2 Mart 2010 Salı

Lymphoglobin 5ml falkon

» Anti - İnsan Timosit İmmünglobulini


FORMÜLÜ


At kaynaklı anti-insan timosit globulini: 100 mg.
Glisin: 5 mg.
Enjeksiyonluk su: q.s. 5 ml.ENDİKASYONLARI


Organ transplantasyonu:
Böbrek, kalp, karaciğer, pankreas transplantasyonlarında rejeksiyon profilaksisi ve tedavisi
Hemotoloji:
Aplastik anemi tedavisi, Graft versus host hastalığı tedavisinde önerilir.
KONTRENDİKASYONLARI


A proteinlerine karşı bilinen alerji
Akut viral enfeksiyonlar


UYARILAR & ÖNLEMLER


Lymphoglobuline yoğun tıbbi gözetim altında uygulanmalıdır.
Kullanımı organ transplantasyonu ardından veya aplastik anemi nedeniyle hastenede immünsüpresif tedaviye karar verilmiş hastalarda sınırlandırılmalıdır. Uygulama sırasında aşağıda belirtilen kurallara uyulması gerekmektedir.
İnfüzyon yavaş ve sürekli olmalıdır.4 saatten kısa infüzyonlardan kaçınılmalıdır. Hasta infüzyon süresince yoğun medikal gözlem altında tutulmalıdır. Anafilaktik reaksiyon gerçekleşirse infüzyon kesilmelidir.
Organ transplantasyonu yapılmış hastalarda immünsüpresif tedavi sırasında trombosit sayısı 50000/mm³'ün altına düşerse tedaviye ara verilmelidir. Tedavi bittikten sonra 2 haftada bir tam kan tablosu izlenmelidir.
Hamilelik ve süt verme dönemlerinde uygulanması önerilmemektedir.
Yanlızca hastane şartlarında kullanılmalıdır.
YAN ETKİLER


Rigor, ateş, eritem, kaşıntılı deri döküntüleri, trombositopeni, nötropeni, serum hastalığı, infüzyon sırasında veya hemen ardından arteryel tansiyonun düşmesi, solunum zorluğu, ateş ve ürtiker ile karakterize edilen anafilaktik reaksiyon olabilmektedir.Bu belirtiler görüldüğünde steroid uygulamalıveya kullanılmakta olan steroid dozu ayarlanmalıdır.


ETKİLEŞİMLER
Siklosporin: Asırı immünsüpresyon riski yaratır.
Zayıflatılmış canlı aşılar: İmmünsüpresif tedavi boyunca ölümcül sistemik enfeksiyona neden olabileceğinden kontrendikedir.
Tedavi sırasında aynı infüzyon hattından kan ve kan ürünleri özellikle lipid tranfüzyonundan kaçınılmalıdır.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


İlk infüzyondan yaklaşık 1 saat önce İV yolla uygulanmalıdır.
Lymphoglubine infüzyonu serum fizyolojikte sulandırıldıktan sonra steroid tedavisiyle birlikte uygulanmalıdır.
Rejeksiyon profilaksisi: 1-3 hafta boyunca 1 flakon/10 kg vücut ağırlığı 24 saat dozda uygulanmalıdır.
Rejeksiyon kriz tedavisi ve Greft versus Host hastalığı: Klinik ve biyolojik iyileşme sağlanıncaya kadar 1-2 flakon/10kg vücut ağırlığı 24 saat uygulanmalıdır.İlaç Fiyatı 173.95 TL


Reçeteli Verilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder