14 Mart 2010 Pazar

meneklin 300 mg 1 ampul

» Antibakteriyel


Etken Maddesi
Klindamisin Fosfat


MENEKLIN 300 MG 1 AMPUL

Yerli, Beşeri bir ilaçdır.


FORMÜLÜ


%1Klindamisin fosfatSüspansiyon600mgKlindamisin fosfatAmpul 1150mgKlindamisin fosfatAmpul 1150mgKlindamisin fosfatKapsül300mgKlindamisin fosfatAmpul 1


ENDİKASYONLARI


Duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu; Deri, solunum yolu, ürogenital sistem, yumuşak doku enfeksiyonlarının tedavisinde endikedir


KONTRENDİKASYONARI


Kinolon karboksilik asit türevlerine karşı aşırı duyarlı olan hastalarda kontrendikedir. Konvülsiyon eşiğini düşüren merkezi sinir sistemi lezyonları bulunan epileptik olgularda, kafa travmalarında, serebro-vasküler aksidanlarda ve merkezi sinir sistemi iltihabı lezyonlarında kullanımı kontrendikedir.


UYARILAR & ÖNLEMLER


Klindamisin veya linkomisine duyarlı kişilerde, gebelerde, süt veren annelerde ve menenjitte kullanılmaz. Eritromisinin etkisini antagonize eder. Nöromüsküler blokörlerin etkisini arttırır. Kleosin fosfat, ampisilin difenilhidantoin, barbitürat, aminofilin kalsiyum glukonat ve magnezyum stearatla geçimsizdir. Beta hemolitik strep. enfeksiyonlarında en az 10 gün kullanılmalıdır.


YAN ETKİLER


Anoreksi, karın ağrısı, bulantı, kusma, diyare, baş ağrısı, baş dönmesi, uyku bozukluğu, halüsinasyon, rüya görmede artış ve kabus, huzursuzluk, şaşkınlık, ajitasyon, anksiyete, psikoz, ataksi ve tremor, periferal parestezi, renk görme bozuklukları , diplopi, tad ve koku alma bozuklukları , peteşi, vezikülo-papüller reaksiyonlar ve vaskülit, yüz ödemi, dil şişmesi, glottis ödemi, solunum zorluğu, taşikardi ve şok, lökopeni, anemi, trombositopeni ve agranülositoz, adale ağrıları, karaciğer enzimlerinde ve bilirubin düzeylerinde yükselmeler ve serum kreatinin artması görülebilir.


ETKİLEŞMELER


Ofloksasinin emilimi katyonik antasitlerle birlikte kullanıldığında, ortalama %73 oranında azalmaktadır. Bu nedenle MENEFLOKS film tablet magnezyum ve aluminyum içeren antasitlerle ve demir preparatları ile birlikte uygulanmamalıdır. Diğer kinolon antibiyotikleri gibi ofloksasin de teofilinin farmakokinetik verilerini değiştirerek teofilin konsantrasyonunun yükselmesine neden olduğundan bu durum tedavide göz önünde bulundurulmalıdır.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Erişkinlerde; hafif ve orta dereceli enfeksiyonlarda 4x150-300mg, ağır enfeksiyonlarda 4x300-450mg kullanılır, Max. doz 4.8g dır. Çocuklarda hafif ve orta dereceli enfeksiyonlarda 3-4 eşit kısımda olmak üzere 8-18 mg/kg ağır vakalarda 17-25 mg/kg kullanılır.


İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ)* CLEOCIN 600 MG 1 AMPUL
* CLEOCIN 150 MG 16 KAPSÜL
* CLEOCIN-T 30 ML SOLÜSYON
* CLIN 600 MG 1 AMPUL
* CLIN 300 MG 1 AMPUL
* CLIN 150 MG 16 KAPSÜL
* KLINDAVER 600 MG 1 AMPUL
* KLINDAVER 300 MG 1 AMPUL
* KLINOKSIN 600 MG 1 AMPUL
* KLINOKSIN 300 MG 1 AMPUL
* KLINOKSIN 150 MG 16 KAPSÜL
* KLİTOPSİN 600 MG 1 AMPUL
* KLİTOPSİN 300 MG 1 AMPUL
* KLİTOPSİN 150 MG 16 KAPSÜL
* MENEKLIN 600 MG 1 AMPUL
* CLEOCIN FOSFAT 300 MG 1 AMPUL
* CLEOCIN PEDIATRIK 100 ML GRANÜL
* CLEOCIN VAGINAL KREM %2 40 GR KREM
* CLAMINE-T 10 MG 30 ML LOSYON

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder