3 Mart 2010 Çarşamba

Müshilin

Pürgatif

FORMÜLÜ :18gTartarik asitGazoz20gSodyum bikarbonatGazoz

ENDİKASYONLARI ( İlacın Kullanıldığı Durumlar, Hastalıklar ) :
Gastrointestinal sistemle ilgili bazı radyolojik muayenelerden önce barsakların boşaltılması ve gazlarının giderilmesinde endikedir.

KONTRENDİKASYONLARI ( İlacın Kullanılmaması Gereken Durumlar ) :
Daha önce Mustine Hidroklorid'e karşı nafilaktrik reaksiyon gösteren ve bir intektif hastalık mezcutsa kullanılmamalıdır.
Ciddi lökopeni ,trombositoopeni ve anemisi, ve birlikte seyreden şüphelenilen enfeksiyon granüloma'sı olan hastalarda kullanılmamalıdır.
Gebelik ve emzirme döneminde kontrendikedir.

UYARILAR / ÖNLEMLER :
Akut batın sendromu, aktif peptik ülser, diyabet, prekoma ve komada kullanılmaz.

YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER :
Bulantı, kusma ve/veya lökopeni en sık görülen yan etkilerdir. Bulantı kusma uygulamayı takip eden 8 saat içinde görülür. Geçici anoraksi ve diare görülebilir ve peptik ülser vakaları bildirilmiştir. Sersemlik, baş ağrısı, kulak çınlaması, baş dönmesi, sağırlık nörolojik bozukluklar görülebilir. Deri döküntüleri görülebilir.
Mustine tedavisi takiben granülositpeni ve bazen agranülositozla birlikte ağır kemik ilği depresyonu görülebilir. Bu durum ağır anemi ve trombositopeniye kadar gidebilir. Her tadavidan öncae perifrerik kan sayımı yapılmalıdır. Tedaviden bir hafta sonra periferik kanda lökosit ve trombosit sayıları düşmeye başlar ve en düşük düzeye 14.-18. günler arasında ulaşır. Aynı süre içinde hemoglobin düzeyi de düşer. Lökosit ve trombosit sayıları 4 haftaya varmadan normale döner.
Ekstravazasyon olmasa bile, diskolorasyona neden olan ven irritasyonu oluşabilir. Tromboflebit ve venöz tromboz Mustina tedavisinde rastlanan potansiyel komlikasyonlardandır.
Hamile olamyan kadınlarda tedavi sonrası adet gecikmesi veya amanore görülebilir.
Erkeklerde aktif spermatogenezin azaldığı bildirilmiştir. büyük bir tümör kitlesi olan hastalarda hiperürisemi gelişebilir. Alkile edici ajanların uzun süreli kullanımında ve tedaviye özellikle yoğun radyasyon da eşlik ediyorsa akut non-lenfositik lösemi insidansında artış görülebilir.

İLAÇ ETKİLEŞMELERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER :
Diğer ilaçlarla klinik anlamlı bir etkileşim bildirilmemiştir.

DOZU VE KULLANIM ŞEKLİ :
Erişkinlerde bir şişe ve, Çocuklarda yarım şişe kullanılır

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder