12 Mart 2010 Cuma

Miflodine 400 mcg 60 kapsül

» Topikal kortikosteroid


Etken Maddesi
Budesonid


MİFLONİDE 400 MCG 60 KAPSÜL

İthal, Beşeri bir ilaçdır.


FORMÜLÜ


Bir kapsül 200-400 mcg budesonid içerir. Yardımcı maddeler: laktoz


ENDİKASYONLARI


Bronşiyal astım.


KONTRENDİKASYONLARI


Budesonide veya preparatta bulunan diğer maddelere karşı aşırı hassasiyet. Aktif veya sessiz seyreden akciğer tüberkülozlu hastalardaki kullanım


UYARILAR & ÖNLEMLER


Hastalara inhale edilen budesonid tedavisinin profilaktik niteliği ve semptomları olmadığında bile düzenli olarak almaları gerektiği anlatılmalıdır. Budesonid akut bronkospazmda fayda sağlamadığı gibi status asthmaticus veya diğer akut astım nöbetlerinde uygulanması gereken birincil tedavi de değildir. Özel uyarılar Solunum yollarında fungal ve viral enfeksiyonu olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Bronşiyal ektazi ve pnömokonioz hastalarını tedavi ederken fungal enfeksiyonlar oluşabileceğinden dikkatli olunması gerekmektedir. Astımın akut nöbet durumunda budesonid dozunda artışa veya kısa süreli oral kortikosteroidlerle ve/veya eğer bir enfeksiyon varsa antibiyotikle ilave bir tedaviye gereksinim duyulabilir. İnhale edilen budesonid adrenokortikal fonksiyonu çoğunlukla etkilemez. Fakat, tavsiye edilen maksimum günlük dozla uzun süreli tedaviden sonra hastaların küçük bir kısmında bazı sistemik etkiler görülebilir. Önlemler Steroid kullanmayan hastalarda Terapötik etki genellikle 10 gün içerisinde elde edilmektedir. Bronşlarında aşırı müküs sekresyonu olan hastalarda, tedavinin başlangıcında yaklaşık 2 hafta gibi kısa bir süre oral kortikosteroid tedavisi tedaviye eklenebilir. Steroid kullanan hastalarda Oral steroidlerden budesonide geçilirken, hasta nispeten kararlı bir fazda tutulmalıdır. Yaklaşık 10 gün boyunca daha önceden kullanılan oral steroidle birlikte yüksek doz budesonid kombinasyonu verilir. Daha sonra oral doz kademeli olarak azaltılarak (örneğin her ay 2.5 mg prednizolon veya eşdeğeri oranında) mümkün olan en düşük düzeye indirilmelidir. Supleman sistemik kortikosteroidler veya budesonid ile tedavi birdenbire kesilmemelidir. Travma, cerrahi veya ağır enfeksiyonlar gibi özel kriz durumlarında hastanın adrenokortikal rezervinin yeterli düzeyde olduğundan emin olmak için sistemik kortikosteroidlerden budesonide geçilen ilk aylar boyunca özellikle dikkatli olunmalıdır. Hipotalamik-pitüiter-adrenal (HPA) ekseni fonksiyonları düzenli olarak izlenmelidir. Bazı hastalar bu gibi durumlarda ekstra kortikosteroid desteğine ihtiyaç duymaktadır; bu gibi hastaların potansiyel tehlike teşkil eden durumlarını bildiren bir uyarı kartını yanlarında taşımaları tavsiye edilmektedir. Sistemik kortikosteroidler yerine budesonide geçilmesi daha önce sistemik kortikosteroidler tarafından baskılanmış alerjik rinit veya egzema gibi alerjilerin ortaya çıkmasına yol açabilir. Bu alerjiler lokal antihistaminikler veya kortikosteroidlerle uygun bir şekilde tedavi edilmelidirler. Gebelik ve Emzirme Döneminde kullanımı Kesin gerekli olmadıkca gebelik sırasında kullanılmamalıdır. Gebelik sırasında glukokortikosteroid tedavisi kaçınılmazsa, oral glukosteroidlerin eşit güçteki anti-astım dozlarına kıyasla daha düşük sistemik etkileri olduğundan inhale glukokortikosteroidler tercih edilmelidir. Budesonidin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Araç ve makine kullanımı üzerine etkileri Bu ilacın makine ve araç kullanımı üzerindeki etkilerine ilişkin veriler mevcut olmamakla birlikte bu tür bir etkinin görülmesi beklenmemektedir.


YAN ETKİLER


Boğazda hafif iritasyon. Orofarenks bölgesinde candida enfeksiyonu oluşabilir. Hastaya her uygulamadan sonra ağzını su ile yıkaması önerilmelidir. Bu durum çoğunlukla Miflonide tedavisinin kesilmesine gerek kalmaksızın topikal antifungal tedaviye yanıt vermektedir. Ses kısıklığı meydana gelebilir. Bu rahatsızlık geçicidir ve tedavi kesildikten veya azaltıldıktan sonra veya ses dinlendirildiğinde ortadan kalkmaktadır. Nadir durumlarda döküntü tarzında cilt reaksiyonları meydana gelebilir. Diğer inhalasyon tedavilerinde olduğu gibi, paradoksal bronkospazm olasıdır. Eğer oluşursa budesonid tedavisi bırakılmalı ve alternatif bir tedaviye geçilmelidir. Paradoksal bronkospazm hızlı etkili inhalasyon bronkodilatörlere cevap vermektedir. Çocuklarda davranış bozukluklarının görüldüğü bildirilmiştir.


ETKİLEŞMELER


Bilinmiyor


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği taktirde, doz kişiye göre, astımın kontrol edilmesi için gereken en düşük düzey elde edilecek şekilde ayarlanmalıdır. Astımın kontrol edilebilmesi için budesonid düzenli olarak her gün alınmalıdır. Muhtemel candida enfeksiyonu riskini azaltmak için her uygulamadan sonra ağzın su ile iyice çalkalanması ve suyun tükürülmesi önerilmektedir. İlaç Aerolizer™ ile tatbik edilmektedir. Erişkinlerde: Normal idame dozu günde iki sefer 200-400 mcg’dır. Şiddetli astım nöbetleri sırasında, hasta oral kortikosteroid tedavisinden budesonid inhalasyon tedavisine geçirilirken veya oral kortikosteroid tedavi dozu azaltıldığında günlük doz 2-4 eşit bölümde azami 400-1600 mcg’a yükseltilebilir. Çocuklar: Normal idame dozu günde iki sefer 100-200 mikrogramdır. Azami günlük doz 800 mcg’dır. Miflonide erişkinlerin denetimi altında kullanılmalıdır. Aerolizer™'in kullanımı, çocuğun inhalatörü doğru bir şekilde kullanabilmesine bağlıdır. İlacın akciğerlerdeki hedef bölgelere ulaşabilmesi için hastalara Aerolizer™'in nasıl kullanılacağı öğretilmelidir. DOZ AŞIMI Budesonidin akut toksisitesi düşük düzeydedir. Kısa bir süre içerisinde yüksek miktarlarda ilacın inhalasyonunu takiben oluşan en büyük zararlı etki hipotalamik-pitüiter-adrenal (HPA) fonksiyonlarının baskılanmasıdır. Özel acil durum önlemlerine gerek yoktur. Astımı kontrol etmek için önerilen dozda Miflonide tedavisine devam edilmelidir. KULLANIMA İLİŞKİN UYARILAR Hastanın jelatin kapsülün kolaylıkla parçalanabileceğini ve küçük jelatin parçalarının inhalasyondan sonra ağız veya boğaz bölgesine ulaşabileceğini anlaması önem taşımaktadır. Hastaya jelatinin zararsız olduğu, ağızda yumuşayacağı ve yutulabildiği söylenmelidir. Kapsülü sadece tek sefer delerek parçalanma olasılığını asgari düzeye indirebilirsiniz. MİFLONİDE KAPSÜLLERİ AEROLİZER™ İLE NASIL KULLANILIR? 1. Kapağı çekerek çıkartınız. 2. İnhalatörün alt kısmını sıkıca tutunuz ve ağız parçasını ok istikametinde döndürerek açınız. 3. Blisterden bir inhaler kapsül alınız. İnhaler kapsülü inhalatörün alt bölümünde bulunan kapsül şeklindeki bölüme yerleştiriniz. İnhaler kapsülü kullanımdan hemen önce blisterden çıkartmanız önemlidir. 4. Ağız parçasını kapalı konuma gelecek şekilde döndürünüz. 5. İnhalatörü dik tutarak düğmelere YALNIZCA BİR SEFER basınız.Düğmeleri bırakınız. Lütfen dikkat: bu işlemi yaparken inhaler kapsül parçalanabilir ve küçük jelatin parçaları ağzınıza veya boğazınıza gelebilir. Jelatin yenilebilir bir maddedir ve dolayısıyla zararlı değildir. Parçalanma olasılığını en aza indirmek için inhaler kapsülü birden fazla sefer delmeyiniz ve inhaler kapsülü ambalajından kullanımdan hemen önce çıkartınız (bkz. 3.basamak). 6. Nefesinizi tam olarak veriniz. 7. Ağız parçasını ağzınıza sokunuz ve başınızı hafifçe geriye yaslayınız. Dudaklarınızı ağız parçasının etrafında kapatınız ve olabildiğince derin, hızlı ve sürekli bir nefes alınız. Toz dağılırken inhaler kapsülün bölmesinde dönmesinden kaynaklanan bir uğultu sesi duyacaksınız. Uğultu sesini duymadıysanız inhaler kapsül, kapsül şeklindeki bölümde sıkışmış olabilir; bu durumda inhalatörü açınız ve inhaler kapsülü kapsül bölümünde oynatarak gevşetiniz. İnhaler kapsülü gevşetmek için düğmelere birden fazla sefer BASMAYINIZ. 8. Uğultu sesini duyduğunuzda inhalatörü ağzınızdan çıkartınız ve nefesinizi rahatsız olmadan olabildiğince uzun süre tutunuz. Sonra nefesinizi veriniz. İnhaler kapsülde hala toz kalıp kalmadığına bakmak için inhaleri açınız. İnhaler kapsülde toz kalmışsa, 6-8 arasındaki basamakları tekrar ediniz. 9. Kullandıktan sonra inhalatörü açınız, boş inhaler kapsülü çıkartınız, ağız parçasını kapatınız ve kapağı tekrar takınız. İnhalatörün temizlenmesi Toz atıklarının temizlenmesi için ağız parçasını ve kapsül bölümünü KURU bir bez ile temizleyiniz. Alternatif olarak temiz yumuşak kıllı bir fırça da kullanılabilir.


İlaç Fiyatı 23.65 YTL


Reçeteli Verilir.


İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ)


* PULMICORT NEBULİZER 0,50 MG/ML 20 AMPUL NEBULİZER
* PULMICORT NEBULİZER 0,25 MG/ML 20 AMPUL NEBULİZER
* PULMICORT 400 MCG 100 DOZ TURBUHALER
* RHINOCORT AQUA 50 MCG/DOZ 200 DOZ NAZAL SPREY
* RHINOCORT SPRAY 50 MCG 10 ML İNHALASYON
* PULMICORT 200 MCG 100 DOZ TURBUHALER
* PULMICORT 200 MCG 100 DOZ AEROSOL
* İNFLACORT İNHALER 50 MCG 200 DOZ
* İNFLACORT 200 MCG 60 İNHALER KAPSÜL
* BUDENOFALK 3 MG 100 KAPSÜL
* BUDENOFALK 3 MG 50 KAPSÜL
* ENTOCORT ENEMA 2 MG 7 TABLET
* ENTOCORT 3 MG 100 KAPSÜL
* ENTOCORT 3 MG 50 KAPSÜL
* SYMBICORT 120 DOZ TUBUHALER
* SYMBICORT FORT 60 DOZ TURBUHALER
* SYMBICORT 60 DOZ TURBUHALER
* PULMICORT 100 MCG 200 DOZ TURBUHALER
* PULMICORT 50 MCG 200 DOZ AEROSOL
* NEO-RINACTIVE 100 INTRANAZAL NEBULIZER 10 ML SPREY
* İNFLACORT 200 MCG 200 DOZ AEROSOL
* İNFLACORT AQUA NAZAL İNHALASYON İÇİN SPREY SÜSPANSİYON 100Mcg 200 DOZ
* İNFLACORT 100 MCG 60 İNHALER KAPSÜL
* İNFLACORT 400 MCG 60 İNHALER KAPSÜL
* MİFLONİDE 200 MCG 60 KAPSÜL
* GIONA EASYHALER 100 MCG 200 DOZ İNHALASYON TOZU
* GIONA EASYHALER 200 MCG 200 DOZ İNHALASYON TOZU
* GIONA EASYHALER 400 MCG 100 DOZ İNHALASYON TOZU
* BUDİAİR 200 MCG JET İNHALASYON ÇÖZELTİSİ

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder