11 Mart 2010 Perşembe

moksilin 500 mg 16 tablet

» Antibakteriyel


Etken Maddesi
Amoksilin Trihidrat


MOKSILIN 500 MG 16 TABLET

Yerli, Beşeri bir ilaçdır


FORMÜLÜ


Her tablet 500 mg Amoksisilin’e eşdeğer Amoksisilin trihidrat içerir.


ENDİKASYONLARI


Amoksisilin’e duyarlı mikroorganizmaların etken olduğu tonsillit, orta kulak iltihabı, sinüzit, farenjit, akut ve kronik bronşit, pnömoni gibi üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları, sistit, üretrit, piyelonefrit, adneksit, puerperal enfeksiyonlar, septik abortus, gonore, prostit gibi ürogenital sistem enfeksiyonları, selülit, abse, erizipel, impetigo, akne gibi deri ve yumuşak doku enfeksiyonları ile sepsis ve bakteriyel menenjitin tedavisinde endikedir.


KONTRENDİKASYONLARI


Penisiline karşı alerjisi olanlarda kullanılmamalıdır.


UYARILAR & ÖNLEMLER


Penisilin tedavisi uygulanan hastalarda ciddi ve hatta ölümle sonuçlanabilen anafilaktoid aşırı duyarlılık reaksiyonları bildirilmiştir. Bu tip reaksiyonlar özellikle bir çok allerjene duyarlılığı olan kişilerde ve parenteral uygulamada, oral uygulamaya göre daha sık görülür. Penisiline aşırı duyarlılığı olan kişilere sefalosporinlerle tedavi uygulandığında ciddi aşırı duyarlılık reaksiyonları oluşabildiği bildrilmiştir.
Penisilin tedavisine başlamadan önce penisilin, sefalosporin ve diğer allerjenlere karşı önceden duyarlılık reaksiyonları olup olmadığı sorulmalıdır.
Ciddi anaflaktoid reaksiyonları Adrenalin ile acil tedavisi şarttır. Endikasyona göre oksijen, i.v. steroidler uygulanmalı ve hava yolu açık tutulmalı, gerekirse entübasyon uygulanmalıdır. Gebelik ve laktasyonda kullanımı: Gebelikte kullanımı henüz kesinlik kazanmamıştır. Bununla birlikte hayvan çalışmalarında teratojenik etkiye sahip olmadığı gösterilmiştir. Emziren annelerde kullanımı; Amoksisilin süte az miktarda geçer. Emziren annelerde kullanıldığında bu özelliği unutulmamalıdır. Uzun süreli tedavide tüm güçlü ilaçlarda olduğu gibi hematopoetik sistem, böbrek, karaciğer fonksiyonları belirli aralıklarla izlenmelidir. Tedavi sonrasında bakteriyel patojenler (Enterobacter, Pseudomonas) ve mantarlarla süper enfeksiyon ihtimali unutulmamalıdır. Böyle bir durumda ilaç kesilmeli ve uygun tedaviye başlanmalıdır.


YAN ETKİLER


Gastrointestinal sistem : Bulantı, kusma, diyare, hafif bir SGOT artışı bildirilmiş olmakla birlikte klinik önemi bilinmemektedir. Hipersensitivite reaksiyonları : Eritematöz, makulopapüler döküntüler ve ürtiker. Ürtiker ve diğer deri döküntüleri ile serum hastalığı benzeri reaksiyonlar antihistaminik ve gerekirse sistemik kortikosteroid uygulaması ile kontrol altına alınabilir. Bu reaksiyonların görülmesi halinde tedavi kesilmelidir. Hematolojik reaksiyonlar : Anemi, trombositopeni, trombositopenik purpura, eozinofili, lökopeni ve agranülositoz bildirilmiştir. BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.


ETKİLEŞMELER


Bildirilmemiştir.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Etkeni Streptococcus spp., S.pneumoniae, penisilinaz salgılamayan Staphylococcus spp. ve H. influenzae olan üst solunum yolu enfeksiyonları, etkeni E.coli, P. mirabilis ve S. faecalis olan ürogenital sistem enfeksiyonları ve etkeni Streptococcus spp., Pneumococci penisilinaz salgılamayan Staphylococcus ssp. ve H.influenzae olan alt solunum yolu enfeksiyonlarında 8 saat ara ile 500-1000 mg uygulanır. A grubu beta hemolitik streptokoklarla oluşan enfeksiyonlarda, akut romatizmal ateş veya N.gonorrheae’ye bağlı gonore, akut komplike olmayan ürogenital enfeksiyonlarda 3 g’lık tek bir doz olarak uygulanır. Diğer enfeksiyonların tedavisinde, hasta asemptomatik hale geldikten sonra 48-72 saat daha tedaviye devam edilmelidir.


İlaç Fiyatı 4.84 YTL


Reçeteli Verilir.


PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLERİ


MOKSILIN 5 ML 250 MG 80 ML ŞURUP


İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ)

* AMOKSINA 500 MG 16 TABLET
* AMOKSINA 250 MG 80 ML SÜSPANSİYON
* AMOKSINA 250 MG 16 KAPSÜL
* AMOKSINA 125 MG 80 ML SÜSPANSİYON
* AMOKSINA 1 GR 16 TABLET
* AMOSIN 500 MG 16 TABLET
* AMOSIN 250 MG 100 ML SÜSPANSİYON
* AMOSIN 125 MG 100 ML SÜSPANSİYON
* ATOKSILIN 1000 MG 16 TABLET
* DEMOKSİL 500 MG 16 TABLET
* DEMOKSİL 250 MG 80 ML SÜSPANSİYON
* DEMOKSİL 125 MG 80 ML SÜSPANSİYON
* DEMOKSİL 1 GR 16 TABLET
* LARGOPEN 250 MG 80 ML SUSPANSIYON
* LARGOPEN 125 MG 80 ML SUSPANSIYON
* LARGOPEN 1000 MG 16 TABLET
* LARGOPEN 500 MG 16 TABLET
* REMOXIL 1 GR 16 TABLET
* REMOXIL 250 MG 100 ML SÜSPANSİYON
* REMOXIL 500 MG 16 TABLET
* TOPRAMOXIN FORT 100 ML ORAL SÜSPANSİYON
* TOPRAMOXIN 1000 MG 16 FİLM TABLET
* TOPRAMOXIN 500 MG 16 FİLM TABLET
* TRIMOSIN 500 MG 12 KAPSÜL
* TRIMOSIN 250 MG 125 ML SÜSPANSİYON
* ALFOXIL 250 MG 100 ML SÜSPANSİYON
* ALFOXIL 125 MG 100 ML SÜSPANSİYON
* ALFOXIL 500 MG 16 TABLET
* ALFOXIL 1 GR 15 TABLET
* ATOKSILIN 500 MG 16 TABLET
* ATOKSILIN 250 MG 100 ML SÜSPANSİYON
* MOKSILIN 5 ML 250 MG 80 ML ŞURUP
* LARGOPEN-BID 200 MG 100 ML SUSPANSIYON
* LARGOPEN-BID 400 MG 100 ML SUSPANSIYON
* TRIMOSIN 500 MG 12 KAPSÜL
* TRIMOSIN 250 MG 125 ML SÜSPANSİYON
* ALFOXIL 1 GR 15 TABLET
* ALFOXIL 500 MG 16 TABLET
* ALFOXIL 250 MG 100 ML SÜSPANSİYON
* ALFOXIL 125 MG 100 ML SÜSPANSİYON

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder