11 Mart 2010 Perşembe

Mixtard 30 innolet 100 ıu 5 kartuş

» İnsan insülini


Etken Maddesi

İnsülin


MİXTARD 30 INNOLET 100 IU 5 KARTUŞ

İthal, Beşeri bir ilaçdır.


FORMÜLÜ


Rekombinant DNA teknolojiisiyle üretilen hazır karışım biyosentetik insan insülinleri %50 oranında kısa etki süreli, %50 oranında orta etki süreli NPH insülin içeren süspansiyondur. Biyosentetik insan insülini 100 IU/mL (5 birim NPH ve 5 birim kristalize insülin), gliserin 16 mg/mL, fenol 0.65 mg, metakrezol 1.5 mg/mL, Disodyum fosfat,dihidrat 2.4 mg/mL içerir. Görünümü bulanıktır.


ENDİKASYONLARI
Diabetes Mellitus


KONTRENDİKASYONLARI
Hipoglisemi


UYARILAR & ÖNLEMLER


İnsülin preparatları doktor tavsiyesi ile kullanılır. Doktora danışılmadan kullanılmamalıdır. Diyabetin kontrolünde insülin uygulamasıyla birlikte tavsiye edilen diyet ve egzersiz programına uyulmalıdır. Stres, gebelik, enfeksiyon durumlarında insülin gereksinimi artar. Doz ayarı gerekebilir. Diyabetik, ketoasidoz veya koma kan şekerinin çok yüksek olduğunu gösterir. Bu durum ihtiyaçtan daha düşük miktarda insülin alınması halinde veya stres, enfeksiyon durumlarında ortaya çıkar. Gelişmekte olan ketoasidoz idrar tahlillerinde yüksek miktarda şeker ve aseton mevcudiyeti ile ortaya çıkar. İnsülin dozunun yetersiz kalması halinde aşırı susama, aşırı idrar çıkarma, iştah kaybı, yorgunluk, deride kuruluk, derin ve hızlı soluma şeklinde belirtiler görülür. Bu belirtilerin görülmesi halinde derhal doktorunuza başvurunuz. Bu gibi semptomların tedavi edilmemesi, diyabetik koma ve ölüme yol açabilir. Çok insülin alınması, öğün kaçırılması veya her zamankinden daha fazla egzersiz yapılması halinde hipoglisemi meydana gelebilir. İlk belirtiler ani bir şekilde gelebilir ve açlık hissi, soğuk terleme, sinirlilik hali, hızlı kalp atımı, titreme ve baygınlık şeklinde görülebilir. Bu durumla karşılaşıldığında bir miktar şeker veya şeker ihtiva eden bir yiyecek derhal alınmalıdır. Bu nedenle diyabetikler hipoglisemiye karşı bir önlem olarak, yanlarında bir-iki kesme şeker bulundurmalıdır. Bilinç kaybına uğramış diyabetliye ise damardan glukoz solüsyonu verilmelidir ve derhal doktora müracat edilmelidir. Diyabetlinin yakınları ve çalışma arkadaşları diyabetli olduğunu bilmeli ve ciddi bir hipoglisemi olduğunda nasıl müdahale edecekleri konusunda bilgilendirilmelidirler. Boğulma ihtimali olduğundan bilinci kapalı bir kişiye herhangi bir şeyin yedirilmemesi veya içirilmemesi gerektiği bilinmeli, derhal tıbbi yardım çaresi araştırılmalıdır. Bilinçsizlik durumu glukagon enjeksiyonu ile de giderilebilir. Glukagon kullanıldığında hastanın bilinci yerine gelir gelmez ise ağızdan şeker veya glukoz verilmelidir. Hipogliseminin tekrarlaması veya bilinç kapanmasına kadar götüren bir reaksiyon halinde insülin dozunda ayarlanma gereği olabileceğinden doktorunuza başvurunuz. Ciddi hipoglisemi reaksiyonu tedavi edilmezse geçici veya kalıcı beyin hasarı veya ölüme yol açabilir. Halen karışık türlerde insülin veya sığır insüliniyle kontrol altına alınmış hastalar transfer edilirken, kullanılan insülin preparatının saflığı, türü ve formülasyonu dikkate alınarak doz ayarlaması yapılması gerekebilir. Boşalan Penfill® kartuşlar doldurulmamalıdır. Aynı Penfill® kartuş birden fazla hastada kullanılmamalıdır.


YAN ETKİLER


İnsülin tedavisinin başlangıç döneminde ödem ve gözde refraksiyon anomalileri görülebilir. Aynı şekilde lokal aşırı duyarlılık reaksiyonları (enjeksiyon yerinde kızarıklık, şişme, kaşıntı) da tedavi sürdürüldükçe kaybolur. Direngen alerjik raksiyonlar ve lipoatrofi bu tip insan insülinleri ile çok nadir görülür. Aynı küçük alana çok sık enjeksiyon yapılması neticesinde lipohipertrofi görülebilir.


ETKİLEŞMELER


MAO inhibitörleri, beta blokerler, alkol, anabolik steroidler, anjiotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri insülinin hipoglisemik etkisini arttırabilir. Oral kontraseptifler, tiyazidler, tiroid hormonları, kortikosteroidler ve sempatomimetikler insülin gereksinimini arttırabilir. Beta-blokerler insülinin meydana getirdiği hipoglisemik etkiyi değiştirebilir. İnsülin dışında başka ilaçlarla da tedavi edilen diyabetli hastalara reçete yazan doktorlar olası etkileşimler konusunda bilgi vermelidir.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Hastanın bireysel gereksinimine göre doktor tarafından ayarlanır. NovoPen® 3 insülin enjeksiyon kaleminin kullanımı için kutu içindeki talimata bakınız. Doz aşımı: İnsülin tedavisinde en sık karşılaşılan durum hipoglisemidir.. Bu durumda hastanın bilinci yerindeyse derhal ağızdan şeker veya glukoz verilmelidir. Bilinç kaybına uğramış hastaya 0.5 - 1 mg Glukagon deri altı, kas içi veya damar içi yoluyla enjekte edilebilir. Hasta tedaviye yanıt verdiğinde oral yoldan karbonhidrat verilmelidir. Glukagon enjeksiyonu 10 dakika sonra tekrarlanabilir, ancak glukagon enjeksiyonunun yetersiz kaldığı ve hastanın bilincinin düzelmediği durumlarda i.v glukoz tercih edilmelidir.


İlaç Fiyatı 65.52 YTL


Reçeteli Verilir.


PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLERİ


* MIXTARD 20 NOVOLET 100 IU KALEM
* MIXTARD 30 HM 100 IU 1 FLAKON
* MIXTARD 20 HM 100 IU 5X3 ML KARTUŞ
* MIXTARD 30 HM 100 IU 5X3 ML 5 KARTUŞ
* MIXTARD 40 HM 100IU 5X3 ML KARTUŞ


İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ)* ACTRAPID NOVOLET 5 KALEM
* ACTRAPID HM PENFILL 100/3 IU/ML 5 PENFİLL
* HUMULIN N NPH 100 IU 1 FLAKON
* HUMULIN 80/20 100 IU 1 FLAKON
* HUMULIN 70/30 100 IU 1 FLAKON
* INSULATARD NOVOLET 3 ML 5 KALEM
* INSULATARD HM 100 IU 5X3 ML KARTUŞ
* INSULATARD HM 100 IU 1 FLAKON
* HUMULIN-M 70/30 100 IU 5 KARTUŞ
* HUMULIN-M 80/20 100 IU 5 KARTUŞ
* HUMULIN-R 100 IU 1 FLAKON

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder