11 Mart 2010 Perşembe

mitomycin-c 2 mg 10 flakon

» Antineoplastik Ajan


Etken Maddesi
Mitomycin-C


MİTOMYCİN-C 2 MG 10 FLAKON

İthal, Beşeri bir ilaçdır.


FORMÜLÜ


2 mg Formülü: Aktif Madde Mitomisin C 2 mg Yardımcı Madde Sodyum klorür 48 mg. 10 mg Formülü: Aktif Madde Mitomisin C 10 mg Yardımcı Madde Sodyum klorür 240 mg.


ENDİKASYONLARI


-Mide kanseri - Akciğer kanseri - Pankreas kanseri - Karciğer kanseri - Serkvis ve endometrium kanserleri - Meme kanseri - Baş- boyun kanserleri - Lenfositik ve miyelojenöz lösemiler - Mesane kanseri


KONTRENDİKASYONLARI


Mitomisin C'ye karşı geçmişlerinde aşırı duyarlılık bulunan hastalarda, plateletsayısının 75000/mm³ kreatinin değerinin 1.7 mg/dl olduğu hastalarda, koagülasyon bozukluklarında, ciddi enfeksiyonlarda kontrendikedir.


UYARILAR & ÖNLEMLER


1.Mitomycin c Kyowa kemik iliği supresyonu gibi ciddi yan etkilere yol açabilir, bu yüzden hastalar sık labaratuar kontrolleriyle (hematolojik, hepatik ve böbrek fonksiyonları vb.) izlenmelidir. herhangi bir bozukluk görüldüğü taktirde, dozu azaltmak veya uygulamayı durdurmak gerekir. Uzun süreli uygulama, yan etkilerin daha şiddetli ve geri dönüşsüz olma potansiyelinden dolayı büyük bir dikkatle yapılmalıdır. -Lökosit sayısı 4000/mm³, platet sayısı 150000/mm³ veya altında ise veya bu değerlerde progresif bir düşme gözlendiyse hematolojik düzelme olşuncaya kadar ilaç klesilmelidir. - Pulmoner toksisite geliştiyde ilç kesilmelidir. 2. Gerek enfeksiyon, gerekse kanama eğiliminin manifest hale gelmesine veya ağırlaşmamasına özellikle dikkat edilmelidir. 3. Çocuklara uygulamada çok dikkatli olmalı ve yan etkilerin başlangıcına dikkat edilemlidir. 4. Çocuklarada veya üreme çğındaki hastalarda cinsel organlar üzerindeki potansiyel etkisi göz önünde bulundurulmalıdır. 5. Aşağıdaki durumlarda Mitomycin C Kyowa'nın çok dikkatli uygulanması gerekir. - Karciğer bozuklukları olan hastalar - Böbrek bozuklukları olan hastalar. - Kemik iliği supresyonu bulunan hastalar - Enfeksiyon hastalıkları bulunan hastalar - Varicella'lı hastalar (ölümcül sistemik bozukluklar oluşabilir) 6. Gebelik ve laktasyonda kullanımı : Mitomisin C'nin labaratuar hayvanlarında fetal marformasyonlara yol açtığı bildirilmiş olup, Mitomycin C Kyowa'nın gebe hastalarda ve gebe olduğundan şüphelenilen kadınlara uygulanması önerilmemektedir. Emzirme dönemindeki emniyeti ise kesinleşmemiş olup, Mitomycin C Kyowa verilen hastalar emzirmeyi durdurmalıdırlar. 7. Diğerleri: Mitomisin C'nin subuktan uygulandığı fareler ve intraperitoneal ya da intravenöz uygulandığı sıçanlarda çeşitli tümörler görüldüğü bildirilmiştir.


YAN ETKİLER


1. Hematolojik: lökopeni, trombositopeni, kanama, anemi ve seyrek olarak mikroanjiyopatik hemolitik anemi görüleblir. Miyelosuppresyon tedaviden sonra 8 hafta içinde meydana gelir yaklaşık 3 ayda normal değerlere ulaşılır. 2. Karaciğer: karaciğer bozuklukları nadiren görülür. 3. Böbrek : Hemolitik-üremik sendrom, proteinüri, hjematüri, ödem hipertansiyon veya diğer semptomalr ortaya çıkabilir. 4. Sindirim sistemi. İştahsızlık, bulantı ve kusma, stomatit görülebilir. 5. Aşırı duyarlılık: Döküntü gibi aşırı duyarlılık reaksiyonları görülebilir. 6. Üriner sistem: Sistit,hematüri veyamesane insitllasyonuna bağlı mesane atrofisi ortaya çıkabilir. 7. Solunum Sistemi: İnterstisyel pnömoni ve pulmoner fibroz seyrektir. Akut bronkospazm olabilir. 8. Diğerleri: Genel halsizlik alopesi seyrek olarak ortaya çıkabilir.


ETKİLEŞMELER


Mitomycin C Kyowa kemik iliği supresyonuna yol açan diğer ilaçlar ve radyoterapi, ayrıca aşı ve canlı virüslerle etkileşebilir. Bunun dışında Mitomycin-C Kyowa düşük pH’lı enjektabl preparatlarla geçimli değildir.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


1. Aralıklı Uygulama: Erişkinlerde 4-6 mg (potens) mitomisin C haftada bir veya iki defa intravenöz olarak uygulanır. 2. Arka arkaya uygulama: Erişkinlerde 2 mg (potens) mitomisin C günde bir defa intravenöz olarak uygulanır. 3. Aralıklı yüksek doz uygulama: Erişkinlerde 10-30mg (potens) mitomisin C bir-üç (veya daha fazla) haftalık aralarla intravenöz olarak uygulanır. 4. Diğer antikanser ilaçlarla kombine kullanımı; Erişkinlerde 2-4 mg (potens) mitomisin C haftada bir veya iki kere diğer anti kanser ilaçlarla birlikte kombinasyon şeklinde uygulanır. Gerektiği taktirde, intra-arteriyel, intra-medüle, intar-pleural ve intraperitoneal yolla günde 2-10mg (potens) dozda uygulanabilir. Doz hastaların yaşına ve belirtilerin şiddetine göre ayarlanır. 0.4 mg/ml olacak şekilde steril su kullanılarak hazırlanır. 5. Mesane kanseri: Çoğunlukla nüks'ün önlenmesi için, her gün ve ya iki günde bir 4-10 mg (potens) mitomisin C intra-vesikal olarak uygulanır. tedavi amcıyla ise doz günde bir kere intra-vesikal 10-40 mg'dır. Doz hastaların yaşına ve belirtilerin şiddetine göre ayarlanır. 6. Kullanımda alınacak tedbirler: - Anjialaji, flebit ve trombozu önlemek amacıyla, intravenöz uygulama plabildiğince yavaş yapılmalı, enjeksiyon yeri ve yöntemine büyük dikkat gösterilmelidir. - İntravenöz uygulama dikkatle yapılmalıdır, aksi taktirde ilacın damar dışına çıkması enjeksiyon yerinde skleroz veya nekroza yol açar. - Asit çözelti içinde çözündürülen Mitomycin C Kyowa çözüldükten sonr kullanılmalıdır, aksi taktirde ilacın potensi azalır. - İlaç cilt ile temas etmemelidir. Eğer ederse bu bölge önce su ve sabunla daha sonra % 8.4'lük sodyum bikarbonat solüsyonu ile yıkanır. El kremleri sürülmez. DOZ AŞIMI: Teorik olarak, Mitomycin C Kyowa’nın aşırı dozajı durumunda, kemik iliği supresyonu, gastrointestinal toksisite gibi yan etkilerin daha da şiddetlenmesi beklenir. Ancak sitostatik tedavi büyük bir dikkatle yapıldığından, böyle bir olay son derece seyrektir. Böyle bir durumda uygulamanın durdurulması ve semptomatik destek tedavisi ve özellikle enfeksiyonların kontrolü gerekir.


İlaç Fiyatı 11.21 YTL


Reçeteli Verilir.


PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLERİ


MİTOYCİN-C 10 MG 1 FLAKON

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder