12 Mart 2010 Cuma

mevacor 20 Mg 15 Tablet

» Hipolipidemik


FORMÜLÜ


20mgLovastatinTablet


ENDİKASYONLARI


Kolesterol sentez inhibitörüdür. Primer hiperkolesterolemili hastalarda sadece diyete veya farmakolojik olmayan diğer yöntemlere verilen yanıtın yetersiz olduğu durumlarda, yükselmiş total ve DDL düzeylerinin uzaltılmasında, hiperkolesterolemi ve hipertrigliserideminin birlikte bulunduğu durumlarda ve yükselmiş kolesterol düzeylerinin azaltılmasında endikedir.


KONTRENDİKASYONLARI


Metsil Süspansiyon inert bir madde olması nedeniyle, bilinen kontrendikasyonu yoktur


UYARILAR & ÖNLEMLER


Gebelik, laktasyon, aktif karaciğer hastalığı ve serum transaminaz düzeyleri nedeni açıklanmadan sürekli yüksek olan hastalarda kontendikedir. İmmunsüpresif ilaçlar, gemfibrozil, niasin, eritromisin ve kümarin türevi antikoagülanlarla birlikte kullanılmaz


YAN ETKİLER


Barsaklarda gaz oluşması, diyare, kabızlık, bulantı, dispepsi, baş dönmesi, görme bulanıklığı, baş ağrısı, kas krampları, miyalji, deri döküntüsü ve karın ağrısı gibi yan etkiler görülebilir.


ETKİLEŞMELER


Simetikon'un diğer ilaçlarla bilinen bir etkileşimi yoktur


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Başlangıçta 20mg/gün tek doz olarak akşam yemeği ile birlikte, daha sonra, sabah ve akşam yemeği ile birlikte en fazla 80mg/gün dozda kullanılır. İmmunsüpresif ilaç kullanan hastalarda en yüksek günlük doz 20mg'dır.Tedaviye başlamadan önce bir kolesterol düşürücü diyet uygulanmalıdır.


PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLERİ


MEVACOR 10 MG 15 TABLET

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder