12 Mart 2010 Cuma

Metronidazol 500 mg 100 ml solüsyon

» Antibakteriyel


METRONIDAZOL 500 MG 100 ML SOLÜSYON

İthal, Beşeri bir ilaçdır.


FORMÜLÜ


44 mgSitrik asitSolüsyonk.m. 1000 kadarEnjeksiyonluk suSolüsyon500 mgMetronidazolSolüsyon150 mgDisodyumhidrojen fosfatSolüsyon


ENDİKASYONLARI


Bakteroides fragillis, tusitoim bakteriler, Colestridiumiar ve anaerob Streptococ'ların neden olduğu; Anaerobik enfeksiyonların tedavisi, akut dental enfksiyonlar, batın abseleri, gingivitis, laporatomi sonrası yara enfeksiyonlarında endikedir.


KONTRENDİKASYONLARI


Metrodin HP, aşağıdaki durumlarda güvenli olmadığı için kullanılmaz. - Menetrophin'lere (veya formülasyonda kullanılan diğer maddelere) karşı önceden var olan aşırı duyarlılık, - Hamilelik - Kist veya polikistik over sendromuna bağlı olmayan over büyümesi, - Sebebi bilinmeyen jinkolojik kanamalar - Over, uterus veya meme kanseri - Hipotalamus ve hipofiz tümörleri Metrodin H, aşağıdaki durumlarda etkili bir cevap alınmadığı için kullanılmaz: - Primer over yetmezliği, - Hamileliğe uygun olmayan seksüel organ malformasyonları, - Hamileliğe uygun olmayan, uterus'un fibroid tümörleri


UYARILAR & ÖNLEMLER


Merkezi sinir sistemi organik hastalıkları ve granülositopeni gibi kan diskazilerinde çok dikkatli kullanılmalıdır.Metronidazol spektrofotometreyle ölçülen sGOT değerlerini olduğundan düşük gösterir.Metronidazol hamileliğin ilk üç ayından sonra sadece hayati önemi olan durumlarda uygulanmalıdır. Metronidazol anne sütüne geçtiği için emzirme sırasında tedavi durdurulmalıdır veya emzirme kesilmelidir.Metronidazol ile tedavinin durdurulmasından sonra emzirmeye Metronidazol ' ün yarı ömrünün uzun olması nedeniyle 2-3 günden önce başlanmalıdır.


YAN ETKİLER


Urofollitropin ve menotropin uygulanmasından sonra, enjeksiyon bölgesinde lokal reaksiyonlar, ateş ve artralji rapor edilmiştir. Metrodin HP tedavisi altında, over hiperstimülasyon ihtimali göz önüne alınmalıdır. Over hiperstimülasyonun ilk semptomları alt abdominal bölgede ağrıdır, muhtemelen mide bulantısı, kusma kilo artışı ile birlikte görülür. Ciddi fakat nadir vakalarda, açıkça büyümüş overlerle birlikte abdomen veya toraks'ta sıvı toplanması ile birlikte görülen bir over hiperstimülasyonu, ciddi tromboembolik komlikasyonlar görülebilir. Nadir durumlarda tromboembolik komplikasyonlar over hiperstimülasyonundan ayrı olarak bulunabilir. Metrodin HP tedavisi altında, yukarıda bahsedilen semptomlar oluşursa, ciddi bir tıbbi muayene yapılmalıdır. Bu durumlarda Metrodin HP tedavisi bırakılmalı ve ovülasyon indüksiyonu için hCG ile tedavi terk edilmelidir. Ovülasyonu stimüle etmek için kullanılan diğer ilaçlarla olduğu gibi Metrodin HP tedavisinde de çoğul hamilelik insidansı artar. Çoğul doğumların çoğunluğu ikiz doğumlardır. In-vitro fertilizasyonunda çoğul doğumun sayısı, yerleştirilen embryo sayısı ile ilgilidir. Nadir durumlarda, menotropin/insan koriyonik gonadropin tedavisi ile birlikte arteriyel tromboembolizm görülebilir. Bu, aynı zamanda Metrodin HP/hCG tedavsi ile de olabilir. Düşük veya abortus ile hamileliğin kaybedilmesi oranı, diğer fertilite problemleri olan kadınlardaki oranlarla karşılaştırılabilir seviyededir. Önceden dölyatağı hastalığı olan kadınlarda ektopik hamilelik oluşabilir. Düşük veya abortus ile hamileliğin kaybedilmesi oranı, diğer fertilite problemleri olan kadınlardaki oranlarla karşılaştırılabilir seviyededir. Önceden döl yatağı hastalığı olan kadınlarda ektopik hamilelik oluşabilir.


ETKİLEŞMELER


Metrodin HP tedavisi sırasında klinik olarak önemli ilaç etkileşmesi rapor edilmemiştir. Metrodin HP, ovülasyonu stimüle etmek için kullanılan diğer maddeler ile birlikte kullanılırsa, foliküler cevap güçlenebilir. GnRH agonistleri ile birlikte kullanılmasına bağlı olarak hipofiz hassasiyetinin azalması yeterli bir over cevabı elde etmek için Metrodin HP'ye ihtiyaç duyulan dozun artmasına sebep olabilir. Metrodin HP için bir ilaç geçimsizliği rapor edilmemiştir. Metrodin HP, aynı şırınga içersinde diğer ilaçlarla karıştırılmamalıdır.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Erişkinler ve 12 yaşın üstündeki çocuklar: 70 kg' lık erişkin için 100 ml (500 mg) METRONİDASOL IV İNFÜZYON ' a tekabül edcek şekilde her 8 saatte yaklaşık 7.5 mg Metronidazol/kg vücut ağırlığı. 12 yaşın altındaki çocuklarda : Her 8 saatte bir 7.5 mg/kg vücut ağırlığı. Böbrek yetmezliğinde doz aralığı 12 saate çıkarılabilir.


İlaç Fiyatı 2.95 YTL


Reçeteli Verilir.


PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLERİ


METRONIZADOLE FRESENIUS
[100 Ml Cam şişe]

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder