11 Mart 2010 Perşembe

mikopentral 1200 mg 1 ovül

vajinal ovül


ENDİKASYONLARI


Vulvovajinalkandidiyazisin teda­vi­sinde kullanılır. Özellikle Candi­da’­ya bağlı vajinal mantarenfeksiyonları ile Gram pozitif (stafi­lokoklar, streptokoklar ve mikokoklargibi ikincil enfeksiyonları oluşturan) bakteri­lerle karışık mantarenfeksiyonlarının tedavisinde kullanılmalıdır.


KONTRENDİKASYONLARI


Mikonazol nitrata karşı aşırıduyarlığı bulunanlarda kullanılmamalıdır


UYARILAR & ÖNLEMLER


Candidal vulvovajinit endikasyonundatanı mu­a­­yene materya­linin KOH ile mikroskopik incelemesi yapılmalı ve/veyakültürler ile doğrulanmalıdır. He­kim tara­fın­dan hastanın sağlığı içingerekli oldu­ğu düşünül­medikçe, gebeliğin ilk 3 ayında kullanılmamalıdır.


YAN ETKİLER


Uygulamanın ardından bazı hastalardayanma, kaşıntı gibi vajinit semptomları artabilir. Aynı za­man­da pelvistekramp ve baş ağrısı, seyrek olarak da ürtiker, deri döküntüsü görülebilir.


ETKİLEŞMELER


İmmünsüpresif ilaçların da dahil olduğu diğer preparatlarla etkileşimi henüz çalışılmamıştır; sistemik ilaçlarla bu tip etkileşimler imikimod kremin minimal perkütan emilimiyle sınırlıdır.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Kandidal vajinitin tek doz tedavisinde kullanılır.Yalnızca bir gece yatarken 1 vajinal ovül, pake­tin içinde mevcut parmaklıkyardımı ile vajen derinliğine uygulanır. Gerektiğinde uygulama 3 gün sonra tek­rarlanabilir.Lastikte hasar yapabileceğinden, ovül kontraseptif diyaf­ram ve prezerva­tifletemas etmemelidir. Ovül uygulandıktan 3 gün sonra diyafram veya prezervatif kullanılabilir.


İlaç Fiyatı 4.73 YTL


Reçeteli Verilir.


İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ)


FUNGUCİT % 2 30 GR KREM

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder