19 Mart 2010 Cuma

naligram 28 talet

» Antibakteriyel


FORMÜLÜ


500mgNalidiksik asitTablet


ENDİKASYONLARI


Duyarlı Gram (-) Proteus, Klebsiella, E.coli, enterobacter Salmonella ve Shigella'nın neden olduğu; Üriner sistem enfeksiyonlarında endikedir


KONTRENDİKASYONLARI


Etken maddeye aşırı duyarlıkta ve epilepside kontrendikedir.


UYARILAR & ÖNLEMLER


Gebeliğin ilk 3 ayında kullanılmaz. İki haftadan uzun süren tedavilerde kan sayımı, renal ve hepatik fonksiyon testleri yapılması önerilmektedir. Nitrofurantoin ve santral sinir sistemi uyarıcılarıyla birlikte kullanılmaz. İdrarda redüksiyon metoduyla glukoz pozitif reaksiyon verebilir. Tedavi süresince direkt güneş ışığından sakınılmalıdır.


YAN ETKİLER


Fotosensitivite, baş ağrısı ve dönmesi, kusma, bulantı ve gastrointestinal bozukluklar gibi yan etkiler görülebilir.


ETKİLEŞMELER


Nalokson Hidroklorür USP enjeksiyonu, bisülfit, metabisülfit, uzun zincir ve yüksek molekül ağırlıklı anyonlar içeren veya pH'si alkalen olan herhangi bir solüsyonla karıştırılmamalıdır. Nalokson HCl enjeksiyonu USP çözeltisine, çözeltinin fiziksel ve kimyasal stabilitesi üzerine nasıl etki edeceği daha önceden açıklanmamış hiçbir ilaç veya kimyasal madde ilave edilmemelidir.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Erişkinlerde 1-2 hafta 4x2 tablet/gün dozda başlanır. İdame dozu günde 4x1 tablettir. Çocuklarda 4 eşit kısımda uygulanan 50 mg/kg/gün'dür

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder