17 Mart 2010 Çarşamba

magnevist 10 ml 1 flakon

» Paramanyetik ajan


Etken Maddesi
Gadopentetık Dimeglumin


MAGNEVİST 10 ML 1 FLAKON

İthal, Beşeri bir ilaçdır.


FORMÜLÜ


1 ml (konsantre) Magnevist enteral, 9.38 mg Gadopentetik asit dimeglumin tuzu içerir. Çözeltinin diğer bileşenleri: 1 ml’de: 4.55 mg Pentetik asit (DTPA) sodyum tuzu 150.0 mg Mannitol, 75.35 mg Trisodyumsitrat 2H2O 860.22 mg Destile su


ENDİKASYONLARI


Sindirim sisteminin manyetik rezonans görüntülenmesi ve normal ile patolojik komşu doku strüktürlerinden demarkasyonu.


KONTRENDİKASYONLARI


İleus şüphesinde magnevist enteral ağızdan değil, sadece rektak uygulanmalıdır. Magnevist enteral dehidrate ve elektrolit dengesi normal olmayan çocuklara uygulanmamalıdır.


UYARILAR & ÖNLEMLER


Magnevist enteral'in gebelikteki emniyeti henüz kanıtlanmamıştır. Bu bakımdan gebeler için alınacak bir tetkik kararı özenle tartılmalıdır. Laksatif etkili Mannitol'dan daha büyük miktarlar (50-100 g) alındığında, mevcut akut enflamatif gastrointestinal hastalıklara ve su-elektrolit denge bozukluklarına sahip hastaların durumu ağırlaşabilir. Günümüze kadar Magnevist enteral ile (1 litre kontrast madde solusyonunda 15 g Mannitol) böyle bir durumun gözlenmemiş olmasına rağmen özellikle yaşlı hastalar, tetkik sonrasında konuya ilişkin önemli değişikler bakımından izlenmelidir. Magnevist enteral'de bulunan Mannitol'un bakteriyel dekompozisyonu, kolay parlayabilir barsak gazların oluşmasına neden olabilir. Bu bakımdan diatermik metodlar (örn. polipektomi) tetkikten en erken 48 saat sonra uygulanmalıdır.


YAN ETKİLER


Sık görülen yan etkiler yumuşak gaita, artan barsak hareketleri, gaz oluşumu ve diare gibi gastrointestinal bozukluklardır ve büyük sıvı miktarı ile magnevist enteralde bulunan mannitole bağlıdır. Umumiyetle hafif olan bu tür yan etkiler, hastanın genel durumunu ancak çok az oranda etkilerler ve kontras maddenin atılması ile tamamen geçerler. Nadiren bulantı ve kusma oluşabilir. Deri ya da mukoza reaksiyonları gibi aşırı duyarlılık reaksiyonları enderdir.


ETKİLEŞMELER


Yoktur.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Genel bilgiler İyi bir görüntü kalitesinin sağlanabilmesi için, hasta tetkikin en az 4 saat öncesinden itibaren katı gıda almamalıdır. Rektal uygulamadan önce temizleyici lavman yapılması tavsiye edilir. Manyetik rezonans görüntülemesine ait emniyet kurallarına (örn.kardiak pacemaker, ferromanyetik implantlar v.s. taşıyan kişiler tetkike alınmaz!) uyulmalıdır. Magnevist enteral, 100 ml'lik şişede konsantre şekilde bulunmaktadır ve kullanımdan hemen önce 900 ml içme suyu ile (1:10 oranda) seyreltilir. Barsak hareketlerini önlemek için intravenöz spazmolitik uygulaması (örn. N-butil skopolamin veya glukagon HCl ) tavsiye edilir. Genelde üst ve alt batındaki tüm barsak bölümleri, seyreltilmiş kontrast madde solüsyonunun verilmesini takip eden 2 saat içinde görüntülenebilir. Bu süre içinde pelvik bölgeye ait barsak bölümlerinin tümüyle dolması mümkün olmayabilir. Rektum ve distal kolon bölümlerinin tetkiki istendiğinde rektal uygulama önerilir  Dozaj Hekim tarafından başka türlü belirtilmemişse, yetişkinlerde ve çocuklarda (yeni doğanlar ve bebekler dahil) uygun seyreltilmiş solüsyonun kullanımı için aşağıdaki kaideler geçerlidir: Yetişkinler: • Oral uygulama Özefagus ve mide : 100 - 400 ml Üst batın : 400 - 600 ml Alt batın ve pelvis : 600 - 1000 ml • Rektal uygulama : 100 - 500 ml Çocuklar: • Oral uygulama : 10 ml / kg vücut ağırlığına kadar • Rektal uygulama : 30-300 ml Mide ve üst batına ait barsak bölümlerine yönelik tanısal tetkiklerde, uygulanacak total doz 10 dak. içinde içilir ve sonrasında MRG tetkiki yapılır. Alt batına ait barsak bölümlerinin ve pelvik bölgenin görüntülenmesinde en iyi neticeler dozun 30 - 45 dak. içinde porsiyonlar halinde alınmasından 15 - 30 dak. sonra elde edilir. T1 -ağırlıklı spin-eko ve gradient-eko sekansları, düşük artefaktlı görüntüler için özellikle uygundur. Bu sekanslar aynı zamanda abdominal yağ dokusundan demarkasyonu da sağlar. Şüpheli olgularda yağ dokusundan güvenilir bir demarkasyon, kontrast dolu barsakların yüksek sinyal yoğunluğundan dolayı T2-ağırlıklı spin-eko sekansları ile elde edilebilir. Artan kontrast madde dozu ve tetkik sürelerinin uzaması ile barsak hareketlerinde oluşan artış, daha belirgin hareket artefaktlarının oluşmasına ve görüntü kalitesinin düşmesine neden olur. Doz aşımı Akut toksisite çalışmaları sonuçlarına dayanılarak ve aktif madde gadopentetat ile bir şeker alkolü olan mannitolün düşük absorpsiyonu gözönünde tutularak Magnevist enteral’in kullanımı ile ilgili akut bir toksisite beklenmemektedir


Genel bilgiler İyi bir görüntü kalitesinin sağlanabilmesi için, hasta tetkikin en az 4 saat öncesinden itibaren katı gıda almamalıdır. Rektal uygulamadan önce temizleyici lavman yapılması tavsiye edilir. Manyetik rezonans görüntülemesine ait emniyet kurallarına (örn.kardiak pacemaker, ferromanyetik implantlar v.s. taşıyan kişiler tetkike alınmaz!) uyulmalıdır. Magnevist enteral, 100 ml'lik şişede konsantre şekilde bulunmaktadır ve kullanımdan hemen önce 900 ml içme suyu ile (1:10 oranda) seyreltilir. Barsak hareketlerini önlemek için intravenöz spazmolitik uygulaması (örn. N-butil skopolamin veya glukagon HCl ) tavsiye edilir. Genelde üst ve alt batındaki tüm barsak bölümleri, seyreltilmiş kontrast madde solüsyonunun verilmesini takip eden 2 saat içinde görüntülenebilir. Bu süre içinde pelvik bölgeye ait barsak bölümlerinin tümüyle dolması mümkün olmayabilir. Rektum ve distal kolon bölümlerinin tetkiki istendiğinde rektal uygulama önerilir  Dozaj Hekim tarafından başka türlü belirtilmemişse, yetişkinlerde ve çocuklarda (yeni doğanlar ve bebekler dahil) uygun seyreltilmiş solüsyonun kullanımı için aşağıdaki kaideler geçerlidir: Yetişkinler: • Oral uygulama Özefagus ve mide : 100 - 400 ml Üst batın : 400 - 600 ml Alt batın ve pelvis : 600 - 1000 ml • Rektal uygulama : 100 - 500 ml Çocuklar: • Oral uygulama : 10 ml / kg vücut ağırlığına kadar • Rektal uygulama : 30-300 ml Mide ve üst batına ait barsak bölümlerine yönelik tanısal tetkiklerde, uygulanacak total doz 10 dak. içinde içilir ve sonrasında MRG tetkiki yapılır. Alt batına ait barsak bölümlerinin ve pelvik bölgenin görüntülenmesinde en iyi neticeler dozun 30 - 45 dak. içinde porsiyonlar halinde alınmasından 15 - 30 dak. sonra elde edilir. T1 -ağırlıklı spin-eko ve gradient-eko sekansları, düşük artefaktlı görüntüler için özellikle uygundur. Bu sekanslar aynı zamanda abdominal yağ dokusundan demarkasyonu da sağlar. Şüpheli olgularda yağ dokusundan güvenilir bir demarkasyon, kontrast dolu barsakların yüksek sinyal yoğunluğundan dolayı T2-ağırlıklı spin-eko sekansları ile elde edilebilir. Artan kontrast madde dozu ve tetkik sürelerinin uzaması ile barsak hareketlerinde oluşan artış, daha belirgin hareket artefaktlarının oluşmasına ve görüntü kalitesinin düşmesine neden olur. Doz aşımı Akut toksisite çalışmaları sonuçlarına dayanılarak ve aktif madde gadopentetat ile bir şeker alkolü olan mannitolün düşük absorpsiyonu gözönünde tutularak Magnevist enteral’in kullanımı ile ilgili akut bir toksisite beklenmemektedir


PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLERİ


* MAGNEVİST 15 ML 1 FLAKON
* MAGNEVİST 20 ML 1 FLAKON

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder