11 Mart 2010 Perşembe

minirin 0.1 mg 30 Tablet

» Antidiüretik


FORMÜLÜ


Her tablet 89 mcg Desmopressin’e eşdeğer 0.1 mg Desmopressin asetat içerir. Tatlandırıcı olarak laktoz kullanılmıştır


ENDİKASYONLARI


Santral diabetes insipidus - Primer enürezis nokturna (5 yaş üzeri)


ENDİKAYONLARI


Minirin şu hallerde kullanılmamalıdır: - İtiyadi ve psikojenik polidipsi - Dekompanse kalp yetmezliği - Diüretik alan hastalar


KONTRENDİKASYONLARI


Enürez amaçlı kullanıldığında sıvı alımı sınırlandırılmalı ve uygulamadan önceki 1 saat ve sonraki 8 saat içinde alınan sıvı miktarı susuzluğu giderecek kadar olmalıdır. Antidiüretik hormonu serbestleştirdiği bilinen ilaçlar, örneğin trisiklik antidepresanlar, klorpromazin ve karbamazepin antidiüretik etkiyi ve su tutulması riskini artırabilir. Aşağıdaki durumlarda aşırı sıvı yüklenmesi önlenmelidir: - Çok küçük ve yaşlı hastalar - Sıvı ve/veya elektrolit dengesizliği ile karakterize vakalar - Kafa içi basıncın yükselmesi riskini taşıyan hastalar Gebelik Gebe kadınlarda diabetes insipidusun kontrolü için fetüs üzerinde hiç bir zararlı etki olmaksızın Minirin kullanıldığına dair yayınlar mevcuttur. Bununla birlikte gebe kadınlarda kontrollü çalışma bulunmamaktadır. Yayımlanan literatür ısrarla Minirin antidiüretik dozunun uterotonik etkisi olmadığını vurgulamaktadır. Ancak, hekim avantajlar karşısında muhtemel riskleri tartmak durumundadır. Laktasyon Peptid hormonlarının anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir, ancak bozulmamış peptidin çocuğun mide-barsak kanalından emilme olasılığı pek bulunmamaktadır.


YAN ETKİLER


Tedavi görenlerin çok azında yan etki görülür. Bunlar, başağrısı, bulantı, ve mide ağrısıdır. Tedavi sırasında su kısıtlanmazsa su tutulması olabilir, buna bağlı olarak kilo artışı, serum sodyum miktarında azalma ve ağır vakalarda konvülsiyonlar görülebilir.


ETKİLEŞMELER


İndometasin ve muhtemelen diğer prostaglandin sentetaz inhibitörleri desmopressinin etkisini artırabilir ama süresini etkilemez.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Minirin Tablet optimum dozu hastaya göre düzenlenmelidir. Merkezi diabetes insipidus: Çocuklar ve erişkinler için başlangıç dozu günde 3 defa 0.1 mg’dır. Daha sonra doz hastanın verdiği cevaba göre ayarlanır. Bu güne kadar elde edilen klinik çalışma sonuçlarına göre günlük doz 0.2 mg ile 1.2 mg arasında değişir. Çoğu hasta için günde 3 defa 0.1 - 0.2 mg optimum dozdur. Primer noktürnal enürez: Uygun başlangıç dozu gece yatarken 0.2 mg’dır. Eğer bu doz yeterli olmazsa, doz 0.4 mg’a yükseltilebilir. Tedaviye devam kararı 3 ay tedaviden sonra 1 hafta Minirin verilmeden hasta değerlendirilerek alınır. Doz Aşımı Doz aşımı sonucu sıvı retansiyonu ve hiponatremi oluşur. Hiponatremi tedavisi hastaya göre değiştiği halde genel tavsiyeler şunlardır: Asemptomatik hiponatremi tedavisi için sıvı kısıtlaması ve desmopressin tedavisi durdurulur. Eğer semptomlar mevcutsa, izotonik veya hipertonik sodyum klorür enfüzyonu verilebilir. Sıvı tutulmasının ağır olduğu hallerde (konvülsiyon ve şuur kaybı) furosemid tedaviye eklenir. Minirin için spesifik bir antidot yoktur. Hastayı kontrol etmek için bazı laboratuar testleri yapılır, bunlar idrar hacmi tayini ve osmolalite tayinidir. Bazen plazma osmolalitesi tayin edilebilir


PİYASADA MEVCUR FARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLERİ


* MINIRIN 0,2 MG 30 TABLET
* MINIRIN 0,1 MG 2,5 ML SPREY
* MINIRIN 4 MCG 10 AMPUL
* MINIRIN 2,5 ML SOLÜSYON

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder