11 Mart 2010 Perşembe

Moduretic 30 tablet

» Diüretik


Etken Maddesi
Amilorid hidroklorotiazid


MODURETIC 30 TABLET

Yerli, Beşeri bir ilaçdır.


FORMÜLÜ


50mg HidroklorotiyazidTablet5mgAmiloride hclTablet


ENDİKASYONLARI


Asidli siroz, hepatik hastalıklar, konjestif kalp yetmezliği, ödem ve renal yetmezlikte endikedir.


KONTRENDİKASYONLARI


Gebelerde ve hiperazotemik hastalarda kontrendikedir


UYARILAR & ÖNLEMLER


Diyabetik hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.


YAN ETKİLER


Allerjik reaksiyonlar, epigastrik ağrı, bulantı, fotosensibilite ve uykusuzluk gibi yan etkiler görülebilir.


ETKİLEŞMELER


Probenesid, sefalosporinlerin renal tübüler transferi ile etkileşerek böbreklerden atılımını geciktirir ve plazma konsantrasyonlarında artışa neden olur. Diğer sefalosporinlerle olduğu gibi, sefodizim nefrotoksik ilaçların nefrotoksik etkilerini artırabilir. Nadir vakalarda sefodizim tedavisi sırasında yalancı pozitif Coombs testi sonucu elde edilebilir. Özgül olmayan indirgeyici ajanlarla yapılan idrarda glukoz testi, sefodizim ile tedavi edilen hastalarda yalancı pozitif sonuçlar verebilir. Glukoz-oksidaz-spesifik bir yöntem kullanıldığında bu fenomen görülmez. Kötüye kullanım ve bağımlılık Sefodizim ile kötüye kullanım ve bağımlılık riski olası görünmemektedir.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Erişkinlerde 1x1-2 tablet/gün dozda, tek doz sabah kahvaltısında kullanılır.Max. günlük doz 4 tablettir.İlaç Fiyatı 4.63 YTLReçeteli Verilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder