19 Mart 2010 Cuma

naneson 10 ml şişe

» Mide ilacı

ENDİKASYONLARI

Mide ve barsak ağrılarında kullanılır

UYARILAR & ÖNLEMLER

Gebeliğin ilk 3 ayında kullanılmaz. İki haftadan uzun süren tedavilerde kan sayımı, renal ve hepatik fonksiyon testleri yapılması önerilmektedir. Nitrofurantoin ve santral sinir sistemi uyarıcılarıyla birlikte kullanılmaz. İdrarda redüksiyon metoduyla glukoz pozitif reaksiyon verebilir. Tedavi süresince direkt güneş ışığından sakınılmalıdır.

ETKİLEŞMELER

Nalokson Hidroklorür USP enjeksiyonu, bisülfit, metabisülfit, uzun zincir ve yüksek molekül ağırlıklı anyonlar içeren veya pH'si alkalen olan herhangi bir solüsyonla karıştırılmamalıdır. Nalokson HCl enjeksiyonu USP çözeltisine, çözeltinin fiziksel ve kimyasal stabilitesi üzerine nasıl etki edeceği daha önceden açıklanmamış hiçbir ilaç veya kimyasal madde ilave edilmemelidir.

DOZU & KULLANIM ŞEKLİ

Erişkinlerde 3x15-25 damla/gün dozda, Çocuklarda 3x5-10 damla/gün dozda kullanılır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder