8 Mart 2010 Pazartesi

Monovas 10 mg 20 tablet

» Kalsiyum Antagonisti


Etken Maddesi
Amlodipin Besilat


MONOVAS 10 MG 20 TABLET

Yerli, Beşeri bir ilaçdır.


FORMÜLÜ


Her tablet, 5-10 mg amlodipin besilat içerir.


ENDİKASYONLARI


Hafif ve orta şiddette arteriyel hipertansiyon, Stabil ya da vazospazma bağlı koroner arter vazokonstriksiyonunun neden olduğu anjina pektoris tedavisinde endikedir.


KONTRENDİKASYONLARI


MONOVAS tablet dihidropiridine karşı duyarlı hastalarda kullanılmamalıdır.


UYARILAR & ÖNLEMLER


Amlodipin karaciğerde yavaş olarak metabolize edildiğinden karaciğer fonksiyonları bozuk hastalarda atılım yarılanma süresi uzar. Böyle hastalarda dozlama yönünden bir öneri bulunmadığından uygulama çok dikkatle yapılmalı ve hastalar yakından izlenmelidir. Amlodipin böbrek hastalığı olan bireylerde normal hastalara önerilen dozlarda uygulanabilir. Amlodipin diyalizle elimine edilemez. Yaşlılarda gençler için önerilen dozlar kullanılır. Amlodipinin hamilelerde, emziren annelerde ve çocuklarda kullanım emniyeti kanıtlanmamıştır.


YAN ETKİLER


Amlodipin iyi tolere edilir. Esansiyel hipertansiyon ya da anjina pektorisli hastalarda yapılan plasebo kontrollu çalışmalarda % 29.8 yan etki belirlenmiş, ancak tedaviyi bırakma oranı %1.1 civarında kalmıştır. En sık görülen yan etkiler yüz kızarması (%2.4) ve ödem (% 9.8) olmuştur. Ayrıca baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı ve yorgunluk hissi izlenmiştir. Çok ender olarak adale krampı, epistaksis, miktüri/noktüri, öksürük, empotans, astıma, sinirlilik hali ve konjonktivit gibi yan etkiler ortaya çıkmıştır. Amlodipin tedavi süresinde laboratuar bulgularında anormal sonuçlar belirlenmemiştir.


ETKİLEŞMELER


Amlodipinin simetidin ve digoksin ile etkileşmediği gözlenmiştir.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


MONOVAS tablet oral yoldan uygulanır. Hipertansiyon ve anjina pektoris tedavisinde önerilen başlangıç dozu, günde tek doz olarak 5 mg dır. Bu doz hastalardan alınan cevaba göre 10 mg a kadar yükseltilebilir. MONOVAS tablet tiazid diüretikleri, beta-blokerler ve anjiyotensin çevirici enzim inhibitörleri ile birlikte kullanılabilir ve bu durumda doz ayarlaması gerekmez. Doz Aşımı Halinde Alınacak Önlemler Amlodipinin aşırı dozlanmasına bağlı yeterli bilgi bulunmamaktadır. Hastalar ileri derecede vazodilatasyona bağlı hipotansiyon oluşabilmesi yönünden yakından izlenmeli, kalp ve solunum fonksiyonları devamlı kontrol edilmeli, vücut sıvı hacmi ile idrar atılım hacmi saptanmalı ve bir sakınca yoksa vazokonstriktör tedavi uygulanmalıdır. Doz aşımı durumunda diyaliz olumlu sonuç vermez.İlaç Fiyatı 13.09 YTLReçeteli Verilir.


İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ)


* AMLODIS 10 MG 30 TABLET
* AMLODIS 10 MG 20 TABLET
* AMLOKARD 5 MG 30 TABLET
* AMLOKARD 10 MG 30 TABLET
* MONOVAS 5 MG 20 TABLET
* NIPIDOL 5 MG 20 TABLET
* NIPIDOL 10 MG 20 TABLET
* NORLOPIN 10 MG 30 TABLET
* NORLOPIN 10 MG 20 TABLET
* NORVADIN 5 MG 30 TABLET
* NORVADIN 5 MG 20 TABLET
* NORVASC 10 MG 30 TABLET
* NORVASC 5 MG 30 TABLET
* VASOCARD 5 MG 30 TABLET
* VASOCARD 5 MG 20 TABLET
* VASOCARD 10 MG 30 TABLET
* VASOCARD 10 MG 20 TABLET
* VAZKOR 10 MG 20 TABLET
* VAZKOR 5 MG 20 TABLET
* DILOPIN 10 MG 20 TABLET
* DILOPIN 5 MG 20 TABLET
* NORVASC 5 MG 20 TABLET
* NORVASC 10 MG 20 TABLET
* AMLOVAS 5 MG 20 TABLET
* NORLOPIN 5 MG 20 TABLET
* AMLOVAS 10 MG 20 TABLET
* NORVADIN 10 MG 30 TABLET
* NORVADIN 10 MG 20 TABLET
* AMLODIS 5 MG 30 TABLET
* AMLODIS 5 MG 20 TABLET
* VASONORM 10 MG 20 TABLET
* VASONORM 5 MG 20 TABLET
* NORMOPRES 5 MG 20 TABLET
* NORMOPRES 10 MG 20 TABLET
* NORMOPRES 5 MG 30 TABLET
* NORMOPRES 10 MG 30 TABLET
* MONOVAS 10 MG 30 TABLET
* MONOVAS 5 MG 30 TABLET
* AMLOVAS 5 MG 30 TABLET
* AMLOVAS 10 MG 30 TABLET
* PENVASC 5 MG 30 TABLET
* PENVASC 10 MG 30 TABLET
* VASOCARD 5 MG 20 TABLET
* PENVASC 5 MG 20 TABLET
* VASOCARD 10 MG 30 TABLET
* VASOCARD 10 MG 20 TABLET
* PENVASC 10 MG 20 TABLET
* VASOCARD 5 MG 30 TABLET
* VASONORM 10 MG 30 TABLET
* VASONORM 5 MG 30 TABLET

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder