2 Mart 2010 Salı

Lutenly 5mg 10tablet

ENDİKASYONLARI


Özellikle premenopozal sürede (menstrüel düzensizlikler, premenstrüel sendrom, mastodini)progesteron eksikliğine bağlı semptomlar; fonksiyonel uterin kanamaları vefibromaların menorajileri, endometriozis, dismenore, östrojenler ile kombine olarak hormon replasman tedavisinde endikedir.

KONTRENDİKASYONLARI


Tromboflebitöyküsü, ciddi karaciğer bozukluğu, teşhis edil­memiş genital hemorajiler,gebelik.

UYARILAR & ÖNLEMLER


Emziren kadınlar, dismenore, uterin kanamalar ve amenoregibi bazı endikasyonlarda, tedavi başlamadan önce hastalığın doğal seyriizlenmelidir. Tüm steroid hormanlarda olduğu gibi, diyabet arteriyelhipertansiyon, serebrovasküler hastalık ya da miyokard enfeksiyonu hikayesiolan hastalarda dikkatli olunmalıdır.

YAN ETKİLER


MenstrüeL hastalıklar, amenore, kanamalar. İstisnalar; kilo alma, uykusuzluk, pilozis,gastrointestinal hastalıklar.

ETKİLEŞİMLER


Progestojenleryüksek dozlarının diyabetojenik etkisinden dolayı, antidiyabetik ilaçlar ilebirlikte kullanımında hasta uyarılma­lı­dır. Progestojenler, antikonvülsanlar(karbamazepin, fenobarbiton, fenitoin, primidon), barbitüratlar, griseofulvin,rifampisin ile birlikte kullanılmamalıdır.DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Günlük ortalama doz 5 mg'dir. Genel tedavi uzunluğu hersiklusun 16. ve 25. günleri arasında olmak üzere 10 gündür.


İlaç Fiyatı 7.82 TL


Reçeteli Verilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder