15 Mart 2010 Pazartesi

Maxihot tek kullanımlık 12 poşet

» Analjezik, Antipiretik


Etken Maddesi
Paracetamol + Chlorpheniramine maleate+Pseudoephedrine HCl


MAXIHOT TEK KULLANIMLIK GRANÜL İÇEREN 12 POŞET

Yerli, Beşeri bir ilaçdır.


FORMÜLÜ


Her bir 6 g’lık poşetin içeriği: Parasetamol 500 mg Klorfeniramin maleat 4 mg Psödoefedrin HCl 60 mg Tatlandırıcı olarak sorbitol, aspartam, asesülfam potasyum; renklendirici olarak kinolin sarısı ve limon aroması kullanılmıştır.


ENDİKASYONLARI


Maxihot grip ve soğuk algınlığı ve diğer üst solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı vücut kırgınlığı, baş ağrısı, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, hapşırma, ağrı ve ateş gibi semptomların tedavisinde endikedir.


KONTRENDİKASYONLARI


Maxihot içindeki etken maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık hallerinde, ağır karaciğer, böbrek ve kalp hastalığı olanlarda, önceki iki hafta içerisinde MAO inhibitörü almış veya halen alan hastalarda kullanılmamalıdır. Fenilketonürili hastalarda kullanılmamalıdır.


UYARILAR & ÖNLEMLER


Karaciğer, böbrek, kalp, akciğer hastaları ile daha önce anemisi olanlarda mutlaka doktor kontrolü altında kullanılmalıdır. Maxihot ağrı tedavisinde çocuklarda 5, yetişkinlerde 10 günden fazla süre ile; çocuklarda ve yetişkinlerde tekrarlayan, 3 günden fazla süren ve 39.5oC’den yüksek ateş tedavisinde doktora danışmadan kullanılmamalıdır. Psödoefedrin’in normotansif hastalarda presör etkisi olmamasına karşın, hipertansif hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Maxihot tedavisi sırasında uyuşukluk görülebilir. Maxihot ile birlikte alkol alınımı, sözü edilen bu etkiyi artırabileceğinden tedavi sırasında alkol kullanılmamalıdır. Maxihot, hipertansiyon, kalp hastalığı, şeker hastalığı, hipertiroidizm, astma, glokom ve prostatik büyüme görülen hastalarda dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır.


Antihipertansif ve / veya antidepresan ilaç tedavisi uygulanan hastalar ilacı kullanmadan önce mutlaka doktora danışmalıdırlar. 12 yaşın altındaki çocuklar doktor kontrolü altında kullanmalıdırlar.


Gebelikte ve laktasyonda kullanımı: Gebelik kategorisi C’dir. Hamile ve emziren annelerde çok gerekli olmadıkça kullanılmamalıdır.


Araba veya diğer makineleri kullanma yeteneğine etkileri: Klorfeniramin maleat’ın sedatif etkisinden dolayı, Maxihot alanlar motorlu taşıt ve makine kullanırken dikkatli olmalıdır.


YAN ETKİLER


Maxihot, genellikle iyi tolere edilir. Parasetamol tedavisi sırasında nadiren ürtiker, kaşıntılı makülopapüler kızarıklık gibi duyarlılık reaksiyonları ile yüksek doz ve uzun süreli kullanımlarda trombositopenik purpura ve agranülositoz bildirilmiştir. Psödoefedrin kullanımına bağlı olarak deri reaksiyonları, idrar retansiyonu, uyku bozuklukları, halüsinasyonlar, mental konfüzyon gelişebilir. İskelet ve kas sisteminde zayıflık, tremor, dispne ve diyaforez, taşikardi, palpitasyon ve aritmiler, görülen diğer yan etkilerdir. Klorfeniramin maleat tedavisi gören hastalarda sedasyon, konsantrasyon güçlüğü, bulanık görme, üriner retansiyon, ağız kuruluğu, baş ağrısı, baş dönmesi, iştahsızlık, kusma, diyare, karın ağrısı, çarpıntı, aritmi, hipotansiyon, hepatit, hemolitik anemi ve bazı allerjik deri reaksiyonları bildirilmiştir


ETKİLEŞMELER


Parasetamol, yüksek dozda ve uzun süreli kullanımda antikoagülan ilaçların etkisini artırmaktadır. Uzun süreli ve yüksek dozlarda alınan parasetamol, kumarin, indandion türevleri ve fenotiyazinler ile etkileşebilir. Alkol, barbitüratlar ve trisiklik antidepresanlar parasetamolün hepatotoksisitesini artırabilir. Psödoefedrin HCI ile birlikte dekonjestanlar, trisiklik antidepresanlar, iştah kesiciler ve amfetamin benzeri psikostimülanlar veya MAO inhibitörleri kullanıldığında hastalarda zaman zaman kan basıncı yükselebilir. Metildopa, α – β adrenerjik blokerler ve guanetidin gibi antihipertansif ilaçların etkisi psödoefedrin HCl ile azalabilir. Yiyeceklerle birlikte alınırsa psödoefedrinin etkisi gecikebilir. Ephedra ve yohimbe içeren bitkisel nutrasötiklerle kullanıldığında hipertansiyona yol açabilir.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Maxihot, oral yol ile aşağıdaki şekilde kullanılır: Her bir poşetin içindeki ilaç 160 ml (yaklaşık 1 su bardağı) sıcak su içerisinde karıştırılarak çözülmeli ve sıcakken içilmelidir. Maxihot 6 saat ara ile tekrarlanabilir. Günde 4 dozdan fazla kullanılmamalıdır. Şeker içermediğinden, özellikle şeker kullanması sakıncalı olan ve diyet yapan hastalara önerilir. DOZ AŞIMI : Aşırı dozdan şüphelenildiğinde acil olarak ilgili bir sağlık merkezine başvurulmalıdır. Hepatik toksisite parasetamolün aşırı dozunda doza bağlı bir komplikasyondur. 12-48 saat içinde karaciğer enzimleri yükselebilir, protrombin zamanı uzayabilir ancak klinik semptomlar dozun alınmasından 1-6 saat sonrasına kadar görülmeyebilir. 10 g’ın üzerinde alan yetişkinlerde toksisite görülmesi muhtemeldir. Potansiyel olarak hepatotoksik aşırı dozu takip eden erken semptomlar; bulantı, kusma, terleme, genel kırıklıktır. Hepatik toksisitenin klinik ve laboratuar delili ilacın alımından sonra 48-72 saate kadar belirgin olmayabilir. Adolesan ve yetişkinlerde alınan parasetamol miktarına bakılmaksızın, alım zamanından 24 saat veya daha kısa bir süre geçmiş ise, parasetamol ölçüm sonuçlarını beklemeden asetilsistein verilmelidir. Ayrıca önerilen prosedürler şunlardır: Mide lavajı veya ipeka şurubu ile emezisin indüksiyonu yoluyla boşaltılmalıdır. Mümkün olduğu kadar erken fakat alımı takip eden 4 saatten daha önce olmamak üzere, serum parasetamol ölçümü yapılmalıdır. Başlangıçta karaciğer fonksiyon testleri yapılmalı ve 24 saatlik aralıklarla takip edilmelidir. Muhtemelen parasetamol metabolizmasındaki farklılıklardan dolayı çocuklarda ciddi toksisite veya ölümler çok nadirdir. Çocuklarda alınan maksimum potansiyel miktar daha kolay tahmin edilebilir. Eğer 150 mg/kg’dan daha yüksek veya bilinmeyen miktarda alım söz konusu ise, parasetamolün plazma düzeyi ölçülmelidir. Bu ölçüm yine alımdan sonraki 4 saatten önce olmamak koşuluyla mümkün olduğu kadar erken yapılmalıdır. İpeka şurubu ile hasta kusturulmalıdır. Eğer plazma düzeyi, parasetamol aşırı doz monogramının üzerindeki kesik çizginin üzerinde bir değer ise asetilsistein tedavisine başlanmalıdır. Eğer parasetamol düzeyi ölçülemiyorsa ve tahmin edilen parasetamol alımı 150 mg/kg’ın üzerinde ise yine asetilsistein tedavisine başlanmalıdır. Klorfeniramin maleat toksisitesi, akut alımından sonra muhtemelen birkaç saat içinde oluşur ve antihistaminik/antikolinerjik doz aşımı tedavisi gibi tedavi edilmelidir. Psödoefedrin HCl’in aşırı dozundan kaynaklanan semptomlar, hafif anksiyete, taşikardi ve/veya hafif hipertansiyondur. Semptomlar genellikle ilacın alımından sonraki 4-8 saat içinde başlar ve geçicidir, genellikle de tedavi gerektirmez.


İlaç Fiyatı 6.51 YTL


Reçeteli Verilir.


PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLERİ


* MAXIHOT TEK KULLANIMLIK GRANÜL İÇEREN 12 POŞET


İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ )


* A-FERİN PLUS 100 ML PEDİATRİK ŞURUP

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder