14 Mart 2010 Pazar

Merkaptopurin 50 mg 25 tablet

» Antineoplastik

FORMÜLÜ

50mgMerkaptopürinTablet

ENDİKASYONLARI

Akut lösemi, kronik granülositik lösemi ve özellikle akut lenfoblastik ve miyeloid lösemilerin idame tedavisinde endikedir

KONTRENDİKASYONLARI

Kemik iliği depresyonu, gebelik ve renal veya hepatik yetmezlikte kontrendikedir.

UYARILAR & ÖNLEMLER

Tedavi boyunca kan tablosu ve hepatik fonksiyonlar periyodik kontrol edilmelidir. Sarılık ve hepatik yetmezlikte kullanılmaz. Sarılık gözlenirse tedavi durdurulmalıdır.

YAN ETKİLER

Kemik iliği depresyonu, gastrointestinal bozukluklar, iştahsızlık, kan tablosu bozukluğu, kolostaz vo deri döküntüsü gibi yan etkiler görülebilir.

ETKİLEŞMELER

Yoktur.

DOZU & KULLANIM ŞEKLİ

2,5 mg/kg/gün dozda kullanılır. Allopurinol ile kombinasyonda normal dozun 1/4'ü uygulanır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder