2 Mart 2010 Salı

Luveris 75ıu flakon

FORMÜLÜ


Lutropin alfa (rekombinant LH), 3.4 mcg (75 IU'ye eşdeğer)

ENDİKASYOLARIFSH preparatları ile birlikte, ciddi LH ve FSH eksikliği olan kadınlarda foliküler gelişmenin stimülasyonunda.

KONTRENDİKASYONLARI


Yumurtalık, göğüs ve rahim kanseri, hipotalamus ve hipofiz tümörleri, polikistik over hastalığından kaynaklanmayan yumurtalık büyümesi veya kisti ile nedeni bilinmeyen jinekolojik kanamalarda

UYARILAR & ÖNLEMLER


Epilepsi, astım, migren ve kalp veya böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalar dikkatle izlenmelidir. Depresyon ortaya çıkması ilacın kesilmesini gerektirir. Önceden mevcut porfirya belirtilerini kötüleştirebilir.Bu nedenle, bu gibi hastalarda kullanılmamalıdır.

YAN ETKİLER


Enjeksiyon yerinde reaksiyon, ovaryen hiperstimülasyonu, tromboemboli, adneksal torsiyon, hemoperitonyum, ektopik gebelik, baş ağrısı, bulantı, karın ağrısı, ovaryen kist ve meme ağrısı gibi.

ETKİLEŞİMLER


Diğer intravajinal preparatlarla birlikte kullanılmamalıdır.

DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Tavsiye edilen doz, 75-150 IU FSH ile birlikte 75 IU (1 flakon)'dir.Subkutan yolla uygulanır. FSH doz artışı gerekiyorsa,7-14 gün aralarla 37.5-75 IU artışlarla olmalıdır. Herhangi bir siklusta stimülasyon süresi 5 haftaya kadar uzatılabilir.Son Luveris ve FSH enjeksiyonundan 24-48 saat sonra 5.000-10.000 IU hCG uygulanır


İlaç Fiyatı: 66.23 TL

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder