4 Mart 2010 Perşembe

muphoran flakon

Onkoloji » Antineoplastik

İlaç Etken Maddesi
Fotemustin

MUPHORAN 208 MG 1 FLAKON, İthal, Beşeri bir ilaçdır.Reçete İle Verilir.

FORMÜLÜ :
Fotemustine, 200 mg

ENDİKASYONLARI ( İlacın Kullanıldığı Durumlar, Hastalıklar ) :
Yayılmış malin melanoma (beyinde lokalize olanlar dahil)
Primer beyin tümörleri

KONTRENDİKASYONLARI ( İlacın Kullanılmaması Gereken Durumlar ) :
Gebelerde ve süt veren annelerde kontrendikedir.

UYARILAR / ÖNLEMLER :
Çözelti hazırlanırken gerek deri yoluyla gerekse mükoz yolla absobisyonundan kaçınmak gerekir.
Hazırlanırken maske ve eldiven kullanılmalıdır. Bulaşan kısım bol su ile yıkanmalıdır. Kontamine olmuş materyaller, güvenlik önlemleri içersinede atılmalıdır.
Çocuklarala ilgili hiç bir çalışma yaptırılmıştır.
En az 4 haftadan beri kemoterapi gören hastalarda ilacın kullanılmaması önerilir.
Her yeni alımdan evvel kan formülü rakamlarına bakılmalı ve hematolojik duruma göre doz yeniden ayarlanmalıdır.Hücum tedavisi ile idame tedavisi arasında 8 haftalık bir süre bırakılması tavsiye edilir.
İki idame siklusu arasında 3 haftalık bir süre ön görülür. Platelet sayısı ve/veya granülosit sayısı 100.000/milimetre küp ve 2.000/milimetre küp olduğunda idame tedavisi önerilir.
Hücum tedavisi esnasında heğpatik biyolojik paramettrelerin kontrolü tavsiye edilir.

YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER :
Temel yan etkileri hematolojiktir. Bu toksisite trombopeni ve lökopeni ile karakterizedir., ve bu durum hücum tedavisi esnasında ilk alımda 5-6 hafta sonra aniden ortaya çıkabilir.
Hematoksisite daha evvel başlanmış ve/veya birlikte kemoterapi uygulamasında daha da artabilir.
Enjeksiyonu izleyen 2 saat içersinde orta derecede kusma ve bulantı görülmekte ve Transaminaz akalin fosfataz ve bilirubin miktarında geri dönüşümlü orta derecede artış görülmektedir. seyrek olarak ateş, enjekiyon yerinde artahriş, diyare, karın ağrısı, üre miktarında geçici yükselme, prurit, sekelsiz ve geçici nörolojik karışıklıklar. Daha Seyrek görülenler :
-Ateş
-Enjeksiyon yapılan noktada damar civarında tahriş
-Diyare
-Karın ağrısı
-Üre miktarında geçici yükselme
-Prurit
-Sekelsiz ve geçici nörolojik karışıklıklar

İLAÇ ETKİLEŞMELERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER :
İn vitro: Proteinlere bağlanma seviyesinde aşağıdakilerle ilgili ilaç etkileşimi görülmemiştir.
-Cipslatine
-Dacarbazine
-Metoclopramide

DOZU VE KULLANIM ŞEKLİ :
Çözelti kullanmdan hemen önce hazırlanmalıdır. Çözücü steril alkolik çözeltide çözülür. Enjekte edilecek doz hesaplanır %5'lik izotonik glükoz çüzeltisi içinde 1 saatlik bir süre ışkktan uzak bir yerde inravenöz yolla uygulanır.
Hücum tedavisinde bir hafta aralıklarla birbirini izleyen 3 alım, daha 4-5 haftalık tedavi aralığı bırakılır. İdame tedavisinde her 3 haftada 1 alım. Pozolojide 100 mg/metrekare. Plikemoterapide hücum tedavisinin 3'üncü alımı iptal edilir. Doz 100 mg/ metrekare'de kalır.

İlaç Fiyatı 764.96 YTL

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder