11 Mart 2010 Perşembe

Minoset 500 mg 20 tablet

» Analjezik, Antipiretik


Etken Maddesi
Paracetamol


MINOSET 500 MG 20 TABLET

Yerli, Beşeri bir ilaçdır.


FORMÜLÜ


Bir tablet 250 mg parasetamol, 150 mg propifenazon ve 50 mg kafein içerir.


ENDİKASYONLARI


Hafif ve orta şiddetli ağrıların semptomatik tedavisinde kullanılır.


KONTRENDİKASYONLARI


Pirazolon ve ilgili bileşiklere karşı alerji (fenazon, propifenazon, aminofenazon, metamizol içeren ilaçlara karşı aşırı duyarlılık),-Fenilbutazon içeren bileşiklere karşı alerji, -Parasetamol, asetilsalisilik aside karşı bilinen aşırı duyarlılık veya kafeine karşı bilinen alerji, -Kalıtsal glikoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikliği (hemolitik anemi ile ortaya çıkan), -Akut hepatik porfiria. Aşağıdaki durumlarda özel önlem alınmalıdır (dozun azaltılması ve/veya dozlar arasındaki sürenin uzatılması): Karaciğer fonksiyon bozuklukları (örneğin kronik alkol kullanımı veya hepatit vakalarında), Böbrek fonksiyon bozuklukları, Gilbert sendromu (glukuronil transferaz eksikliğine bağlı düzensiz selim ikter), Hematopoetik disfonksiyon. Minoset Plus, bebeklere ve 12 yaşından küçük çocuklara verilmemelidir


UYARILAR & ÖNLEMLER


Hasta, doktor tarafından başka şekilde belirtilmedikçe ağrı kesicilerin düzenli olarak uzun süreli kullanılmaması gerektiği konusunda uyarılmalıdır. 10 günden uzun süren ağrılarda kullanılmamalıdır. Parasetamolün aşırı dozunda, doza bağlı olarak hepatik nekroz görülebilir. 12 - 48 saat içinde karaciğer enzimleri yükselebilir, protrombin zamanı uzayabilir. Ancak, klinik semptomlar dozun alınmasından 1 - 6 gün sonrasına kadar görülmeyebilir. 10 g'ın üzerinde alınması durumunda toksisite görülmesi muhtemeldir. Parasetamol içeren ağrı kesicilerin uzun süreli kullanımı sonucunda ortaya çıkan birikim, nadir vakalarda analjezik nefropatisi ve büyük ölçüde geriye dönüşümsüz bir böbrek yetmezliğinin ortaya çıkmasına yol açabilir. Baş ağrısının tedavisi amacıyla sürekli ağrı kesici kullanılması, kronik baş ağrılarına neden olabilir. Oral kontraseptifler, simetidin ve disülfiram, kafein metabolizmasını yavaşlatır; barbitüratlar ve sigara ise hızlandırır. Kafein, teofilinin eliminasyonunu ortadan kaldırır. Kafein, efedrin gibi maddelerin bağımlılık yaratıcı etkilerini artırır. Bazı giraz inhibitörlerinin birlikte verilmesi, kafein ve onun metabolizma ürünü olan paraksantinin atılım süresinin uzamasına yol açabilir. Astım, kronik rinit ve kronik ürtikeri olan ve özellikle diğer antienflamatuar ilaçlara aşırı duyarlılığı olan hastalarda dikkatli olunmalıdır. Duyarlı kişilerde, propifenazon ve parasetamol içeren ilaçlarla nadiren astım krizleri ve anafilaktik şok bildirilmiştir. Motorlu araç ve makine kullanma performansı üzerindeki etkileri: Minoset Plus'un güvenli olduğu ve motorlu araç kullanma performansını düşürücü etkiye yol açma olasılığının zayıf olduğu sanılmaktadır. Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanımı Minoset Plus, içerdiği propifenazon nedeniyle gebelere ve emziren annelere verilmemelidir.


YAN ETKİLER


Minoset Plus verilmesinden sonra nadiren alerjik reaksiyonlar (deri döküntüleri, ürtiker) gözlenmiştir. Az sayıda vakada pruritus, eritem, ürtiker, anjiyoödem, dispne veya astım gibi belirtilerle ortaya çıkan aşırı duyarlılık reaksiyonlarıyla karşılaşılmıştır. Nadir olarak anafilaktoid reaksiyon ve anafilaktik şok vakaları bildirilmiştir. Parasetamol ve propifenazon kullanımı ile ilişkili olarak bazı trombositopeni, lökopeni, agranülositoz ve pansitopeni vakaları bildirilmiştir


ETKİLEŞMELER


Bireysel reaksiyonlar önceden tahmin edilemeyeceğinden, diğer analjeziklerle olduğu gibi Minoset Plus tedavisi sırasında alkol kullanmaktan kaçınılmalıdır. Bazı hipnotikler, antiepileptik ilaçlar (örneğin fenobarbital, fenitoin ve karbamazepin) ve rifampisin gibi karaciğer enzim aktivitesini uyaran ilaçların aynı anda kullanılması, parasetamolün normal olarak zararlı olmayan dozlarda bile karaciğer üzerindeki toksik etkisini artırabilir. Bu, aynı zamanda alkol için de geçerlidir. Mide boşalması, örneğin propantelin ile yavaşlatıldığında, parasetamolün emilim hızı azalabilir ve etkinin ortaya çıkma süresi uzayabilir. Metoklopropamid verildiğinde ve mide boşalması hızlandırıldığında emilim hızı daha yüksektir. Kloramfenikol ile birlikte kullanıldığında bu ilacın atılımı uzayabilir ve toksik etki tehlikesi artabilir. Metoklopropamid ile birlikte kullanıldığında emilim hızı artar. Parasetamol ile varfarin veya kumarin türevleri arasındaki etkileşimlerin klinik sonuçları henüz bilinmemektedir. Bu nedenle oral antikoagülan tedavisi altında olan hastalar tarafından uzun süreli ve düzenli parasetamol kullanımı doktor kontrolü altında yapılmalıdır. Nötropeni (akyuvar sayısının azalması) sıklığı, parasetamol ve AZT (zidovudin) birlikte kullanıldığında daha yüksektir. Minoset Plus, bu nedenle, AZT ile birlikte ancak doktorun görüşü alındıktan sonra kullanılmalıdır. Kafein, barbitüratlar, antihistaminikler vb. gibi birçok sedatif maddenin antagonistidir. Kafein, sempatomimetikler, tiroksin vb. gibi maddelerin neden olduğu taşikardiyi artırır. Geniş etki spektrumlu maddeler için (örneğin benzodiazepinler) değişik şekillerde etkileşimler ortaya çıkabilir ve bunlar önceden tahmin edilemez. Kuramsal olarak mümkün olsa bile, kafeinin parasetamol benzeri analjeziklere bağımlılık gelişmesi olasılığını artırdığına ilişkin klinik kanıt yoktur.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Tek doz Erişkinler: 1-2 tablet 12-16 yaş arası adolesanlar: 1 tablet Gerektiğinde 24 saat içinde üç tek doza kadar alınabilir. Tabletler bol miktarda su veya bir başka içecek ile alınmalıdır. Doz Aşımı Parasetamol doz aşımı sonrasında zehirlenme belirtileri 24-48 saat içinde ortaya çıkar; ancak söz konusu belirtilerin ortaya çıkması daha da gecikebilir. Birlikte alkol alınması halinde zehirlenme olasılığı daha yüksektir. Karaciğer hasarı (hepatoselüler nekroz), karaciğer fonksiyon bozukluğu görülebilir ve karaciğer komasına ilerleyebilir. Karaciğer hasarına bağlı klinik belirtiler, yüksek doz alındıktan 2-4 gün sonrasına kadar ortaya çıkmayabilir. Aşırı doz parasetamol alındığından şüphe edildiğinde ilk 6 saat içinde midenin yıkanması önerilir. Sitotoksik etkiler, mümkünse aşırı dozun alınmasını izleyen ilk 8 saat içinde sisteamin veya N-asetilsistein gibi sülfhidril bileşiklerinin intravenöz yolla verilmesi sayesinde azaltılabilir. Birkaç vakada aşırı doz parasetamol alınmasından sonra akut böbrek yetmezliği bildirilmiştir.


İlaç Fiyatı 1.44 YTL


Reçeteli Verilir.


PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLERİ


* MINOSET ROCHE 150MG/5 ML 100 ML ŞURUP
* MINOSET 150MG/5 ML 100 ML PEDİATRİK ŞURUP
* MİNOSET PLUS 30 TABLET
* MİNOSET PLUS 20 TABLET


İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ)* A-PER ŞURUP 120 MG 100 ML
* ASOMAL 5 ML 120 MG 100 ML ŞURUP
* BERKO-SETAMOL 120 MG 150 ML ŞURUP
* CALPOL 500 MG 30 TABLET
* DEMINOFEN 500 MG 20 TABLET
* DEMINOFEN 5 ML 150 ML SÜSPANSİYON
* DEMINOFEN 325 MG 10 SUPOZITUAR
* EFFERALGAN 500 MG 16 TABLET
* EKOSETOL 160 MG 120 ML ŞURUP
* GRIPIN BEBE 5 ML 120 MG 150 ML ŞURUP
* KATAPRIN PED.5 ML 120 MG 150 ML ŞURUP
* KATAPRIN 500 MG 20 TABLET
* MINAFEN 120 MG 150 CC ŞURUP
* MINAFEN 120 MG 100 CC ŞURUP
* NORAL PED. 5 ML 120 MG 100 ML ŞURUP
* NORAL 500 MG 20 TABLET
* PANADOL ACTİFAST 500 MG 20 FİLM TABLET
* PANADOL 500 MG 24 FİLM TABLET
* PARACET JUNOR 160 MG 20 TABLET
* PARACETAMOL PED.5 ML 120 MG 150 ML ŞURUP
* PARANOX FORT 240 MG 10 SUPPOZİTUAR
* PARANOX 500 MG 20 TABLET
* PARANOX 120 MG/5 ML PEDİYATRİK ŞURUP 150 ML
* PARANOX S 120 MG 10 SUPPOZİTUAR
* PARASEDOL PED.5 ML 120 MG 150 ML ŞURUP
* PARCETOL 500 MG 30 TABLET
* PARCETOL 500 MG 20 TABLET
* PAROL 500 MG 30 TABLET
* PAROL 500 MG 20 TABLET
* PAROMA 500 MG 20 TOZ
* PAROMA 50 MG 20 TOZ
* PAROMA 250 MG 20 TOZ
* PAROMA 125 MG 20 TOZ
* PİROFEN FORTE 325 MG 10 SUPOZİTUAR
* POLMOFEN PEDİATRİK 120 MG 100 ML SÜSPANSİYON
* SEDALON 500 MG 20 TABLET
* SEDALON 5 ML 120 MG 150 ML ŞURUP
* SESKAMOL 500 MG 10 TABLET
* SETAMOL ELİKSİR 120 MG 150 ML ŞURUP
* SIFENOL 500 MG 20 TABLET
* SIFENOL 5 ML 160 MG 120 CC ŞURUP
* TAMİFEN 500 MG 20 TABLET
* TAMİFEN 120 MG/5 ML 150 ML PEDİATRİK ŞURUP
* TAMOL PED 5 ML 120 MG 150 ML ŞURUP
* TEMPO ELİKSİR 150 ML
* TEMPO 0,5 GR 20 TABLET
* TERMACET PLUS 100 ML SÜSPANSİYON
* TERMACET 500 MG 20 FİLM TABLET
* TERMACET 100 ML SÜSPANSİYON
* TERMALGINE 5 ML 120 MG 100 ML ŞURUP
* TYLOL PED. 5ML 120 MG 100 ML SÜSPANSİYON
* VOLPAN PED.5 ML 120 MG 150 ML ŞURUP
* VOLPAN 500 MG 20 TABLET
* CALPOL 120 MG 150 ML SUSPANSIYON
* TERMALGINE PED. 100 MG 10 SUPOZITUAR
* ZALDAKS 150 ML ŞURUP
* TAMOL PLUS 250 MG/5 ML 150 ML SÜSPANSİYON
* VERMIDON PED.5 ML 160 MG 120 ML ŞURUP
* PİROFEN 500 MG 20 TABLET
* PİROFEN PEDİATRİK 150 ML ŞURUP
* VERMIDON 500 MG 30 TABLET
* VERMIDON 500 MG 20 TABLET
* VERMIDON 500 MG 20 EFERVESAN TABLET
* TYLOL FORT 240 MG 10 SUPOZITUAR
* TYLOL 6 PLUS 5ML 250 MG 100 ML SÜSPANSİYON
* TYLOL 6 PLUS 250 MG/5 ML 150 ML SÜSPANSİYON
* TYLOL 500 MG 20 TABLET
* TYLOL 120 MG 10 SUPOZITUAR
* TAMOL 500 MG 20 TABLET
* SETAMOL 500 MG 20 TABLET
* PARCETOL 120 MG 100 ML ŞURUP
* PARASEDOL 500 MG 20 TABLET
* GERALGINE-P 5 ML 120 MG 150 ML
* BERKO-SETAMOL 120 MG 100 ML ŞURUP
* PERFALGAN 10 MG/ML 100 ML 12 FLAKON
* PHARMADOL 500 MG 60 TABLET
* CALPOL-6 PLUS 250 MG/5 ML 150 ML ŞURUP
* MEDASET 650 MG 20 TABLET
* EFPA 10 EFERVESAN TABLET
* DERMAN 1 KAŞE
* SESKAMOL 500 MG 10 TABLET

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder