2 Mart 2010 Salı

Lyndiol 22tablet

ENDİKASYONLARI


Oral kontrasepsiyon.
KONTRENDİKASYONLARI


-Gebelik -Kardiyovasküler ya da serebrovasküler hastalıklar ya da özgeçmişte bu durumların varlığı-Ciddi hipertansiyon-Ağır karaciğer bouklukları ya da karaciğer fonksiyon testleri normale dönmemişse, özgeçmişte bu durumların varlığı, kolestatik sarılık, özgeçmişte gebelik sarılığı ya da steroid kullanımına bağlı sarılık, rotor sendromu ve Dubin-johnson sendromu.-Estrojene bağlı tümör varlığı ya da şüphesi- Endometrium hiperplazisi, sebebi teşhis edilmemeiş vaginal kanama-Porfiria-Hiperlipoproteinemi, özellikle kardiyovasküler hastalıklara yatkınlık gösteren diğer risk faktörleri varlığında.- Özgeçmişte gebelik esnasında ya da steroid kullanımında şiddetli pruritus ya da herpes gestationis.
UYARILAR & ÖNLEMLER


-Herhangi bir tromboembolik olay belirtisinde ilacın kullanımına derhal son verilmelidir.
- Sigara içenlerde vasküler hastalıkların riski artar. Bu risk yaşa bağlı olarak daha da artar. Ayrıca bu risk, muhtemelen az da olsa estrojen ihtiva eden oral kontraseptif kullananlarda kullanmayanlara nazaran daha fazladır. 35 yaşın üzerinde olup, bu preparatı kullanmak isteyen kadınlara sigarayı bırakmaları önerilir.
- Estrojen içeren preparat kullanan hastalarda derin venlerde tromboz riski, büyük cerrahi girişimlerde ya da uzun süreli hareketsizlikte geçici olarak artabilir.
- Ağır varis mevcutiyetinde estrojen içeren preparatların yararları,muhtemel riskleri göz önünde tutularak değerlendirilmelidir.
- Karaciğer fonksiyon testleri normal değilse tedaviye son verilmelidir.
- Oral konseraptif kullanan kadınlarda, çok seyrek olarak hepatoselüler adenomların görüldüğü bildirilmiştir. Adenom, abdominal bir kitle biçiminde ve/veya akut abdominal ağrı semptom ve belirtileriyle ortaya çıkabilir. Hastada batın ağrısı ya da intraabdominal kanama belirtileri varlığında, kanayan bir hepatoselüler adenomdan şüphe edilmelidir.
- Oral kontraseptifler siklusları henüz düzene girmemiş genç kadınlarda dikkatle kullanılmalıdır.
- Özellile özgeçmişinde kloazma gravidarum olan kadınlarda estrojen ve/veya progestagen içeren ilaç kullanımı esnasında senelik olarak kloazma belirebilir. Kloazmaya yatkınlık gösteren kadınların, bu ilacı kullanırken güneş ışınlarından kaçınmaları gerekir.
- Estrojen içeren oral kontraseptiflerin kullanımı esnasında, seyrek olarak depresyon belirebilir. Bu olaya triptofan metabolizması bozukluğu eşlik ederse, B6 vitamini verilmesi tedavi edici olabilir.
- Steroidlerin kullanımı bazı labaratuar testlerinin sonuçlarını etkileyebilir.
- Estrojen ve/veya progestagen içeren ilaçları uzun süreli kullananlara periyodik olarak tıbbi muayeneden geçmeleri önerilir.
- Ağırlaşma veya tekrarlama ortaya çıkabileceğinden latent ya da belirgin kalp yetmezliği, böbrek disfonksiyonu, hipertansiyon epilepsi ya da migren,
Enfeksiyon ve anoksi gibi belli bazı durumlarda estrojen içeren preparatlar tromboembolik olaylara yol açabildiklerinden orak hücreli hemoglobinopati.
Estrojene duyarlı jinekolojik rahatsızlıklar örn.uterus fibromiyomları büyüyebilir ve endometriosis estrojen tedavisi esnasında ağırlaşabilir.
YAN ETKİLER


Genitoüriner yol: Ara kanaması, ilaç alımından sonra amenore, serviks salgısında değişiklik, uterus fibromiyomlarında büyüme, endometrosis'in ağırlaşması belirli bazı vaginal enfeksiyonlar. Memede: hassasiyet, ağrı, büyüme salgı. Gastroin-testinal yol: Bulantı, kusma, kolelitiyazis, kolestatik sarılık. Kardiyovaskiler sistem: Tromboz hipertansiyon. Deri: kloazma, eritema nodosum, döküntü. Gözler: Kontakt lens uygulandığında , korneada rahatsızlık. Merkezi sinir sistem: Baş ağrısı, migren, ruh hali değişikliği.Çeşitli: Ayrıca vücutta su tutulması, glukoz toleransında azalma, vücut ağırlığında değişiklik.
ETKİLEŞİMLER


Antikonvilzanlar, barbitüratlar, antibiyotikler, aktif kömür ve bazı laksatiflerle birlikte kullanıldığında oral kontraseptiflerin güvenilirliği azalır ve düzensiz kanamalar görülebilir. Oral kontraseptifler glukoz toleransını azaltabilir ve diabetiklerde insulin ya da diğer antidiabetik ilaçlarla gereksinimi artırabilir.
DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Adetin birinci gününden başlayarak 22 gün süreyle her gün aynı saate bir tablet alınır. 22 tabletlik paket bitince yeni kutuya, 6 günlük tabletsiz aradan sonra başlanır. Bir tabletin unutulduğu fark edilirse hemen bir tablet yutulmalıdır. 12 saatten fazla bir gecikme olmadığında ilacın kontraseptif etkisi devam eder. Eğer 12 saatten fazla bir zamanı aşmıssa ertesi gün unutulan hap hatırlandığı an yutulur. Ayrıca o günün hapı da normal zamanında alınır. Bu durumda gebe kalma riski artacağından, hangisinin süresi daha uzunsa, ya bir sonraki periyodun başlangıcına kadar, ya da sonraki 14 gün için ilave koruma önlemleri alınmalıdır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder