17 Mart 2010 Çarşamba

magnezyum sulfat % 15 10 ampul

» Kalsiyum Antagonist


Etken Maddesi
Magnezyum Sulfat


MAGNEZYUM SULFAT %15 10 AMPUL

Yerli, Beşeri bir ilaçdır.


FORMÜLÜ


10 mlEnjeksiyonluk suAmpul

1.5 g.Magnezyum sülfatAmpul


ENDİKASYONLARI


Peeklampsi veya eklampsi, cardiac arrhytima, arterial bozukluklarda, lokal, beyin ödemi ve tetanus gibi nedenlerle ortaya çıkan konvülsiyonlarda, obstetrikte, uterus kontraksiyonlarını önlemede, hipomagnezemiye neden olan kronik hastalarda kullanılır.


KONTRENDİKASYONLARI


İdrar volümünün çok azaldığı durumlar ve anüri, şiddetli hipotansiyon ve A.V. bloklarda, myastenia graviste kullanılmamalıdır


UYARILAR & ÖNLEMLER


Bildirilen herhangi bir uyarı yoktur.


YAN ETKİLER


Bradikardi, hipotansiyon ve ileti bozuklukları oluşabilir.


ETKİLEŞMELER


Kürar tipi kompetitif nöromusküler bloke edici ajanlarla birlikte kullanılması potansiyalizasyona neden olur. kalsiyumla antagonist etki gösterir.


DOZU & KULLLANIM ŞEKLİ


Doz ve tedavi süresi hastaya göre ayarlanmalı ve serum magnezyum seviyeleri sürekli izlenmelidir. Özellikle renal yetmezlikli hastalarda izlenim son derece önemlidir. Mutad i.m. dozu 1-5 g. olup, gerektiğinde günde 5-6 kez tekrarlanabilir. Acil durumlarda (nöbet sırasında) ya da serum magnezyum seviyesi 1 mEq/L'nin altına düştüğünde i.v. olarak 1-4 g. dozda ve dakikada 150 mg.'ı geçmeyecek şekilde zerk edilir. Her enjeksiyondan sonra hastanın kan basıncı da yakından izlenmelidir. Magnezyum renal yolla elimine edildiğinden idrar hacmi 30 ml/saat'in altındaki hastalarda yukarıda belirtilen enjeksiyon hızı azaltılmalıdır.İlaç Fiyatı 6.19 YTLReçeteli Verilir.


PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLERİ


* MAGNEZYUM DİASPORAL 5 PASTİL

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder