12 Mart 2010 Cuma

Miambutol 500 mg 50 tablet

>>AntitüberkülozEtken Maddesi
Etambutol HCL


MIAMBUTOL 500 MG 50 TABLET

Yerli, Beşeri bir ilaçdır.


FORMÜLÜ


Beher tablet 500 mg Ethambutol Hidroklorid ihtiva eder


ENDİKASYONLARI


Miambutol Pulmoner tüberküloz tedavisinde endikedir.


KONTRENDİKASYONLARI


Miambutol'e aşırı duyarlılığı olanlarda ve optik nöritli hastalarda kullanılmamalıdır


UYARILAR & ÖNLEMLER


Miambutol'ün itrah yolu böbreklerle olduğundan, böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doz azaltılmalı ve ilacın serum konsantrasyonu saptanarak doz ayarlanmalıdır. Miambutol, görme üzerinde istenmeyen etkilere neden olabileceğinden hastaların komple göz muayenesi (oftalmaskopi, perimetri, renk testi gibi) yapılmalıdır. Özellikle görme bozukluğu olan hastalarda çok dikkatli kullanılmalı ve periyodik olarak göz muayeneleri tekrarlanmalıdır. Optik nörit bulguları saptanan hastalarda ilaç hemen kesilmelidir. Uzun süreli tedavilerde peryodik olarak renal, hepatik ve hematopoetik sistem kontrolleri yapılmalıdır. Hamilelerde Kullanımı: Teratojenik etkisi saptanmamıştır. Buna rağmen muhtemel yarar ve zararları göz önünde tutularak, ancak çok gerekli ise kullanılmalıdır. Emzirme : Süte geçer. Bu nedenle bu husus göz önünde bulundurulmalıdır. Çocuklarda : 13 yaşın altındaki çocuklarda güvenirliği tam olarak bilinmediğinden kullanılmamalıdır.


YAN ETKİLER


Oftalmik : Doz ve tedavi süresine bağlı olarak, optik nörit gelişebilir ve görme keskinliğinde azalma, bulanık görme, renk körlüğü gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Bu etki genellikle ilacın kesilmesiyle düzelir. Nadiren düzelme 1 yıl veya daha uzun zaman alabilir, bazen de kalıcı olabilir. Düzelme olduktan sonra hasta yeniden ilaca başlayabilir ve görme bozukluğu tekrarlanmaz. Görme keskinliğindeki bozukluk tek taraflı veya iki taraflı olabilir. Hastalara tedavi başlamadan önce ve tedavi sırasında peryodik göz muayeneleri yapılmalı, bu muayeneler 15 mg/kg/gün dozundan yüksek dozlarda tedavi görenlerde ayda bir kez tekrarlanmalıdır. Allerjik : Anafilaksi reaksiyonları; Dermatit, kaşıntı Gastrointestinal : İştahsızlık, bulantı, kusma, karın ağrısı M.S.S : Ateş, halsizlik, başağrısı, mental konfüzyon halusinasyon, nadiren periferik nörit Metabolik : Ürik asit yükselmesi, karaciğer fonksiyonlarında geçici bozulmalar Diğer : Toksik epidermal nekrolisis, trombositopeni, eklem ağrısı Ethambutol diğer antitüberküloz ilaçlar ile birlikte kullanıldığından bu belirtilerin diğer ilaçlara bağlı olabileceği de unutulmamalıdır.


ETKİLEŞMELER


Aluminyum tuzları ile birlikte alınması, absorbsiyonunu azaltabileceğinden, ilacın etkinliği azalabilir. Bu nedenle birlikte kullanılmamalıdır.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Miambutol Tüberküloz tedavisinde tek başına kullanılmamalı, mutlaka diğer antitüberküloz ilaçlarla kombine kullanılmalıdır. Günlük dozun tamamı bir kerede alınmalıdır. Absorbsiyonu gıdalarla birlikte alındığında pek etkilenmediğinden tok karnına kullanılabilir. İlk kez tüberküloz tedavisi yapılan hastalar : 15 mg/kg/gün, tek doz. Daha önce tüberküloz tedavisi yapılan hastalar : 25 mg/kg/gün, tek doz. 60 gün sonra doz 15 mg/kg/gün 'e düşürülerek tedaviye devam edilir. Çocuklarda Kullanımı : 13 yaşından küçük çocuklarda kullanımı tavsiye edilmez. AŞIRI DOZ TEDAVİSİ: Aşırı doz için önerilen spesifik bir tedavi yoktur. Gastrik lavaj ve zorlu diürez uygulanabilir.


İlaç Fiyatı 3.94 YTL


Reçeteli Verilir.


İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ)


DİMBUTOL 500 MG 50 TABLET

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder