12 Mart 2010 Cuma

Metikort 16 mg 20 tablet

» Kortikosteroid


FORMÜLÜ


16 mg MetilprednizolonTablet

40 mg MetilprednizolonDepo flakon

4 mg Metilprednizolon Tablet


ENDİKASYONLARI


Allerjik durumlar, deri hastalıkları, endokrin bozuklukları, Gİ sistem hastalıkları, göz hastalıkları, hematolojik bozukluklar, kollajen hastalıklar, neoplastik vakalar, ödem, romatizmal hastalıklar, santral sinir sistemi hastalıkları, solunum hastalıklarında endikedir


KONTRENDİKASYONLARI


Sistemik mantar enfeksiyonlarında kontrendikedir


UYARILAR & ÖNLEMLER


Tedavi sırasında herhangi bir bağışıklama işlemi yapılmamalıdır. En küçük doz ile tedavi yapılmalıdır. Kortikosteroid tedavisi bazı enfeksiyon belirtilerini gizleyebilir. Tedavi sırasında yeni enfeksiyonlar oluşabilir. Oküler Herpes simplexte korneal perforasyona neden olmamak için dikkatle kullanılmalıdır. Mineralokortikoid salgılanmasının bozubileceği dikkate alınmalıdır. Nonspesifik ülseratif kolit, divertikolit, peptik ülser, renal yetmezlik, hipertansiyon, yeni barsak anastomozları, osteoporoz ve multiple sklerozda dikkatle kullanılmalıdır. Kortikosteroid etki hipertiroid ve sirozda artar. Latent tüberkülozda reaktivasyona karşı tedbirli olunmalıdır. Uzun sureli tedaviler kemoprofilaksi gerektirir. Hipoprotrombinemide, aspirinle kombinasyonlar kanama riskini artırır. Salisilatlar, kümarin ve indandion türevi antikoagülanlar ve trisiklik antidepresanlarla birlikte kullanılmaz.


YAN ETKİLER


Öfori, uykusuzluk, psikoz, su ve elektrolit denge bozukluğu, kas ve iskelet sistemi problemleri, Gİ sistem rahatsızlıkları, dermatolojik, nörolojik, endokrin, oftalmik ve metabolik yan etki ve istenmeyen etkilere neden olur.


ETKİLEŞMELER


Bildirilmemiştir.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Depo flakon: Lokal uygulamalarda 4-80 mg/gün dozda,Adrenogenital sendromda 2 haftada bir 40 mg, tek doz Romatoid artritte 40-120 mg/hafta, Dermatolojik lezyonlarda 1-4 hafta süreyle 40-120 mg/hafta, Astım ve allerjik rinitte 80-120 mg, Multipisiklerozda 200 mg'lık başlangıç dozundan 1 hafta sonra bir ay süreyle gün aşırı 80 mg uygulanır.Tablet:Adrenokortikal yetmezlik 20 mg (6 saatte bir)Akut gut artriti 16-48 mgAkut non-spesifik tenosinovit 16-32 mgAkut romatizmal ateş 32-80 mgAkut romatizmal kardit 1mg/kgAkut ve subakut bursit 16-24 mgAkut ve yaygin tüberkü1oz 48-96 mgAllerjik rinit 16-48 mgAnjio-ödem 32-48 mgAnkilozan spondilit 8-16 mgArtrit ve osteoartritler 8-16 mgAspirasyon pnömonisi 8-24 mgAtopik dermatit 16-48 mgBronşiyal astım 6-48 mgBulöz herpetiform dermatit 48-96 mgEksfoliatif dermatit 64-80 mgEritema multiform 64-80 mgFungoid mikoz 48-96 mgİlaç allerjileri 80-200 mgİritis ve iridosiklit 16-46 mgKeratit 16-48 mgKonjenital sürrenal hiperplazi 4-16 mgKontakt dermatit 16-48 mgKorio-retinit 16-48 mgLöfler sendromu 32-48 mgLösemi ve lenfomalar 16-96 mgNefrotik sendrom 64-80 mgNon-süperatif tiroidit 16-24 mgOftalmik herpes zoster 16-46 mgOptik nevrit 16-46 mgÖn segment enflamasyonu 16-48 mgPemfigus 80-200 mgPoliaretrit 32-96 mgPolimiyozit 32-48 mgSemptomatik sarkoidoz 32-48 mgSerum hastalığı 16-48 mgSistemik lupus eritematoz 64-200 mgŞiddetli seboreik dermatit 64-80 mgŞiddetli soriasis 8-16mgTemporal arterit 32-48 mgÜrtiker 32-48 mgÜveit ve koroidit 16-48 mgi.v. yolla kullanılmaz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder