciğer entoksikasyonuna sebep olabilir. Bu durumlarda normalden az dozlar verilmesi ve tedavinin uzaması halinde kandaki Monodoks seviyesinin kontrolü tavsiye edilir.


İlaç Fiyatı 4.23 YTL


Reçeteli Verilir.


İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ)


DOKSİN 100 MG 8 KAPSÜL

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder