11 Mart 2010 Perşembe

Moditen 30Draje Blister Damla 15 Ml Şişe

» Antipsikotik(Nöroleptik)


FORMÜLÜ


1mgFlufenazin hclDraje0.5mg/mlFlufenazin hclDamla


ENDİKASYONLARI


Anksiyete Şizofreni ve diğer psikozlarda idame tedavisinde endikedir.


KONTRENDİKASYONLARI


Sübkortikal beyin bozukluğu, komatoz şiddetli depresif durumlar, kan diskrazisi, karaciğer bozukluğu, 12 yaşından küçük çocuklar, etken maddeye ve fenotiazin türevlerine duyarlı hastalarda kontrendikedir.


UYARILAR & ÖNLEMLER


Tedavi döneminde hafif uyuşukluk oluşacağından motorlu araç vb. kullananlarla yüksek yerlerde çalışanlar uyarılmalıdır. Alkolle birlikte kullanılmaz.


YAN ETKİLER


Distoni, huzursuzluk, psödoparkinsonizm, ekstrapiramidal semptomlar, baş ağrısı, kabızlık, menstrüel düzensizlikler, erkekte empotans, eritem ve ürtiker gibi yan etkiler görülebilir.


ETKİLEŞMELER


Salisilatlar dahil olmak üzere yüksek doz nonsteroid antienflamatuar ilaçlar: En az iki nonsteroid antienflamatuar ilacın birlikte verilmesi, sinerjik etki göstererek gastrointestinal üfserasyon ve kanama riskini artırabilir. - Oral antikoagülanlar,tiklopidin, sistemik olarak verilen heparin, trombolitikler: Kanama riskinde artış. Birlikte kullanılması kesinlikle gerekiyorsa, antikoagülan ilaçların etkileri yakından izlenmelidir. - Lityum: Nonsteroid antienflamatuar grubu ilaçların plazma lityum düzeylerini yükse(ttikleri bildirilmiştir. Mobic tedavisi başlangıcında, dozaj ayarlanması sırasında ve Mobic tedavisinden soııra plazma lityum düzeylerinin izlenmesi önerilir. - Metotreksat: Mobic, diğer nonsteroid antienflamatuar ilaçlar gibi metotreksatın hematolojik toksisitesini artırabilir. Bu durumda kan sayımının yakından izlenmesi önerilir. - Doğum kontrol önlemleri: Nonsteroid antienflanıatuar ilaçların uterus-içi doğum kontrol önlemlerinin etkinliğini azalttığı bildirilmiştir. - Diüretikler: Dehidrasyon gelişmiş durumdaki hastalarda nonsteroid antienflamatuar ilaç tedavisine, akut bobrek yetmezliği riski eşlik eder Mobic ve diüretik kullanmakta olan hastalarda dehidrasyondan sakınılmalı ve böbrek fonksiyonu, tedavi öncesinde izlenmelidir.-Antihipertansifler (beta bfokerler, ACE inhibitörferi, vazodilatörler, diüretikler gibi): Nonsteroid antienflamatuar ilaç tedavisi sırasında damarları genişleten prostaglandinlerin inhibisyonu sonucu, antifıipertansif ilaçların etkisinde azalma bildirilmiştir.-Kolestiramin, gastrointestinal kana(daki meloksikamı bağlayarak bu ilacın vücuttan dalıa çabuk atılmasına neden olur. - Nonsteroid antienflamatuar ilaçlar böbreklerdeki prostaglandin mediatörlüğüyle ortaya çıkan etkileri üzerinden, siklosporinin nefrotoksisitesini artırabilir. Bu ilaçların birlikte kullanılması sırasında böbrek fonksiyonu ölçülmelidir. Mobic ile birlikte antasid, simetidin, digoksin veya frusemid verilmesi sırasında farmakokinetik bakımdan önem taşıyan ilaç-ilaç etkileşimleri görülmemiştir. Oral antidiabetiklerle etkileşim olasılığı, gözden uzak tutulmamalıdır.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Erişkinlerde 1-2mg/gün dozda Çocuklarda 0.25-0.5mg/gün dozda kullanılır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder