11 Mart 2010 Perşembe

molar sodyum bikarbonat 10 ml 10 ampul

» Steril apirojen


Etken Maddesi
Sodyum Bikarbonat


MOLAR SODYUM BIKAR. 10 ML 10 AMPUL


Yerli, Beşeri bir ilaçdır.


FORMÜLÜ


Her bir ampulde : Sodyum bikarbonat 0.84 g, İnjeksiyonluk su k.m 10 ml.


ENDİKASYONLARI


Metabolik asidoz tedavisinde: Ağır böbrek hastalığı (örn : renal tübüler asidoz), kontrolsüz diyabet (ketoasidoz), kanın ekstrakorporeal dolaşımı, kardiyak arrest, şok veya ağır dehidrasyonun neden olduğu dolaşım yetmezliği, üreterosigmoidostomi, laktik asidoz, alkolik ketoasidoz, karbonik anhidraz inhibitörlerinin kullanılması ve amonyum klorür uygulanması gibi durumlarda. - Kardiyopulmoner resusitasyon sırasında ileri düzey kardiyak yaşam desteği sağlamak. - Bazı entoksikasyonlarda (örn : metil alkol, fenobarbital, salisilatlar): ilacın böbrekte reabsorbsiyonunu azaltmak veya asidozu düzeltmek amacıyla alkalizan madde olarak. - Önemli miktarda gastrointestinal bikarbonat kaybının eşlik ettiği ağır diyare tedavisinde. - Hiperkalemi tedavisinde : Potasyumun hücreler tarafından alınmasını teşvik etmek ve intrasellüler potasyum ile ekstrasellüler potasyum konsantrasyonu arasındaki oranı normale çevirmek amacıyla


KONTRENDİKASYONLARI


Metabolik ve respiratuar alkaloz.


UYARILAR & ÖNLEMLER


Asidozdan normal pH'a veya alkolaza dönüşte serum potasyumunda tehlikeli düşmeler olabilir. Bunun için bikarbonat tedavisi sırasında 40 mEq/L potasyum klorür verilmesi yerinde olur. Sodyum tuzları, kalp yetmezliği, hipertansiyon, böbrek yetmezliği, periferal veya pulmoner ödeme ve gebelik toksemisinde dikkatle kullanılmalıdır.


YAN ETKİLER


Yoktur.


ETKİLEŞMELER


Yoktur.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Vücut ağırlığı (kg)xCO2 açığı 0.026=g bikarbonat hesabıyla kullanılır. Asit-baz dengesinin alkolaza kayması tehlikeli olabileceğinden tedaviye kanın CO2 bağlama kuvveti 35 volume varana kadar devam edilir. Bunun için uygun aralarla 44 mEq bikarbonat ihtiva eden ampuller intravenöz olarak yapılır. Asidoz düzelince temeldeki hastalığın tedavisine geçilir.


İlaç Fiyatı 6.79 YTL


Reçeteli Verilir


İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ)* SODYUM BIC.MOL.%8.4 10 ML 10 AMPUL
* SODYUM BICAR.%8.4 10 ML 10 AMPUL

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder