4 Mart 2010 Perşembe

Multanzım 30 draje

Pankreatik Enzim

FORMÜLÜ :
300mgPankreatinDraje50mgSafra dispertiDraje
ENDİKASYONLARI ( İlacın Kullanıldığı Durumlar, Hastalıklar ) :
MULTANZİM yaşlanmaya bağlı veya fonksiyonel olarak sindirim sisteminde ortaya çıkan hazım bozukluklarının giderilmesi amacı ile kullanılır. Karaciğer, safra ve pankreasın aktivitelerine yardımcı olur. Gaz ifrazı (meteorizm), gaz sancısı, şişkinlik hissi, safra kesesi hiperfonksiyonu ve hiperkinezileri, kronik kabızlık, kistik fibrozis, kronik pankreatit, pankreatektomi sonrası, pankreas kanseri nedeni ile gelişmiş duktal obstrüksiyon, pankreas yetmezlikleri, malabsorpsiyon sendromu ile birlikte görülen steatore, gastrektomi sonrası (Billroth II ve total) ve pankreas yetmezliği ile ilgili araştırmalarda karşılaştırma indeksi olarak kullanılır. Ayrıca abdominal radyolojik incelemelerden 2 ila 3 gün önce batın gazlarının giderilmesi amacı ile de kullanılır

KONTRENDİKASYONLARI ( İlacın Kullanılmaması Gereken Durumlar ) :
Bilinen bir kontrendikasyonu olmamasına rağmen, bileşimini teşkil eden komponentlerden birine veya daha fazlasına aşırı duyarlılığı bulunanlarda kullanılması önerilmez.

UYARILAR / ÖNLEMLER :
Pankreatik ekzokrin ikame tedavi geciktirilmemeli veya primer hastalık tedavi edilmelidir. Aşırı mide asit sekresyonu bulunanlarda veya tedaviden beklenilen sonuç alınmayan hastalarda drajeler antasid veya bir H2-reseptör antagonisti ile (simetidin SKF) birlikte verilmelidir. Ayrıca pankreatik bikarbonat yetersizliği olan hastalarda, steatoreyi kontrol için bir antasid ile birlikte verilmelidir. Hamilelerin, hayati bir neden olmadıkça kullanmaları önerilmez. MULTANZİM, süt veren annelerde kesin güvenilirliği belli olmadığından, ancak doktor tavsiyesi ile kullanılmalıdır. Çocuklarda güvenilirliği ve etkinliği kanıtlanmamıştır. Duyarlılık belirtileri görüldüğünde ilaç alımı kesilmelidir. Oral yolla demir tedavisi görenlerde pankreatik ekstrelerin birlikte verilmesi halinde, tedaviden beklenen sonuç gecikmektedir. Safra asidi içerdiğinden tam safra tıkanması, sarılık gibi durumlarda kullanımından sakınılmalıdır

YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER :
Bulantı, abdominal kramp, diyare ve hiperürisem gibi yan etkiler görülebilir. Daha da fazla dozda alındığında hiperürikozuri ve hiperürisemi oluşabilir.

İLAÇ ETKİLEŞMELERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER :
Folkodin ile geçimsizdir. Opiat türevi bu tip bileşiklerle aynı anda kullanılmaması tavsiye edilir.

DOZU VE KULLANIM ŞEKLİ :
Dozaj her hastaya göre bireysel olarak saptanmalıdır.Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde; yetişkinler için genelde önerilen dozaj, yemeklerden önce veya yemeklerle 1 ila 3 drajedir. DOZ AŞIMI Aşırı doz laksatif bir etki oluşturabilir. Sistemik toksisite meydana gelmez.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder