12 Mart 2010 Cuma

Miacalcil 200 ıu 28 doz nazal sprey

» Parathormon Antagonisti, Hipokalsemik


Etken Maddesi
Sentetiksalmonkalsitonin


MIACALCIC 200 IU 28 DOZ NASAL SPREY

İthal, Beşeri bir ilaçdır


FORMÜLÜ


1 ml nazal sprey 2200 IU sentetik salmon kalsitonini içerir. Yardımcı maddeler: 0.1 mg benzalkonyum klorür, 8.5 mg sodyum klorür, k.m. hidroklorik asit (tampon), k.m. demineralize su Her sprey şişesi en az 14 ölçülü doz içerir; her sıkım 200 IU'lik dozlara tekabül eder. 1 IU yaklaşık 0.2 mcg ilaç etken maddesine karşılık gelir.


ENDİKASYONLARI


• Osteoporoz Postmenopozal osteoporozun tedavisi • Osteoliz ve/veya osteopeniye bağlı kemik ağrıları • Kemiğin Paget hastalığı (osteitis deformans) • Nörodistrofik hastalıklar (Algodistrofi veya Sudeck hastalığı da denilen) Posttravmatik ağrılı osteoporoz, refleks distrofi, omuz-kol sendromu, kozalji, ilaca bağlı nörodistrofik hastalıklar gibi değişik etiyolojik ve hazırlayıcı faktörlerden kaynaklanan durumlar


KONTRENDİKASYONLARI


Salmon kalsitonini ya da içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılık (Yan Etkiler / Advers Etkiler bölümüne bakınız).


UYARILAR & ÖNLEMLER


Salmon kalsitonininin peptid yapısında olmasından dolayı sistemik alerjik reaksiyonların oluşma olasılığı vardır ve Miacalcic Nazal Sprey uygulanan hastalarda, tek tük anafilaktik şok vakalarını da içeren, alerjik tipte reaksiyonlar bildirilmiştir. Salmon kalsitoninine duyarlılığı olabileceğinden şüphelenilen hastalara, Miacalcic’le tedavi öncesinde deri testi yapılmalıdır. Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanımı Gebe kadınlarda ve emziren annelerde çalışma yapılmadığından bu durumdakilere Miacalcic Nazal Sprey uygulanmamalıdır. Salmon kalsitoninin anne sütüyle atılımı hakkında yeterli bilgi olmadığından emziren annelerde kullanımı tavsiye edilmemektedir. Araba ve makine kullanımı üzerine etkileri Miacalcic’in araba ve makine kullanımı üzerine etkisine ait hiçbir veri bulunmamaktadır. Miacalcic hastanın reaksiyonlarını azaltan merkezi sinir semptomlarına (Bakınız: Yan Etkiler /Advers Etkiler) neden olabilir. Bu durumda hasta, oluşabilecek merkezi sinir semptomlarına karşı araba ve makine kullanmaması için uyarılmalıdır.


YAN ETKİLER


Sıklık ölçeği: Çok sık : ≥ % 10, Sık : ≥ % 1 ila < % 10, Nadiren : ≥ % 0.1 ila < %1 Lokal advers etkiler Çok sık: rinit (burunda kuruluk, nazal ödem, nazal konjesyon, aksırma, alerjik rinit dahil), burunda tanımlanmamış belirtiler (örn. Yanma, papüler, küf kokusu, iritasyon, eritem, eskoriasyon) Sık: Ülseratif rinit, sinüzit, epistaksis Bu olaylar genellikle hafiftir (bildirimlerin yaklaşık %80’inde) ve vakaların %5’inden azında tedavinin kesilmesini gerektirmiştir. Sistemik advers etkiler Sık: Sıcak basması, baş dönmesi, baş ağrısı, bulantı, ishal, karın ağrısı, kas-iskelet ağrısı, farenjit, yorgunluk, tad almada değişiklik Nadiren: Hipertansiyon, kusma, artralji, öksürme, influenza-benzeri semptomlar, ödem (fasiyel, ekstremitelerde ve jeneralize), görmede bozukluk Miacalcic Nazal Sprey jeneralize deri reaksiyonları, sıcak basması, ödem (fasiyel, ekstremitelerde ve jeneralize), hipertansiyon, artralji ve prürit gibi aşırı duyarlık reaksiyonlarına yol açabilir. Alerjik ve anafilaksiye benzer - tipte reaksiyonlar ve tek tük anaflaktik şok vakaları bildirilmiştir. Miacalcic Nazal Sprey’de görülen yan etkiler Miacalcic parenteral uygulamasında görülenden daha az sıklıkta olmaktadır.


ETKİLEŞMELER


Salmon kalsitonini ile hiçbir ilaç etkileşmesi bildirilmemiştir.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde aşağıdaki dozlar uygulanır: Osteoporoz Miacalcic 200 IU Nazal Sprey’in osteoporoz tedavisinde önerilen dozu günde 200 IU’dir. İlerleyen kemik kütle kaybını önlemek için Miacalcic Nazal Sprey’in yeterli kalsiyum ve D vitamini alımı ile birlikte uygulanması önerilir. Post menopozal osteoporoz tedavisinde Miacalcic’le tedavi uzun süreli olarak uygulanmalıdır (Bkz. Farmakodinamik özellikleri). Osteoliz ve/veya osteopeniye bağlı kemik ağrıları Günde 200-400 IU. 200 IU'ye kadar tek doz halinde uygulanabilir. Daha yüksek doz gerektiğinde bölünen dozlar halinde uygulanmalıdır. Doz her hastanın ihtiyacına göre ayrı ayarlanmalıdır. Analjezik etki tamamen görülmeye başlayıncaya kadar belli bir süre gerekebilir. İdame tedavisi için başlangıç dozu genellikle azaltılabilir ve/veya uygulama aralıkları uzatılabilir. Paget hastalığı Günlük tek doz olarak veya bölünmüş dozlar halinde 200 IU. Bazı durumlarda tedavinin başlangıcında bölünmüş halde 400 IU dozları gerekebilir. Tedaviye 3 ay boyunca ya da gerekirse daha uzun bir süre devam edilmelidir. Doz her hastanın ihtiyacına göre düzenlenmelidir. Not: Paget hastalığında Miacalcic tedavisine, minimum birkaç aydan birkaç yıla kadar değişen periyodlarda devam edilmelidir. Tedavi esnasında serum alkalen fosfataz ve üriner hidroksiprolin atılımı belirgin olarak normal düzeylere iner. Bununla beraber, nadiren alkalen fosfataz ve hidroksiprolin atılım düzeylerinde başlangıçtaki düşüşü takiben bir yükselme görülebilir; bu durumda hekim klinik tabloya göre tedavinin kesilmesine ve ne zaman tekrar başlanması gerektiğine karar vermelidir. Tedavinin kesilmesinden bir ya da birkaç ay sonra kemik metabolizma bozuklukları tekrarlayabilir ve yeni bir Miacalcic kürüne ihtiyaç duyulabilir. Nörodistrofik bozukluklar Erken teşhis önemli olup, tedaviye teşhis konulduktan hemen sonra başlanmalıdır. 2-4 hafta boyunca günlük 200 IU tek doz uygulanır. Klinik tablodaki gelişmeye göre 6 haftaya kadar her iki günde bir 200 IU ilave olarak uygulanabilir. Not: Uzun süreli tedavide kalsitoninlere karşı antikor oluşabilirse de bu durum genelde klinik etkinliği etkilemez. Özellikle pagetik hastalarda uzun süreli tedavide oluşan kaçış fenomeni, bağlantı bölgelerinin satürasyonuna bağlı olmakta olup, olasılıkla antikor gelişiminden kaynaklanmamaktadır. Tedavinin kesilmesinden sonra Miacalcic’e terapötik yanıtta düzelme olur. Çocuklarda kullanımı Çocuklarda Miacalcic Nazal Sprey kullanımına ait sınırlı deneyim olduğundan bu hasta grubuna hiçbir tavsiye yapılamamaktadır. Yaşlılarda / özel hasta popülasyonlarında uygulama Miacalcic Nazal Sprey’in yaşlılarda uygulanması ile ilgili geniş deneyimde tolerabilite azalması görülmemiştir ya da doz ayarlamasına gerek yoktur. Aynı durum, bu spesifik hasta popülasyonunda hiç bir resmi çalışma yapılmamış olmasına rağmen, böbrek ya da karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalar için de geçerlidir. DOZ AŞIMI VE TEDAVİSi Miacalcic parenteral uygulandığında bulantı, kusma, sıcak basması ve baş dönmesi doza bağlı bilinen etkilerdir. Bu olayların Miacalcic Nazal Sprey aşırı dozunda da görülmesi beklenebilir. Bununla beraber, Miacalcic Nazal Sprey tek doz olarak 1600 IU’ye kadar, ve günde 800 IU’ye kadar üç gün uygulanmış ve ciddi advers etki görülmemiştir. Aşırı doz alan izole vakalar bildirilmiştir. Tedavi semptomatiktir.İlaç Fiyatı 110.89 YTLReçeteli Verilir.


PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLERİ


MIACALCIC 100 IU 5 AMPUL
MIACALCIC 200 IU 14 DOZ

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder